auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Ünite -6

Klasik Edebiyat

#1. Nefes kelimesi kaçıncı yüzyıldan itibaren şiir anlamında kullanılmıştır?

#2. Cânlar cânını buldum bu cânum yağma olsun Assı ziyândan geçdüm dükkânum yağma olsun Yakarıdaki beytin ikinci mısrasında geçen “ziyân” kelimesinin anlamı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#3. Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum Dost vaslına erişdüm gümânum yağma olsun Yukarıdaki beyitte geçen “hicâb” kelimesinin anlamı hangi şıkta doğru verilmiştir?

#4. Hoş olur sohbet-i mey gicede mehtâb olıcak Nûr saç meclise gel kim dimişüz mâh sana Yukarıdaki beyitte geçen “mâh” kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#5. Eski Türk edebiyatına “klasik edebiyat” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Divan edebiyatı adlandırması için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

#7. Klasik Türk edebiyatı şairlerinin çoğu hangi sınıftandır?

#8. Devriyenin konusu aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

#9. Naatların konusu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#10. Göz yaşı encümini rehber idinmezse eger Şeb-i gamda iremez âşık-ı gümrâh sana Yukarıdaki beyitte geçen “rehber” kelimesinin anlamı hangi seçenekte yer almıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Klasik Edebiyat

Klasik Edebiyat

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Türk Dili 2

Divan edebiyatı adlandırması için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) Eski Türk edebiyatı
b) Klasik Türk edebiyatı
c) Osmanlı edebiyatı
d) Genel Türk edebiyatı
e) Yüksek Zümre Edebiyatı

Cevap : d) Genel Türk edebiyatı

Eski Türk edebiyatına “klasik edebiyat” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Milli bir edebiyat olduğu için
b) Geniş bir coğrafyada yayıldığı için
c) Türkçe yazıldığı için
d) Kendine özgü kuralları olduğu için
e) Fars edebiyatından çok etkilendiği için

Cevap : d) Kendine özgü kuralları olduğu için

Klasik Türk edebiyatı şairlerinin çoğu hangi sınıftandır?

a) Askeriye
b) Esnaf
c) İlmiye
d) Hukuk
e) Seyfiye

Cevap : c) İlmiye

Devriyenin konusu aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

a) Tabiat tasviri
b) Ruhun çeşitli halleri
c) Nefsin yüksek mertebeleri
d) Varlığın maddi âleme inişi ve o makama yeniden dönüşü.
e) Ahiret âlemine varış

Cevap : d) Varlığın maddi âleme inişi ve o makama yeniden dönüşü.

Naatların konusu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Tanrı’nın yüceliği
b) Hz. Peygamber’e övgü
c) Tanrı’ya yalvarma
d) Padişahın övgüsü
e) Tanrı’nın birliği

Cevap : b) Hz. Peygamber’e övgü

Göz yaşı encümini rehber idinmezse eger
Şeb-i gamda iremez âşık-ı gümrâh sana
Yukarıdaki beyitte geçen “rehber” kelimesinin anlamı hangi seçenekte yer almıştır?

a) kılavuz
b) yıldız
c) ay
d) yol
e) yön

Cevap : a) kılavuz

Nefes kelimesi kaçıncı yüzyıldan itibaren şiir anlamında kullanılmıştır?

a) 13. yüzyıl
b) 15. yüzyıl
c) 14. yüzyıl
d) 16. yüzyıl
e) 18. yüzyıl

Cevap : c) 14. yüzyıl

Hoş olur sohbet-i mey gicede mehtâb olıcak
Nûr saç meclise gel kim dimişüz mâh sana
Yukarıdaki beyitte geçen “mâh” kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) bahçe
b) ay
c) yaprak
d) yıldız
e) ağaç

Cevap : b) ay

Cânlar cânını buldum bu cânum yağma olsun
Assı ziyândan geçdüm dükkânum yağma olsun
Yakarıdaki beytin ikinci mısrasında geçen “ziyân” kelimesinin anlamı, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) Zarar, ziyan
b) güzellik
c) fayda, kazanç
d) arzu
e) dert

Cevap : a) Zarar, ziyan

Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum
Dost vaslına erişdüm gümânum yağma olsun
Yukarıdaki beyitte geçen “hicâb” kelimesinin anlamı hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) Yaş
b) kirpik
c) alın
d) perde
e) kumaş

Cevap : d) perde

Klasik Edebiyat

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!