auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Ünite 3

Doğum ve Suni Tohumlama Ünite 3

Doğum ve Suni Tohumlama Ünite 3

Dişi Gen(i)tal Organ Muayenesi, Seksüel Siklus Ve Hormonal Mekanizma

Doğum ve Suni Tohumlama Ünite 3

İnekte ve kısrakta üreme organlarının muayenesinde kullanılan yöntemleri yazınız.

Cevap : Anamnez, genel muayene, inspeksiyon, abdomenin palpasyonu, vajinal ve servikal muayene, rektal muayene, ultrasonografik muayene, Doppler ultrasonografi, endoskopik muayene, hormonal muayeneler, mikrobiyolojik muayene, endometriyal biyopsi, klitoral ve endometriyal svab alımı ve kültür, endometriyal sitolojidir.

.
Koyun ve keçilerde gebelik teşhis metotlarından en sık kullanılanı hangisidir?

Cevap : Ultrasonografi

Köpek ve kedilerde üreme organlarının muayenesinde kullanılan yöntemleri yazınız.

Cevap : Anamnez, genel muayene, inspeksiyon, transrektal tuşe ile muayene, vajinal tuşe ve vaginoskopi, vajial kültür, vajinografi, abdomenin palpasyonu, ultrasonografi, radyografi, hormonal muayene ve laparoskopidir.

Seksüel siklusu tanımlayınız.

Cevap : Bir östrusun başlangıcından diğer östrusun başlangıcına kadar geçen süreye kızgınlık döngüsü, östrus siklusu veya seksüel siklus ismi verilir.

Hayvan türlerine göre seksüel siklusları tanımlayınız.

Cevap : İnekler, yıl boyu belirli aralıklarla östrus gösteriler, poliöstrik hayvanlardır. Koyun, keçi, kısrak ve kediler mevsime bağlı poliöstrik hayvanlardır. Köpekler mnoöstrik hayvanlardır.

Hayvan türlerine göre seksüel siklus süresini yazınız.

Cevap : İnekte 18-24 günde, koyunda 16-17 günde, keilerde 21 günde, kısrakta 17-24 günde 1 seksüel sikluslar görülür. Köpeklerde 6 ayda bir ve kedilerde mevsim boyunca 1-3 haftada bir sikluslar görülür.

İneklerde seksüel siklusların dönemlerini ve sürelerini yazınız.

Cevap : İneklerde proöstrus 2-3 gün, östrus 12-18 saat, metöstrus 3-4 gün, diöstrus 12-16 gün sürer. Anöstrus siklusta ineklerde görülmez.

Koyunların kızgınlık belirtilerini anlatınız.

Cevap : Östrustaki koyunlarda huzursuzluk, vulvada şişkinlik, akıntı görülebilir. Dış klinik belirtiler diğer türlere göre çok zayıf geçer. Koçun olmadığı durumlarda kızgınlığın saptanması oldukça zordur. Koyun koçu arar, fakat oldukç pasiftir. En önemli belirti koçun skrotumunun koklanması ve çiftleşme için koçun önünde durmasıdır.

Kedilerde ovulasyondan bahsediniz. Preovülatör LH salgısını kedilerde anlatınız.

Cevap : Kedilerde (provoke ovulasyon) çiftleşme ya da vajinal uyarım sonucu oluşan impulslarla olur. Kedi ne kadar çok çiftleşirse preovülatör LH salgısı o kadar fazla oluşur. 8-12 adet çiftleşmeden 4 saat sonra max LH düzeyinin oluştuğu saptanmıştır.

Gebelik şekillenmedi ise seksüel siklusların tekrar başa dönmesinde etkili hormon hangisidir?

Cevap : Siklusun sonuna doğru gebelik şekillenmedi ise uterusun endometriyumundan PGF2α salınır, KL regrese olur ve siklus tekrar başlar

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!