auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi okuma becerisi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi zihin kaynaklı okuma biçeminin taşıdığı risklerden birisidir?

#3. Göz yaşı encümini rehber idinmezse eger Şeb-i gamda iremez âşık-ı gümrâh sana Yukarıdaki beyitte geçen “rehber” kelimesinin anlamı hangi seçenekte yer almıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi yazılı anlatımın yapısını oluşturan unsurlardan biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?


#6. Bir metin için tutarlılık ve bağdaşıklık kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

#7. Sosyal medya, adında medya olmasına rağmen geleneksel medyadan farklılık göstermektedir. Özgünlüğünü yaratan en önemli farklılığı, herhangi bir bireyin sosyal medyanın içeriğini yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir. Sosyal medya metin, ses, video, resim paylaşımına olanak sağlamakta, bu özelliği ile de kullanıcılara geniş bir kullanım olanağı sunmaktadır. Artık bireyler sadece izleyici veya okuyucu değil, doğrudan bilgi yayan aktörlere dönüşmüşlerdir. Sosyal medya araçlarını kullanarak insanlar, düşüncelerini, fikirlerini, deneyimlerini dünya çapında paylaşma imkânı bulmaktadırlar. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#8. Devriyenin konusu aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

#9. Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesiyle bu tarihî mekân camiye çevrilmiştir. 1 Şubat 1935 tarihinden itibaren ise cami, müze olarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılmıştır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

#10. Aşağıda aşamaları tanımlanan okuma biçemi seçeneklerden hangisidir? • Gözler odaklanır. • Metnin geneline bakılır. • Anlama ilişkin düşünülür ve yordama yapılır. • Anlamı sınamak için tümcelere bakılır. • Daha fazla denetim için sözcüklere bakılır. • Henüz emin olunmadıysa harfler incelenir. • Yeniden anlam yorumlarına dönülür


#11. Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum Dost vaslına erişdüm gümânum yağma olsun Yukarıdaki beyitte geçen “hicâb” kelimesinin anlamı hangi şıkta doğru verilmiştir?

#12. Eski Türk edebiyatına “klasik edebiyat” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Bir konuyu açıklamak ve savunmak için yazılan resmî yazılara makale denir. Makale hayatımıza Tanzimat döneminde Şinasi ile girmiştir. Şinasi, makalelerini Tercümân-ı Ahvâl ve Tasvîr-i Efkâr gazetelerinde yayımlamıştır. Bu dönemde gelişme gösteren makale, Servet-i Fünûn topluluğu ile daha başarılı örnekler kazanmıştır. Cenap Şahabettin, Ziya Gökalp, Fuad Köprülü, Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızda isim yapmış makale yazarlarındandır. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda bulunan paragraf çeşitleri arasında sayılamaz?

#15. Yazılı anlatım aşağıdakilerden hangisine dayanmaz?


#16. Yazının omurgası aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi giriş bölümünde olması gereken özelliklerden değildir?

#18. Hoş olur sohbet-i mey gicede mehtâb olıcak Nûr saç meclise gel kim dimişüz mâh sana Yukarıdaki beyitte geçen “mâh” kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#19. Paragraf Oluşturma Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları I. Bir insan kuşların sesiyle uyandığı için de mutlu olabilir. II. Çünkü mutluluk uzaklarda değil, ruhunuzda gizlidir. III. Birçok insan mutluluğun formülünü bilir. IV. Hatta kuşlarla birlikte şarkılar da söyleyebilir. V. Fakat çoğu insan dünya üzerinde kendini mutlu edecek bir şeyin olmadığını söyler. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Bu okuma biçemi metnin geneline hızlı bir biçimde göz gezdirilerek gerçekleştirilir. Amaç; konunun ayrıntılara girilmeden ana hatlarıyla kavramaktır. Yukarıda tarif edilen okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

Türk Dili 2

Bu bölümde;Anlatım bozukluğunun ne olduğunu,
Anlatım bozukluğuna neden olan durumları,
Anlatım bozukluğunun türlerini,
Anlatım bozukluğunun nasıl tespit edileceğini ve
Anlatım bozukluğunun nasıl düzeltileceğini öğrendik.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Sınavlar, muhtemelen haftaya ertelenecek.
b) Şahsi sorular sorarak onu bunaltmıştı.
c) Annemin, mutfakta kendi kendine konuştuğu duyuluyordu.
d) Annesini sevmesine rağmen, sık sık tartışıyordu.
e) Yaz tatiline çıkmak istediğimi söyledim.

Cevap : d) Annesini sevmesine rağmen, sık sık tartışıyordu.

“Deyimlerin yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.”
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deyim, anlatım bozukluğuna neden olmayacak şekilde doğru kullanılmıştır?

a) O kadar telaşlıydı ki etekleri zil çalıyordu.
b) Göze batmak için çok çabalıyordu.
c) Söylediklerime biraz kulak kabartın!
d) Ağzına geleni söylüyordu, çok kızmıştı.
e) Bizi mutlu etmek için elinden geleni ardına koymaz.

Cevap : d) Ağzına geleni söylüyordu, çok kızmıştı.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Düğüne, sen ve baban birlikte gelebilirsiniz.
b) Ben, kardeşim ve dayım hiç anlaşamayız.
c) Hep birlikte güzel günler göreceğiz.
d) Kış gelince kayıklar kızağa çekilir.
e) Odunlar şöminenin üstüne dizildiler.

Cevap : e) Odunlar şöminenin üstüne dizildiler.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Defteri dikkatle inceliyor, birşeyler yazıyordu.
b) Sınavdan düşük almak onu rahatsız etmişti.
c) Okula giderken servisi kullanmaya özen gösteriyordu.
d) Köylüler, onun duygusuz biri olduğunu düşünüyordu.
e) Yeni çıkan kitabını imzalamak için buraya geliyor.

Cevap : a) Defteri dikkatle inceliyor, birşeyler yazıyordu.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çatı uyumsuzluğu’ndan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Her şey konuşulup tatlıya bağlanıldı.
b) Konuklar tek tek aranıp haberdar edildi.
c) Aniden kapıyı açıp içeri girdi.
d) Önce etraflıca düşünüldü sonra yapıldı.
e) Çok çalışıp bu güne kadar gelindi.

Cevap : e) Çok çalışıp bu güne kadar gelindi.

“Bundan böyle artık tek başınasın!” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilirse düzelir?

a) Sondaki ünlem işareti kaldırılırsa
b) “Tek başınasın” yerine “kendi başınasın” getirilirse
c) “Artık” sözcüğü cümleden çıkarılırsa
d) “Artık” sözcüğü en başa alınırsa
e) “Böyle” sözcüğünden sonra bir virgül konulursa

Cevap : c) “Artık” sözcüğü cümleden çıkarılırsa

Anlatım Bozuklukları

“Cümlede, gereksiz kelime kullanımı anlatım bozukluğuna neden olur.”
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu tanıma uyan bir anlatım bozukluğu vardır?

a) Başkanlık, gerekli işlemleri başlattı.
b) Biraz istirahat ederse iyileşecek.
c) Tükenmez kalemle yazmak sınav kurallarına aykırıdır.
d) Annnem bu konuda çok hassastı, kılı kırk yarardı.
e) Elinde, mavi kaplı bir defter tutuyordu.

Cevap : d) Annnem bu konuda çok hassastı, kılı kırk yarardı.

“Cümlede, birbiri ile çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.” açıklamasındaki anlatım bozukluğunun bir örneği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır?

a) Onunla kesinlikle bir hafta sonu tanışmış olabiliriz.
b) Bu, onunla ilk tartışmamız değil.
c) Beni unutmayacağını zannediyorum.
d) Onunla yaklaşık iki yıl kadar önce karşılaştık.
e) Ona bu konuda hak vermem gerektiğini biliyorum.

Cevap : a) Onunla kesinlikle bir hafta sonu tanışmış olabiliriz.

“Anlatım sırasında yapılan mantık hataları anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bunun bir örneği bulunmaktadır?

a) Bize uzun zamandır selam vermeyen amcam şimdi bizi sık sık ziyaret ediyordu.
b) Göreceli konularda tartışmak genellikle sonuçsuz bir uğraştır.
c) Aklımdan geçenleri görebilsen şaşırırdın!
d) Çok uzaklardan geldiğini vurgulu bir şekilde ifade ediyordu.
e) Liseyi bitirmek şöyle dursun üniversiteyi bile kazanamadı.

Cevap : e) Liseyi bitirmek şöyle dursun üniversiteyi bile kazanamadı.

“Deyimler ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, yerlerine başka sözcükler kullanılamaz.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

a) İç geçirerek “El elin eşeğini şarkı çağırarak ararmış.” diye mırıldandı.
b) Beni sürekli “Bir elin nesi var iki elin sesi var.” diyerek ikaz ediyordu.
c) Kardeşine, “Eline koluna hakim ol!” diye bağırdı.
d) Memleketini “Ormanların göz alabildiğince uzandığı yer.” diyerek tanıttı.
e) Kendine çok güveniyor “Elimi sallasam ellisi!” diyordu.

Cevap : a) İç geçirerek “El elin eşeğini şarkı çağırarak ararmış.” diye mırıldandı.

Anlatım Bozuklukları

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!