auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 4

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 4

Doğum ve Suni Tohumlama

#1. Aşağıdakilerden hangisi taze sperma muayene yöntemlerinden biri değildir?

#2. Payetlerde dondurulmuş bir spermanın en ideal eritme ısı ve süresi aşağıdakiilerden hangisidir?

#3. Köpeklerde hangi eklenti üreme bezi vardır ve hangi yöntemle muayene edilir?

#4. Sperma konteynerindeki payetlerde dondurulmuş spermanın gebelik oranları hangi ısı derecesinden sonra düşmeye başlar?

#5. Hangi hayvan türünde pen(i)s geriye-aşağıya (kaudo-ventral) dönük durumda ve os pen(i)s çok kısadır?

#6. Aşağıdaki sperma alma yöntemlerinden hangisi ya da hangileri boğalarda kullanılabilir?

#7. Spermatid nükleuslarında, akrozomlarda ve gelişen spermatidlerin kuyruklarındaki değişiklikleri kapsayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi spermaya karışırsa spermaya zarar vermez?

#9. Payetlerin depo konteynerden saha konteynerine aktarılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#10. Sperma konteynerindeki sıvı azot seviyesi ne kadar olmalıdır?

#11. Aşağıdaki hangi hayvan türünde pen(i)s fibroelastik tiptedir?

#12. Payetler en başarılı hangi ortamda eritilmelidir?

#13. Spermatozoonların olgunlaşma aşamasını geçirdiği epididimis bölgeleri aşağıdakilerden hangileridir? I) Kaput epididimis II) Kauda epididimis III) Korpus epididimis

#14. Aşağıdakilerden hangisi spermanın Mikroskobik muayene parametrelerindendir?

#15. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipotalamusdan salgılanır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 4

Doğum ve Suni Tohumlama Vize Deneme Sınavı 4

Doğum ve Suni Tohumlama
Fertilizasyon nedir, nerede gerçekleşir?

Cevap: Oosit ve spermatazoonun oviduktun ampulla bölgesinde buluşarak sprematazoonun oosite penetrasyonu ile embriyo (zigot) oluşur. Buna fertilizasyon, döllenme, fekondasyon denir.

Hatching ne demektir?

Cevap: Blastosit içerisindeki boşluk sıvı ile dolarak iç basıncı artırır, proteolitik enzimler, steroid hormonlar, prostaglandinlerin de katkısıyla incelen noktadan zona pellusida yırtılır ve blastosit hücreleri bu zardan ayrılır, bu olaya hatching denir.

İmplantasyon nedir?

Cevap: Uterusa ulaşan embriyo kendi trofoblast hücrelerinden salgıladığı enzimlerle temas noktasındaki endometriyumu eriterek uterusun stromasına yerleşir, bu yavru zarlarının oluşumu ile uterusa tutunma olgusuna implantasyon adı verilir.

Gebeliğin anne tarafından tanınmasını anlatınız.

Cevap: Gebelik oluştuğu takdirde inek ve koyunlarda gebeliğin 12-24. günleri arasında embriyonun trofoblast hücreleri tarafından salgılanan interferon Tau sitokini sayesinde PGF2α salgısı baskılanır, KL’un regresyonu engellerek, gebeliğin anne tarafından tanınması, kabulü oluşur. Koyun ve keçilerde serbest dolaşan blastosist spesifik proteinler üretir. Ovine trofoblastik protein -1, kaprin trofoblastik protein-1, aktif interferonlar ve interferon Tau’dur.

Plasentasyonu anlatınız.

Cevap: İmplantasyonun başlaması ile yavruya ait koryon zarı ile endometriyumun değişik katmanları arasında çok fazla değişik fonksiyonu olan kompleks yapının oluşumuna plasentasyon ve bu oluşan kompleks yapıyada plasenta adı verilir.

Gözlemleme yönelik gebelik belirtileri nelerdir?

Cevap: Gözlemleme yönelik gebelik belirtileri

Kızgınlığın tekrarlanacak zamanda görülmemesi; Çiftleşmeyi/tohumlamayı takiben 19-24 günde (ortalama 21) bir kızgınık göstermeyen inekler gebe şüpheli kabul edilebilir.
Huyun yumuşaması; Gebe hayvanlar daha yavaş sakin bir durum alırlar. Yavruya zarar verecek hareketlerden sakınırlar.
Semirmeye eğilim; Gebelikte hormonların da etkisi ile kilo almaya eğilim artar.
Karnın büyümesi; Gebeliğin ikinci yarısından itibaren, yavrunun hızlı büyümesine
bağlı olarak, annede karnın büyüdüğü ve belirginleştiği fark edilebilir.
Memelerin büyümesi; Özellikle doğumu yakın olan hayvanlarda memelerde ödem
ve büyüme görülür.
Yavrunun hareketleri; Gebeliğin ileri dönemlerinde inspeksiyonda ya da elin yumruk yapılarak karın bölgesine bastrılması esnasında yavrunun ele çarptığı fark edilebilir.

Kısraklarda gebeliğin endokrinolojisini anlatınız.

Cevap: Gebe (-) bir kısrakta postovulatör 15. gün PGF2α salgılanır. Gebe (+) kısrakta ise 14-15.günler konseptusun hareketliliği maternal kabul PGF2α salınımına engel olur. Ovulasyondan sonra şekillenen primer KL’dan P4 salgılanır. Primer KL’dan salgılanan P4 25.günden itibaren azalmaya başlar. 30. günden sonra aynı zamanda fetoplasental bölgeden de P4 salınır, bu salınım gebeliğin 300. gününde max olur. 40. günde endometriyal kaplardan eCG salgılanır. Kısraklarda gebeliğin ilk 5 ayı primer+sekonder KL’lar P4 salgılar, 200. gün tüm KL’lar dejenere olur. 200. günden sonra sadece plasental P4 (fetoplasental bölge) ile gebelik devam eder.

eCG nedir?

Cevap: Gebeliğin 40. günde eCG (equine koryonik gonadotropin) salınmaya başlar. eCG, primer KL’dan P4 salgısını destekler ve sekonder KL (aksesor KL) oluşumundan sorumludur. Sekonder KL’lar foliküllerin ovulasyonu veya lütenizasyonu sonucu oluşur.

Doğumun aşamalarını anlatınız.

Cevap: Doğumun 3 aşaması vardır, bunlar;

I. Aşama: Serviksin gevşemesi, uterus duvarının hem longitudinal hem de sirküler kaslarının kasılması ile karakterizedir.

II. Aşama: Uterus kasılmaları, genişleyen doğum kanalına fetüs/fetüslerin girmesi, amnion kesesinin yırtılması, ve vulvadan yavrunun çıkışıyla karakterizedir.

III. Aşama: Yavru zarlarının atılma aşamasıdır.

Keçi ve köpekte fetal korizol hangi hormonun salınımını tetikler?

Cevap: PGF2α

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Gebelik Ve Doğum Fizyolojisi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!