auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Ünite 1

Doğum ve Suni Tohumlama

Dişi Üreme Organları Ve Gametogenezis

Dişi Üreme Organları Ve Gametogenezis

Doğum ve Suni Tohumlama Ünite 1, Dişi Üreme Organları Ve Gametogenezis

Kemik doğum kanalını oluşturan kemikleri yazınız.

Cevap: Kemik doğum kanalı; pelvis kanalı os ilium, os ischii, os pubis, sakrum ve ilk üç kuyruk omurundan oluşur.

Ovaryumun fonksiyonlarından bahsediniz.

Cevap : Ovaryumların ekzokrin (gametlerin veya yumurtanın üretilmesi) ve endokrin (steroidogenezis veya hormonların üretilmesi) görevleri vardır.

Uterusun kısımlarını sıralayınız.

Cevap :Uterusun ksımları; kornu uteri, korpus uteri ve serviks uteridir.

Uterustan salgılanan hormondan bahsediniz.

Cevap :Uterus tarafından salgılanan prostaglandin F2α (PGF2α) gebe kalmayan hayvanlarda ovaryumda gelişen korpus luetumu (KL) lize ederek yeniden östrus siklusunun başlamasına neden olur.

Döllenme ne demektir?

Cevap :Dişi ve erkek cinsiyet hücrelerinin (oosit ve spermatozoon) oviduktun ampulla bölgesinde buluşarak spermatozoonun oosite penetre olması, zigotun oluşmasına fertilizasyon, fekondasyon veya döllenme denir.

Oviduktun bölümlerini yazınız.

Cevap :İnfundibulum, istmus ve ampulla olmak üzere 3 bölümden oluşur.

Kısrakta diğer hayvan türlerine göre daha iyi gelişmiş olan dış genital organ hangisidir?

Cevap :Klitoris

Primer oositler hangi dönemde dinlenme aşamasına geçerler?

Cevap :Primer oositler, I. mayozun profaz aşamasında (dictyate safhasında) dinlenme döneminde beklerler.

Primer oositlerin sayıları yaşamın ilerlemesi ile ne olur?

Cevap :Azalır.

Ovulasyon sonrası süreçten bahsediniz.

Cevap :Ovulasyon sonrası spermatozoonla buluşan ovum tekrar aktive olur ve 2.olgunlaşma ve 2. polar cismin atılması gerçekleşir, her iki pronükleusun birleşmesi ile zigot, embriyo oluşur.

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Dişi Üreme Organları Ve Gametogenezis

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!