auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 1

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 1

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 1

#1. Payetlerde dondurulmuş boğa sperması ile yapılan suni tohumlama sonucu %62,5 den daha yüksek gebelik eldesi için bir tohumlama dozunda bulunması gerekli motil spermatozoa sayısı en az ne kadar olmalıdır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme organlarıyla ilişkili bir yapı değildir?

#3. Spermanın kısa süreli soğukta saklanması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#4. Kitle hareketi (Mass aktivite), hangi hayvan türünün spermasında gözlenemez?

#5. Spermayı dondurma sırasında meydana gelen soğuk şoklarına karşı koruyan maddelerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

#6. Hangi hayvan türünde pen(i)s geriye-aşağıya (kaudo-ventral) dönük durumda ve os pen(i)s çok kısadır?

#7. Spermatid nükleuslarında, akrozomlarda ve gelişen spermatidlerin kuyruklarındaki değişiklikleri kapsayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi, boğalarda sperma kalitesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sperma sulandırıcısında aranan kriterlerden biri değildir?

#10. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi, köpeklerde rutin olarak kullanılabilen bir sperma alma yöntemidir?

#11. Boğalarda bulunan eklenti üreme bezlerinden hangisi ya da hangileri palpasyonla muayene edilebilir?

#12. Aşağıdaki hangi hayvan türünde pen(i)s fibroelastik tiptedir?

#13. Gliserol içeren sulandırıcılar kaç derece ısıda spermaya katılırlar?

#14. Spermatozoonların olgunlaşma aşamasını geçirdiği epididimis bölgeleri aşağıdakilerden hangileridir? I) Kaput epididimis II) Kauda epididimis III) Korpus epididimis

#15. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipotalamusdan salgılanır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 1

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 1

Doğum ve Suni Tohumlama
Kemik doğum kanalını oluşturan kemikleri yazınız.

Cevap: Kemik doğum kanalı; pelvis kanalı os ilium, os ischii, os pubis, sakrum ve ilk üç kuyruk omurundan oluşur.

Ovaryumun fonksiyonlarından bahsediniz.

Cevap : Ovaryumların ekzokrin (gametlerin veya yumurtanın üretilmesi) ve endokrin (steroidogenezis veya hormonların üretilmesi) görevleri vardır.

Uterusun kısımlarını sıralayınız.

Cevap :Uterusun ksımları; kornu uteri, korpus uteri ve serviks uteridir.

Uterustan salgılanan hormondan bahsediniz.

Cevap :Uterus tarafından salgılanan prostaglandin F2α (PGF2α) gebe kalmayan hayvanlarda ovaryumda gelişen korpus luetumu (KL) lize ederek yeniden östrus siklusunun başlamasına neden olur.

Döllenme ne demektir?

Cevap :Dişi ve erkek cinsiyet hücrelerinin (oosit ve spermatozoon) oviduktun ampulla bölgesinde buluşarak spermatozoonun oosite penetre olması, zigotun oluşmasına fertilizasyon, fekondasyon veya döllenme denir.

Oviduktun bölümlerini yazınız.

Cevap :İnfundibulum, istmus ve ampulla olmak üzere 3 bölümden oluşur.

Kısrakta diğer hayvan türlerine göre daha iyi gelişmiş olan dış genital organ hangisidir?

Cevap :Klitoris

Primer oositler hangi dönemde dinlenme aşamasına geçerler?

Cevap :Primer oositler, I. mayozun profaz aşamasında (dictyate safhasında) dinlenme döneminde beklerler.

Primer oositlerin sayıları yaşamın ilerlemesi ile ne olur?

Cevap :Azalır.

Ovulasyon sonrası süreçten bahsediniz.

Cevap :Ovulasyon sonrası spermatozoonla buluşan ovum tekrar aktive olur ve 2.olgunlaşma ve 2. polar cismin atılması gerçekleşir, her iki pronükleusun birleşmesi ile zigot, embriyo oluşur.

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Dişi Üreme Organları Ve Gametogenezis

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!