auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 2

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 2

Doğum ve Suni Tohumlama

#1. Boğalarda prepusyum boşluğuna dökülen epitel hücreler ve mikroorganizmaların prepusyumda üretilen salgılarla karışık yoğun ve kokulu sıvıya ne ad verilir?

#2. Payetlerde dondurulmuş boğa sperması ile yapılan suni tohumlama sonucu %62,5 den daha yüksek gebelik eldesi için bir tohumlama dozunda bulunması gerekli motil spermatozoa sayısı en az ne kadar olmalıdır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi taze sperma muayene yöntemlerinden biri değildir?

#4. Spermatozoonların üretim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Köpeklerde hangi eklenti üreme bezi vardır ve hangi yöntemle muayene edilir?

#6. Spermanın kısa süreli soğukta saklanması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#7. Spermatogonyum hücrelerinden başlayıp spermatidlerin oluşumuna kadar geçen süre ortalama kaç gün sürmektedir?

#8. İdrar kesesinin boyun kısmında V şeklinde bulunan ve lokalizasyonu pelvisin tabanında ampulla duktus deferens’lerin yan tarafında konum alan bir çift bez aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Gliserol içeren sulandırıcılar kaç derece ısıda spermaya katılırlar?

#10. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sperma sulandırıcısında aranan kriterlerden biri değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi spermanın Mikroskobik muayene parametrelerindendir?

#12. Aşağıdaki sperma alma yöntemlerinden hangisi ya da hangileri boğalarda kullanılabilir?

#13. Spermayı dondurma sırasında meydana gelen soğuk şoklarına karşı koruyan maddelerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi spermaya karışırsa spermaya zarar vermez?

#15. Spermiyositogenezis hangi hücrelerin oluşumu ile son bulur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 2

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 2
İnekte ve kısrakta üreme organlarının muayenesinde kullanılan yöntemleri yazınız.

Cevap : Anamnez, genel muayene, inspeksiyon, abdomenin palpasyonu, vajinal ve servikal muayene, rektal muayene, ultrasonografik muayene, Doppler ultrasonografi, endoskopik muayene, hormonal muayeneler, mikrobiyolojik muayene, endometriyal biyopsi, klitoral ve endometriyal svab alımı ve kültür, endometriyal sitolojidir.

.
Koyun ve keçilerde gebelik teşhis metotlarından en sık kullanılanı hangisidir?

Cevap : Ultrasonografi

Köpek ve kedilerde üreme organlarının muayenesinde kullanılan yöntemleri yazınız.

Cevap : Anamnez, genel muayene, inspeksiyon, transrektal tuşe ile muayene, vajinal tuşe ve vaginoskopi, vajial kültür, vajinografi, abdomenin palpasyonu, ultrasonografi, radyografi, hormonal muayene ve laparoskopidir.

Seksüel siklusu tanımlayınız.

Cevap : Bir östrusun başlangıcından diğer östrusun başlangıcına kadar geçen süreye kızgınlık döngüsü, östrus siklusu veya seksüel siklus ismi verilir.

Hayvan türlerine göre seksüel siklusları tanımlayınız.

Cevap : İnekler, yıl boyu belirli aralıklarla östrus gösteriler, poliöstrik hayvanlardır. Koyun, keçi, kısrak ve kediler mevsime bağlı poliöstrik hayvanlardır. Köpekler mnoöstrik hayvanlardır.

Hayvan türlerine göre seksüel siklus süresini yazınız.

Cevap : İnekte 18-24 günde, koyunda 16-17 günde, keilerde 21 günde, kısrakta 17-24 günde 1 seksüel sikluslar görülür. Köpeklerde 6 ayda bir ve kedilerde mevsim boyunca 1-3 haftada bir sikluslar görülür.

İneklerde seksüel siklusların dönemlerini ve sürelerini yazınız.

Cevap : İneklerde proöstrus 2-3 gün, östrus 12-18 saat, metöstrus 3-4 gün, diöstrus 12-16 gün sürer. Anöstrus siklusta ineklerde görülmez.

Koyunların kızgınlık belirtilerini anlatınız.

Cevap : Östrustaki koyunlarda huzursuzluk, vulvada şişkinlik, akıntı görülebilir. Dış klinik belirtiler diğer türlere göre çok zayıf geçer. Koçun olmadığı durumlarda kızgınlığın saptanması oldukça zordur. Koyun koçu arar, fakat oldukç pasiftir. En önemli belirti koçun skrotumunun koklanması ve çiftleşme için koçun önünde durmasıdır.

Kedilerde ovulasyondan bahsediniz. Preovülatör LH salgısını kedilerde anlatınız.

Cevap : Kedilerde (provoke ovulasyon) çiftleşme ya da vajinal uyarım sonucu oluşan impulslarla olur. Kedi ne kadar çok çiftleşirse preovülatör LH salgısı o kadar fazla oluşur. 8-12 adet çiftleşmeden 4 saat sonra max LH düzeyinin oluştuğu saptanmıştır.

Gebelik şekillenmedi ise seksüel siklusların tekrar başa dönmesinde etkili hormon hangisidir?

Cevap : Siklusun sonuna doğru gebelik şekillenmedi ise uterusun endometriyumundan PGF2α salınır, KL regrese olur ve siklus tekrar başlar

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 2

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!