auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Ünite 2

Doğum ve Suni Tohumlama

Ünite 2

#1. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipotalamusdan salgılanır?

#2. Hangi hayvan türünde pen(i)s geriye-aşağıya (kaudo-ventral) dönük durumda ve os pen(i)s çok kısadır?

#3. Spermatogonyum hücrelerinden başlayıp spermatidlerin oluşumuna kadar geçen süre ortalama kaç gün sürmektedir?

#4. Spermatozoonların olgunlaşma aşamasını geçirdiği epididimis bölgeleri aşağıdakilerden hangileridir? I) Kaput epididimis II) Kauda epididimis III) Korpus epididimis

#5. Spermatozoonların üretim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdaki hangi hayvan türünde pen(i)s fibroelastik tiptedir?

#7. Boğalarda prepusyum boşluğuna dökülen epitel hücreler ve mikroorganizmaların prepusyumda üretilen salgılarla karışık yoğun ve kokulu sıvıya ne ad verilir?

#8. Spermiyositogenezis hangi hücrelerin oluşumu ile son bulur?

#9. İdrar kesesinin boyun kısmında V şeklinde bulunan ve lokalizasyonu pelvisin tabanında ampulla duktus deferens’lerin yan tarafında konum alan bir çift bez aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Spermatid nükleuslarında, akrozomlarda ve gelişen spermatidlerin kuyruklarındaki değişiklikleri kapsayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Doğum ve Suni Tohumlama

Doğum ve Suni Tohumlama
Ünite -2
Erkek Üreme Organları, Spermatogenezis Ve Hormonel Kontrolü

Spermatozoonların üretim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sertoli hücresi
b) Leydig hücresi
c) tubulus seminiferus kontortus
d) tubulus seminiferus rektus
e) epididimis

Cevap : c) tubulus seminiferus kontortus

Spermatozoonların olgunlaşma aşamasını geçirdiği epididimis bölgeleri aşağıdakilerden hangileridir?
I) Kaput epididimis
II) Kauda epididimis
III) Korpus epididimis

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve III
e) I ve II

Cevap : d) I ve III

Boğalarda prepusyum boşluğuna dökülen epitel hücreler ve mikroorganizmaların prepusyumda üretilen salgılarla karışık yoğun ve kokulu sıvıya ne ad verilir?

a) glandula bulboüretralis sıvısı
b) çara sıvısı
c) sm(e)gma
d) pyospermi
e) vezikulit sıvısı

Cevap : c) sm(e)gma

Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipotalamusdan salgılanır?

a) FSH
b) LH
c) ABP
d) testosteron
e) GnRH

Cevap : e) GnRH

İdrar kesesinin boyun kısmında V şeklinde bulunan ve lokalizasyonu pelvisin tabanında ampulla duktus deferens’lerin yan tarafında konum alan bir çift bez aşağıdakilerden hangisidir?

a) prostat
b) vezikula seminalis
c) prepusyum
d) glandula bulboüretralis
e) skrotum

Cevap : b) vezikula seminalis

Hangi hayvan türünde pen(i)s geriye-aşağıya (kaudo-ventral) dönük durumda ve os pen(i)s çok kısadır?

a) köpek
b) boğa
c) koç
d) kedi
e) aygır

Cevap : d) kedi

Spermatogonyum hücrelerinden başlayıp spermatidlerin oluşumuna kadar geçen süre ortalama kaç gün sürmektedir?

a) 125
b) 15
c) 45
d) 75
e) 30

Cevap : c) 45

Spermatid nükleuslarında, akrozomlarda ve gelişen spermatidlerin kuyruklarındaki değişiklikleri kapsayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

a) akrozomal evre
b) golgi evresi
c) kap evresi
d) olgunlaşma evresi
e) hiçbiri

Cevap : a) akrozomal evre

Spermiyositogenezis hangi hücrelerin oluşumu ile son bulur?

a) primer spermatosit
b) spermatid
c) sekonder spermatosit
d) spermatogonyum
e) spermatozoon

Cevap : b) spermatid

Aşağıdaki hangi hayvan türünde pen(i)s fibroelastik tiptedir?

a) aygır
b) kedi
c) köpek
d) boğa
e) hiçbiri

Cevap : d) boğa

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!