TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 2

Bir Devlet Kurucusu Olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı ve İlkeleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik ile ilgili yazdığı kitaplardan biri değildir?

#2. Türk toplumunda bir sınıfın diğer bir sınıf veya sınıflar üzerinde hâkimiyet kurması, Atatürk’ün hangi ilkesi ile bağdaşmaz?

#3. Mustafa Kemal Paşa’nın, Mütareke döneminde İstanbul’da bulunduğu sırada yakın arkadaşı Ali Fethi (Okyar) Bey ile birlikte çıkardığı gazetenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’nda görevlendirildiği cephelerden biri değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir hayatının şekillenmesinde etkisi olan kişilerden biri değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullardan biri değildir?

#8. Mustafa Kemal Atatürk, Harp Akademisi’nden aşağıdakilerden hangi rütbe ile mezun olmuştur?

#9. Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanesindeki kitaplarının konu yüzdesi içinde aşağıdakilerden hangisi birinci sırada yer almaktadır?

#10. Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz naaşı, Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrinden ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’e aşağıdakilerden hangi yıl taşınmıştır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 2 TAR202U - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2-min

 

Bir Devlet Kurucusu Olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı ve İlkeleri

TAR202U – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullardan biri değildir?

A. İstanbul Harp Okulu
B. Selanik Askeri Rüştiyesi
C. Selanik Mülkiye Rüştiyesi
D. Kuleli Askerî İdadisi
E. Manastır Askeri İdadisi

Cevap : D. Kuleli Askerî İdadisi

Mustafa Kemal Atatürk, Harp Akademisi’nden aşağıdakilerden hangi rütbe ile mezun olmuştur?

A. Asteğmen
B. Teğmen
C. Kurmay Yüzbaşı
D. Kıdemli Yüzbaşı
E. Kurmay Binbaşı

Cevap : C. Kurmay Yüzbaşı

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Birinci Dünya Savaşı’nda görevlendirildiği cephelerden biri değildir?

A. Çanakkale Cephesi
B. Hicaz Cephesi
C. Doğu Cephesi
D. Filistin-Suriye Cephesi
E. Irak Cephesi

Cevap : E. Irak Cephesi

Mustafa Kemal Paşa’nın, Mütareke döneminde İstanbul’da bulunduğu sırada yakın arkadaşı Ali Fethi (Okyar) Bey ile birlikte çıkardığı gazetenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İrade-i Milliye
B. Minber
C. Akşam
D. Ulus
E. Hakimiyet-i Milliye

Cevap : B. Minber

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik ile ilgili yazdığı kitaplardan biri değildir?

A. Takımın Muharebe Talimi
B. Tabiye Tatbikat Seyahati
C. Cumalı Ordugâhı
D. Zabit ve Kumandanla Hasbihal
E. Medeni Bilgiler

Cevap : E. Medeni Bilgiler

Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanesindeki kitaplarının konu yüzdesi içinde aşağıdakilerden hangisi birinci sırada yer almaktadır?

A. Sosyoloji
B. Felsefe
C. Tarih
D. Din
E. Hukuk

Cevap : C. Tarih

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir hayatının şekillenmesinde etkisi olan kişilerden biri değildir?

A. Prens Sabahattin
B. Mehmet Emin Yurdakul
C. Tevfik Fikret
D. Ziya Gökalp
E. Namık Kemal

Cevap : A. Prens Sabahattin

Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz naaşı, Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrinden ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’e aşağıdakilerden hangi yıl taşınmıştır?

A. 1938
B. 1944
C. 1947
D. 1953
E. 1955

Cevap :D. 1953

Türk toplumunda bir sınıfın diğer bir sınıf veya sınıflar üzerinde hâkimiyet kurması, Atatürk’ün hangi ilkesi ile bağdaşmaz?

A. Laiklik
B. İnkılâpçılık
C. Halkçılık
D. Devletçilik
E. Cumhuriyetçilik

Cevap : C. Halkçılık

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bütünleyici ilkelerinden biri değildir?

A. Laiklik
B. Çağdaşlaşma
C. Tam Bağımsızlık
D. Akıl ve Bilim
E. Millî Egemenlik

Cevap : A. Laiklik

Anadolu AÖf Bahar Dönemi Soruları
Aöıköğretim çıkmış Soruları
LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: