auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 8

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 8

#1. Roman, hikaye gibi türler aşağıdaki metin türleri sınıfından hangisine dahildir?

#2. • Gözler metne odaklanır. • Harfler tanımlanır/ sesletilir. • Sözcükler tanımlanır. • Sözcükler dilbilgisel sınıflara ve tümce yapılarına ayrılır. • Tümceler anlamlandırılır. • Anlamlandırma sonucunda düşünme meydana gelir. Yukarıda aşamaları tanımlanan okuma biçemi seçeneklerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi günlük türünün özelliklerinden değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel makalelerde bulunan bölümlerden biri değildir?

#5. Anı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


#6. Bu etik hilal biçiminde, bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunması söz konusudur. Yukarıda tarih edilen bilimsel araştırma süreçlerindeki etik ihlal biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Öğrenci: Sınavın bitmesine kaç dakka kaldı? Görevli: Sınavın bitmesine bir saat on dakika kaldı. Bu diyalogda yer alan konuşma bozukluğunun adı aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi metin kaynaklı okuma biçeminin taşıdığı risklerden birisi değildir?

#9. Bilimsel araştırma sürecinde kişisel deneyimlerin ve inançların bir kenara bırakılarak sadece gözlemler ya da deneylerden elde edilen bilgiler çerçevesinde çalışmanın yürütülmesi gerekmektedir. Yukarıdaki ifadede vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Bilimsel bir çalışmada aynı koşullar altında sürekli olarak aynı sonuçların alınması ve aynı konu alanında belirli miktarda araştırma sonucunda genellenebilir vargılara ulaşılabilmesi gerekir. Yukarıda bilimsel araştırma yöntemine ilişkin vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?


#11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

#12. “Bir tümce veya sözce içindeki birden çok bilgi öbeği arasında verilen kısa aralara ………… denir.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#13. Altı yaşımda bile yoktum. Ata binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün at arabasına bindirdi babam beni, eski araba. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım. Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

#14. Aşağıdaki konuşma bozukluklarından hangisi nörolojik temellere dayanmaktadır?

#15. Aşağıdaki okuma biçemlerinden hangisi okumanın fiziksel yönüne vurgu yapmaktadır?


#16. Bilimsel araştırmada geçerlilik aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

#17. Duygu ve düşüncelerin kesin verilere ve delillere dayandırılarak anlatıldığı dergi veya gazetelerde yer alan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mektup türü ile ilgili olarak bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

#19. Bu okuma biçeminde belirli bilgi parçalarının bulunması amaçlanmaktadır. Sözgelimi bir tiyatro ilanında tiyatronun gününü ve saatin öğrenmek için hızlıca bu bilgiye ulaşmaya çalışırız ve diğer bilgi birimlerini atlarız. Yukarıda tarif edilen okuma biçemi aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi “Sözcüklerin ses yolunda herhangi bir engele takılmadan anlaşılır bir şekilde çıkarılması.” anlamında kullanılan kavramdır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Modern Edebi Türler

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 8

Türk Dili 2

Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşma türünde değildir?

a) Sohbet
b) Kutlamalar
c) Telefon Konuşması
d) Tanışma ve Tanıştırma
e) Münazara

Cevap : e) Münazara

Aşağıdakilerden hangisi “sempozyum, kongre” türlerinin ortak özelliklerinden değildir?

a) Hazırlıksız konuşmalardır.
b) Grup halinde yapılan konuşmalardır.
c) Oturumları yönetecek bir başkana ihtiyaç vardır.
d) Birden fazla oturumda yapılır.
e) Programın sonunda programlarda sunulan bildirileri kapsayan yazılı bir metin oluşturulur.

Cevap : a) Hazırlıksız konuşmalardır.

Aşağıdakilerden hangisi “açık oturum” türünün ortak özelliklerinden biridir?

a) Güncel bir konuda bilgi vermek, görüş açıklamak üzere dinleyici kitlesi karşısında yapılan konuşmalardır.
b) Başkan, etkinlik sonunda ortaya çıkan düşünceleri özetleyerek etkinliğin genel bir değerlendirmesini yapması gerekir.
c) Konuşmaların daha sonra kitap şeklinde yayınlanması zorunluluğu bulunmaktadır
d) Genellikle konunun uzmanınca tek oturumda yapılan konuşmalardır.
e) Öğretici konuşmalardır.

Cevap : b) Başkan, etkinlik sonunda ortaya çıkan düşünceleri özetleyerek etkinliğin genel bir değerlendirmesini yapması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi “bildirili konuşma” türlerinden biridir?

a) Röportaj
b) Anket
c) Mülakat
d) Tartışma
e) Çalıştay

Cevap : e) Çalıştay

Aşağıdakilerden hangisi “münazara” türünün özelliklerinden biri değildir?

a) Savunma, münazaranın en önemli noktasıdır.
b) Bir konunun tez, antitez şeklinde iki grup tarafından tartışılır.
c) Münazaralarda gruplar üç ya da dörder kişiden oluşur.
d) Münazaralarda jüri de oldukça önemlidir.
e) Konuşmacılar için belli süre olmayıp, konuşmalar bir başkan tarafından yönetilmektedir.

Cevap : e) Konuşmacılar için belli süre olmayıp, konuşmalar bir başkan tarafından yönetilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşma türü olan “sohbet” türünün özelliklerinden biri değildir?

a) Sohbetin temelinde samimiyet ve hoşgörü olmalıdır.
b) Sohbet birbirinden farklı düşünceleri karşılıklı savunma, karşılıklı konuşma eylemidir.
c) Sohbette karşılıklı nezaket önemlidir.
d) Sürekli bir kişinin konuşması ve kimseye söz hakkı vermemesi doğru değildir.
e) Sohbet, ortamda bulunanları için ruhsal açıdan rahatlatıcı olmanın yanında eğitici ve öğretici de olmalıdır.

Cevap : b) Sohbet birbirinden farklı düşünceleri karşılıklı savunma, karşılıklı konuşma eylemidir.

Aşağıdakilerden hangisi konferans türünün özelliklerinden biri değildir?

a) Konferansta verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır.
b) Konferans verilirken konuşmacı, yazdıklarını kâğıttan okumamalıdır.
c) Konuşmacı, gözlerini dinleyicilerin üzerine çevirmeli, böylece onların kendisini ilgiyle izlemelerini sağlamalıdır.
d) Konferans verilmeden önce, bir başkası konferansçıyı bütün özellikleriyle dinleyicilere tanıtmalıdır.
e) Bir jüri karşısında konuşmak konferansın en önemli özelliklerindendir.

Cevap : e) Bir jüri karşısında konuşmak konferansın en önemli özelliklerindendir.

Aşağıdakilerden hangisi “bir kişi tarafından yapılan konuşma” türlerinden biridir?

a) Miting
b) Anket
c) Mülakat
d) Panel
e) Röportaj

Cevap : a) Miting

Aşağıdakilerden hangisi telefon konuşmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

a) Genel olarak önceden tanışmadığımız kişilerle görüntülü telefon görüşmesi yapılmaz
b) Telefon görüşmesi için uygun makul saatler tercih edilmeli,
c) Telefon eden kişi direk konuya girmeli vakitten tasarruf etmelidir.
d) Telefondaki üslubumuz ve ses tonumuz karşı tarafı rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.
e) Telefon görüşmesi kısa tutulmalı gereksiz ayrıntılara karşı taraf talep etmedikçe girilmemelidir.

Cevap : c) Telefon eden kişi direk konuya girmeli vakitten tasarruf etmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi “forum” türünün ortak özelliklerinden biridir?

a) Forum, bilim adamları ve uzmanların belli bir konuda ön hazırlık yapmak üzere bir araya geldikleri inceleme ve değerlendirme toplantılarıdır.
b) Forum, konunun uzmanları tarafından daha çok yüksek düzeyli bilişsel süreçlerin kullanıldığı uzmanlık alanlarına dönük toplantılardır.
c) Forumlarda yoğun olarak analiz, sentez ve problem çözme süreci takip edilen çalışmalardır.
d) Forumda dinleyicilerin katıldığı tartışma ortamı yönüyle panel ve açık oturumların sonunda durumla benzerlik gösterir.
e) Forum bittikten sonra yazılı bir metne dönüştürülmektedir.

Cevap : d) Forumda dinleyicilerin katıldığı tartışma ortamı yönüyle panel ve açık oturumların sonunda durumla benzerlik gösterir.

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 8

LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!