auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Ünite -9

Bilgi Aktarımı Ve İletişime Yönelik Türler

#1. Aşağıdakilerden hangisi “makale”nin özelliklerinden biri değildir?

#2. Altı yaşımda bile yoktum. Ata binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün at arabasına bindirdi babam beni, eski araba. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

#3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mektup türü ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

#4. Mektup türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#5. Duygu ve düşüncelerin kesin verilere ve delillere dayandırılarak anlatıldığı dergi veya gazetelerde yer alan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir eleştirinin özelliklerinden biri değildir?

#7. Anı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#8. I. İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler. Kişilerin hayatını anlatan yazılardır. II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır. Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır. Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?

#9. Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden değildir?

#10. I. Kişisel hayatı konu alan metinlerdir. II. Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder. III. Sade bir dil kullanılır. IV. Gazete ve dergi yazısıdır. V. Yazıldığı günün tarihini taşır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri mektup, anı ve günce için ortak değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Bilgi Aktarımı Ve İletişime Yönelik Türler

Bilgi Aktarımı Ve İletişime Yönelik Türler

Türk Dili 2

Aşağıdakilerden hangisi “makale”nin özelliklerinden biri değildir?

a) Anlatım yoğun ve yalındır; yazı tarafsız bir nitelik taşır.
b) Yazar ele aldığı konularda öznel bir tutumu benimser.
c) Makale yazarı anlatımda söz oyunlarına başvurmamalıdır.
d) Düşünceyi geliştirme yollarından (tanımlama, örnekleme, karşılaştırma) yararlanılır.
e) Makale bilimsel araştırmaların da bir örneğidir ve bilimsel konularda da yazılır.

Cevap : b) Yazar ele aldığı konularda öznel bir tutumu benimser.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mektup türü ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

a) Konu sınırlaması yoktur, hemen her konuda yazılabilir.
b) Roman gibi bazı yazı türlerinin içerisinde de yer alabilir.
c) Kamu kurumları arasına yazılan mektuplara resmi mektup denir.
d) Gazete ve dergilerde herkesin okuması için yazılan mektuplara açık mektup denir.
e) İş mektuplarında ve dilekçelerde tarih ve adres sağ alt köşeye yazılır.

Cevap : e) İş mektuplarında ve dilekçelerde tarih ve adres sağ alt köşeye yazılır.

I. Kişisel hayatı konu alan metinlerdir.
II. Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder.
III. Sade bir dil kullanılır.
IV. Gazete ve dergi yazısıdır.
V. Yazıldığı günün tarihini taşır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri mektup, anı ve günce için ortak değildir?

a) I. ve II.
b) II. ve III.
c) I. ve IV.
d) IV. ve V.
e) III. ve V.

Cevap : d) IV. ve V.

Altı yaşımda bile yoktum. Ata binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün at arabasına bindirdi babam beni, eski araba. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

a) Günlük
b) Röportaj
c) Anı
d) Gezi
e) Makale

Cevap : c) Anı

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir eleştirinin özelliklerinden biri değildir?

a) Üzerinde düşünülen, yazılan yapıt bütün yönleriyle ele alınmalıdır.
b) Eleştirmen eserle ilgili düşüncelerini, “sevdim, beğendim, beğenmedim” gibi sözcüklerle belirtmelidir.
c) Eleştiri, ele alınan yapıta, ondan alınan örneklere bağlı kalmalıdır.
d) Eleştirmen esere ön yargılarla değil, nesnel bir biçimde yaklaşmalıdır.
e) Eleştirmen eleştirisini nesnel nedenlere dayandırarak yapmalıdır.

Cevap : b) Eleştirmen eserle ilgili düşüncelerini, “sevdim, beğendim, beğenmedim” gibi sözcüklerle belirtmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden değildir?

a) Hangi gün yazıldığı düşülen tarihten bellidir.
b) Olan biten olay ve düşünce sıcağı sıcağına yazılmıştır.
c) Yazan kişinin hayatını ve düşüncesini yansıtan bilgiler içerir.
d) Yazar ele aldığı konuyu delillerle ispatlama yoluna gider.
e) Samimi bir üslupla yazılır.

Cevap : d) Yazar ele aldığı konuyu delillerle ispatlama yoluna gider.

Mektup türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Yazar herhangi bir konudaki görüşünü karşısındakine kabul ettirmek amacıyla mektuba başvurur.
b) Kişilerin bir haberi, bir durumu başkasına iletmek için yazdığı yazılardır.
c) Fuzuli’nin “Şikâyetname” adlı eseri edebi mektup türünün ilk örneklerindendir.
d) Tanzimat’tan sonra gazetelerde yayımlanan birçok mektup görülmüştür.
e) Mektuplar yazılış amaçlarına göre çeşitli isimler alabilir.

Cevap : a) Yazar herhangi bir konudaki görüşünü karşısındakine kabul ettirmek amacıyla mektuba başvurur.

Duygu ve düşüncelerin kesin verilere ve delillere dayandırılarak anlatıldığı dergi veya gazetelerde yer alan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fıkra
b) Hatıra
c) Sohbet
d) Röportaj
e) Makale

Cevap : e) Makale

I. İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler. Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.
II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır. Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.
Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?

a) Anı-eleştiri
b) Gezi-eleştiri
c) Biyografi-röportaj
d) Makale-otobiyografi
e) Röportaj-anı

Cevap : c) Biyografi-röportaj

Anı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Anlatıcı, olayları yaşayan ya da tanıklık eden kişidir.
b) Siyasi, edebi, askeri ve sosyal içerikli olabilir.
c) Genellikle betimleyici ve kanıtlayıcı anlatımdan yararlanılır.
d) Anlaşılır, içten bir anlatım yöntemi kullanılır.
e) Tarihe ve edebiyata kaynaklık eder.

Cevap : a) Anlatıcı, olayları yaşayan ya da tanıklık eden kişidir.

Modern Edebi Türler

LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Final 2022

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!