auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 3

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 3

#1. “Deyimlerin yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde deyim, anlatım bozukluğuna neden olmayacak şekilde doğru kullanılmıştır?

#2. Göz yaşı encümini rehber idinmezse eger Şeb-i gamda iremez âşık-ı gümrâh sana Yukarıdaki beyitte geçen “rehber” kelimesinin anlamı hangi seçenekte yer almıştır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi yazmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden biri değildir?

#4. “Deyimler ve atasözleri kalıplaşmış ifadelerdir. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez, yerlerine başka sözcükler kullanılamaz.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#5. Ben benligümden geçdüm gözüm hicâbın açdum Dost vaslına erişdüm gümânum yağma olsun Yukarıdaki beyitte geçen “hicâb” kelimesinin anlamı hangi şıkta doğru verilmiştir?


#6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çatı uyumsuzluğu’ndan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#7. Yazılı metni oluşturan iskelet kaç bölümden oluşur?

#8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

#9. “Bundan böyle artık tek başınasın!” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilirse düzelir?

#10. Yazılı anlatımı hangi kavram ile karşılayabiliriz?


#11. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kompozisyon yazımında rol oynayan unsurlardan biri değildir?

#12. “Anlatım sırasında yapılan mantık hataları anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bunun bir örneği bulunmaktadır?

#13. Eski Türk edebiyatına “klasik edebiyat” denmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Devriyenin konusu aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

#15. Hoş olur sohbet-i mey gicede mehtâb olıcak Nûr saç meclise gel kim dimişüz mâh sana Yukarıdaki beyitte geçen “mâh” kelimesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


#16. “Cümlede, gereksiz kelime kullanımı anlatım bozukluğuna neden olur.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu tanıma uyan bir anlatım bozukluğu vardır?

#17. “Cümlede, birbiri ile çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna sebep olur.” açıklamasındaki anlatım bozukluğunun bir örneği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde vardır?

#18. Kaç çeşit paragraftan söz edilebilir?

#19. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

#20. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 3

Auzef Türk Dili 2 Vize Deneme Sınavı 3

Türk Dili 2

Akademik yazma, bilimsel araştırmayla iç içedir, uzmanlık gerektiren teknik ve sistematik bir alandır, raporlaştırmaya dayalı bir metin üretim sürecidir ve günlük dil kullanımından farklıdır.
Yukarıda akademik yazmanın bazı özellikleri verilmiştir. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bu metnin devamına eklenirse bilgi yanlışlığı yapılmış olur?

a) Akademik yazma eleştirel bir beceridir.
b) Akademik yazmanın okuru ikna etmek gibi bir amacı yoktur.
c) Akademik yazma, nesneldir.
d) Akademik yazma, tutarlılık gerektirir.
e) Akademik yazma, dil ve anlatım kurallarına titizlikle uymayı gerektirir.

Cevap : a) Akademik yazma eleştirel bir beceridir.

Türk Dili 2 - 3-2

Yukarıda akademik yazma sürecini anlatan bir şema verilmiştir. Sürecin basamaklarında oluşan hatanın giderilmesi için hangi numaraların kendi içinde yer değiştirmesi gerekmektedir?

a) I – II
b) III – V
c) III – IV
d) II – IV
e) II – III

Cevap : c) III – IV

Akademik metin türleri, diğer yazı türlerinden farklı olarak, estetik kaygı taşımamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Amacı bilgi vermek olması.
b) Ciddi bir üslup kullanmayı gerektirmesi.
c) Uzmanlık gerektiren konuların ele alınması.
d) Herhangi bir yerde yayımlanmayacak olması.
e) Eleştirel bir beceri olması.

Cevap : d) Herhangi bir yerde yayımlanmayacak olması.

Türk dili 2-3-4.soru

Türk Dili dersinde bir grup öğrenci yukarıda verilen metin türleriyle ilgili konu anlatımı yapmakla görevlendirilmişlerdir. Arzu akademik metin türlerini anlatacağına göre aşağıdaki gruplamalardan hangisini seçerse doğru bir anlatım yapabilir?

a) Makale, bildiri, tez, röportaj, deneme, e-posta
b) Tez, röportaj, mektup, deneme, biyografi, makale
c) E-posta, gezi yazısı, fıkra, mektup, tez, rapor
d) Makale, bildiri, tez, proje, rapor, ansiklopedi maddesi
e) Deneme, tez, bildiri, röportaj, rapor, proje

Cevap : d) Makale, bildiri, tez, proje, rapor, ansiklopedi maddesi

Yüksek lisans gruplarında bilimsel araştırma ve yayın etiği derslerine giren öğretim görevlisi, öğrencilerinden final ödevi olarak akademik bir çalışma yapmalarını istemiştir. Etik kurallara aykırı olan davranışları derste anlatmış ve hazırlayacakları ödevi bunlardan kaçınarak yapmaları gerektiğini belirtmiştir.
Bu durumda öğrenciler, aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınmak zorunda değildirler?

a) Uydurma
b) Alıntılama
c) Aşırma
d) Çarpıtma
e) Dilimleme

Cevap : b) Alıntılama

Akademik Yazma Ve Akademik Yazı Özellikleri

Akademik yazma yapacak bir araştırmacının hangi özelliğe sahip olması şart değildir?

a) Araştırmacı bir ruha sahip olmak.
b) Yazma sürecinde titiz ve sabırlı olmak.
c) Literatür taramayı bilmek.
d) Etik kuralları benimsemek.
e) Doktora aşamasına gelmiş olmak.

Cevap : e) Doktora aşamasına gelmiş olmak.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!