auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Ünite -8

Modern Edebi Türler

#1. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk seyirlik oyunlarından biri değildir?

#2. Yazarın kendi hayat hikâyesinden hareketle kaleme aldığı roman türü hangisidir?

#3. Bertold Brecht ismi hangi tür tiyatro ile öne çıkmıştır? Hangi türün öncüsü olarak sayılmıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi çeviri bir eserdir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir?


#6. Aşağıdaki düşünce ekollerinden hangi ikisi roman türünün doğuş evresinde ve biçimsel yapılanmasında etkili olmuştur?

#7. Aşağıdaki yazarlardan hangisi geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanarak/ilham alarak modern Türk tiyatro edebiyatında yeni bir tarz oluşturma çabası içerisinde olmuştur?

#8. Roman ve öykü mukayesesi yapılırken aşağıdakilerden hangisini esas almak yanlış sonuçlar çıkarmaya sebep olabilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi romanın alt türlerinden biri değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Modern Edebi Türler

Modern Edebi Türler

Türk Dili 2

Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir?

a) Avrupa’da modern düşünceyle birlikte ortaya çıkması
b) Zaman ve mekânın somut olması
c) Dilinin göndergesel olması
d) Nesir (düzyazı) ile yazılması
e) Manzum olması

Cevap : e) Manzum olması

Aşağıdakilerden hangisi romanın alt türlerinden biri değildir?

a) Polisiye
b) Bilim-kurgu
c) Fantastik
d) Epik
e) Tarihsel

Cevap : d) Epik

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk seyirlik oyunlarından biri değildir?

a) Karagöz
b) Orta oyunu
c) Komedya
d) Meddah
e) Kukla

Cevap : c) Komedya

Aşağıdakilerden hangisi çeviri bir eserdir?
a) Hikâye-i Mağdurîn
b) İntibah
c) Akabi Hikâyesi
d) Temâşâ-i Dünyâ ve Cefâkâr u Cefakeş
e) Letâif-i Rivâyât

Cevap : a) Hikâye-i Mağdurîn

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?

a) Öznel bir tartışma üslubuna sahip olması
b) Kurmaca bir tür olması
c) Genel okur kitlesine hitap etmesi
d) Nesir (düzyazı) tarzında yazılması
e) İroni, mizah, hiciv vb. farklı anlatım tekniklerini kullanması

Cevap : b) Kurmaca bir tür olması

Yazarın kendi hayat hikâyesinden hareketle kaleme aldığı roman türü hangisidir?

a) Macera romanı
b) Biyografik roman
c) Tarihsel roman
d) Fantastik roman
e) Otobiyografik roman

Cevap : e) Otobiyografik roman

Aşağıdaki yazarlardan hangisi geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanarak/ilham alarak modern Türk tiyatro edebiyatında yeni bir tarz oluşturma çabası içerisinde olmuştur?

a) Abdülhak Hâmid Tarhan
b) Haldun Taner
c) Ali Haydar Bey
d) Reşat Nuri Güntekin
e) Ahmet Hamdi Tanpınar

Cevap : b) Haldun Taner

Bertold Brecht ismi hangi tür tiyatro ile öne çıkmıştır? Hangi türün öncüsü olarak sayılmıştır?

a) Tragedya
b) Epik
c) Melodram
d) Fars
e) Komedya

Cevap : b) Epik

Aşağıdaki düşünce ekollerinden hangi ikisi roman türünün doğuş evresinde ve biçimsel yapılanmasında etkili olmuştur?

a) Nihilizm – Egzistansiyalizm
b) İrrasyonalizm – Amprizm
c) Postmodernizm – Posthümanizm
d) Nihilizm – İrrasyonalizm
e) Rasyonalizm – Ampirizm

Cevap : e) Rasyonalizm – Ampirizm

Roman ve öykü mukayesesi yapılırken aşağıdakilerden hangisini esas almak yanlış sonuçlar çıkarmaya sebep olabilir?

a) Zamansal hareketlilik
b) Karakterin dönüşüm geçirip geçirmediği
c) Uzunluk-kısalık
d) Olay örgüsünün karmaşıklığı
e) Bir çırpıda yazılması/okunması

Cevap : c) Uzunluk-kısalık

Modern Edebi Türler

Auzef Türk Dili 2 Ünite 8

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!