auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Ünite -7

Yazılı Anlatım Türleri – 2: Şiir

#1. Şiirlerde ahenk oluşturmak için mısra sonlarında ikiden fazla sesin benzeşmesiyle yapılan kafiye çeşidine ne ad verilir?

#2. Başlıca teması aşk, ayrılık, ölüm, özlem gibi konuları coşkulu bir dille anlatan şiir türüne ne ad verilir?

#3. * Bursa’da bir eski cami avlusu - * Küçük şadırvanda şakırdayan su - * Orhan zamanından kalma bir duvar - * Onunla her yaşta ihtiyar çınar - Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır?

#4. Şiirlerde belli bir ahenk oluşturmak için aynı veya benzer ünsüzlerin tekrarıyla elde edilen uyuma (ritme) ne isim verilir?

#5. Şairane bir konuyu, bir duyguyu veya bir düşünceyi veyahut bir nükteyi, birkaç paragraftan birkaç sayfaya kadar değişen bir hacimde, kısa çarpıcı, etkileyici ve yoğun bir surette anlatan edebi bir türdür. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?


#6. Dize sonlarında yinelenen aynı anlamda ve görevde kullanılan sözcük ve eklere —-, şiirde iç ahengi pekiştirmek için aynı harflerin sıkça kullanılmasına —- denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

#7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

#8. Şiirlerde ahenk unsurlarından biri olan tam kafiye, mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanır. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?

#9. *Bin bir ismin birinden tut - *Senlik benlik nedir sil at - *Tuttuğun yola doğru git - *Yoldan çıkıp olma asi - Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

#10. Sarı turnam tel tel olmuş kanadın Veysel’in dilinde tespihtir adın Hayal miydin gözlerimden iradın (uzaklaştın) Ahu gözle sümbül saçlı maralım Bu dörtlük için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yazılı Anlatım Türleri - 2: Şiir

Yazılı Anlatım Türleri – 2: Şiir

Türk Dili 2

Sarı turnam tel tel olmuş kanadın

Veysel’in dilinde tespihtir adın

Hayal miydin gözlerimden iradın (uzaklaştın)

Ahu gözle sümbül saçlı maralım

Bu dörtlük için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

a) Lirik bir şiirdir.
b) Şiirin son dörtlüğüdür.
c) Ölçülü bir şiirdir.
d) Koşma tipi uyak düzeniyle yazılmıştır.
e) Anonim bir türküdür.

Cevap : e) Anonim bir türküdür.

Şiirlerde ahenk oluşturmak için mısra sonlarında ikiden fazla sesin benzeşmesiyle yapılan kafiye çeşidine ne ad verilir?

a) Cinaslı kafiye
b) Zengin kafiye
c) Yarım kafiye
d) Redif
e) Tam kafiye

Cevap : b) Zengin kafiye

Şiirlerde ahenk unsurlarından biri olan tam kafiye, mısra sonlarındaki iki ses benzerliğine dayanır.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde tam kafiye kullanılmıştır?

a) Çın çın on iki hece
On ikide her gece

b) Takınsam kanat manat
Bomboş vatana inat

c) İsyan şiirleri bilirim sonra
Harfler harp düzeni almıştır mısralarda

d) Bu âlem-i fanide ne mir ü gedayız
Alalarla alalanırız pest ile pestiz

e) Dedim dilber sana yazılı kanım
Dedim niçün dersin benüm sultanım

Cevap : d) Bu âlem-i fanide ne mir ü gedayız
Alalarla alalanırız pest ile pestiz

Şiirlerde belli bir ahenk oluşturmak için aynı veya benzer ünsüzlerin tekrarıyla elde edilen uyuma (ritme) ne isim verilir?

a) Asonans
b) Redif
c) Aliterasyon
d) Vezin
e) Nakarat

Cevap : c) Aliterasyon

Başlıca teması aşk, ayrılık, ölüm, özlem gibi konuları coşkulu bir dille anlatan şiir türüne ne ad verilir?

a) Pastoral
b) Lirik
c) Dramatik
d) Epik
e) Didaktik

Cevap : b) Lirik

Bursa’da bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
Orhan zamanından kalma bir duvar
Onunla her yaşta ihtiyar çınar

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik ağır basmaktadır?

a) Lirik şiir
b) Didaktik şiir
c) Pastoral şiir
d) Epik şiir
e) Dramatik şiir

Cevap : a) Lirik şiir

Dize sonlarında yinelenen aynı anlamda ve görevde kullanılan sözcük ve eklere —-, şiirde iç ahengi pekiştirmek için aynı harflerin sıkça kullanılmasına —- denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

a) kafiye – redif
b) redif – aliterasyon
c) kafiye-cinas
d) redif-ölçü
e) aliterasyon – kapalı hece

Cevap : b) redif – aliterasyon

Bin bir ismin birinden tut
Senlik benlik nedir sil at
Tuttuğun yola doğru git
Yoldan çıkıp olma asi

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

a) Didaktik şiir
b) Lirik şiir
c) Epik şiir
d) Pastoral şiir
e) Satirik şiir

Cevap : a) Didaktik şiir

Şairane bir konuyu, bir duyguyu veya bir düşünceyi veyahut bir nükteyi, birkaç paragraftan birkaç sayfaya kadar değişen bir hacimde, kısa çarpıcı, etkileyici ve yoğun bir surette anlatan edebi bir türdür.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

a) Asonans
b) Aliterasyon
c) Mensur şiir
d) Manzum
e) Lirik şiir

Cevap : c) Mensur şiir

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

a) Redif, yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan ek veya sözcüklerdir.
b) Zengin uyak, ikiden çok ses benzerliğine dayanır.
c) Redif olmadan da uyak bulunabilir.
d) Redif, uyaktan önce bulunur.
e) Tek ses benzerliğine dayanan uyağa yarım uyak denir.

Cevap : d) Redif, uyaktan önce bulunur.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!