auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 1

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 1

Doğum ve Suni Tohumlama Final

#1. Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipotalamusdan salgılanır?

#2. Spermatozoonların olgunlaşma aşamasını geçirdiği epididimis bölgeleri aşağıdakilerden hangileridir? I) Kaput epididimis II) Kauda epididimis III) Korpus epididimis

#3. Olgun bir dişi yumurta hücresinin, olgun bir erkek üreme hücresi tarafından döllenmesi sonucu oluşan canlı taslağına ne ad verilir?

#4. İneklerde östrusta kalma süreleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#5. İneklerde cerrahi olmayan yöntemle yapılan embriyo transferinde kazanılan embriyolar hangi gelişim aşamasında olmalıdır?

#6. Embriyo transferinde seçilecek olan verici (donör) hayvanlarda aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

#7. Embriyo transferinde hem alıcı hem de verici hayvanların hormonlar yardımıyla ve eş zamanlı olarak kızgınlığa getirilmesine ne ad verilir?

#8. İneklerde bir tohumlama dozunda bulunması gereken sperma sayısı yaklaşık olarak ne kadar olmalıdır?

#9. İneklere ait östrus siklus döngüsü ortalama süresi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#10. Metöstrus kanaması hangi hayvanda görülür?

#11. Kızgınlığa gelen bir inekte aşağıdakilerden hangisi görülmez?

#12. Kızgınlıkta bir inek tohumlanacağı zaman mutlaka fark edilmesi gereken yapı hangisidir?

#13. Dişi hayvanların erkek hayvanı kabul ederek, çiftleşmesine izin verdikleri kızgınlık dönemine ne ad verilir?

#14. İneklerde ideal tohumlama zamanı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#15. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi mevsimsel bir anöstrus dönemine sahip değildir?

#16. Spermatid nükleuslarında, akrozomlarda ve gelişen spermatidlerin kuyruklarındaki değişiklikleri kapsayan evre aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdaki hangi hayvan türünde pen(i)s fibroelastik tiptedir?

#18. İneklerde cerrahi olmayan yöntemle yapılan embriyo transferi uygulamasında, uterustan kazanılan embriyo, kaç günlük yaşta olmalıdır?

#19. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde proöstrus kanaması görülür?

#20. Hangi hayvan türünde pen(i)s geriye-aşağıya (kaudo-ventral) dönük durumda ve os pen(i)s çok kısadır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 1

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 1

Doğum ve Suni Tohumlama Final
Ünite -8
Suni Tohumlama Zamanı Ve Uygulaması

Dişi hayvanların erkek hayvanı kabul ederek, çiftleşmesine izin verdikleri kızgınlık dönemine ne ad verilir?

a) Anöstrus
b) Proöstrus
c) Östrus
d) Diöstrus
e) Metöstrus

Cevap : c) Östrus

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi mevsimsel bir anöstrus dönemine sahip değildir?

a) Köpek
b) Kedi
c) Koyun
d) Keçi
e) Kısrak

Cevap : a) Köpek

İneklere ait östrus siklus döngüsü ortalama süresi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) 9 gün
b) 28 gün
c) 16 gün
d) 21 gün
e) 25 gün

Cevap : d) 21 gün

İneklerde östrusta kalma süreleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) 8-12 saat
b) 18-20 saat
c) 24-30 saat
d) 34-48 saat
e) 48-72 saat

Cevap : b) 18-20 saat

Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde proöstrus kanaması görülür?

a) Kısrak
b) İnek
c) Kedi
d) Köpek
e) Koyun

Cevap : d) Köpek

İneklerde ideal tohumlama zamanı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Kızgınlık başlangıcından hemen sonra
b) Kızgınlık başlangıcından 12-18 saat sonra
c) Kızgınlık başlangıcından 6 -8 saat sonra
d) Kızgınlık bitiminden 8-12 saat önce
e) Kızgınlık bitiminden 24 saat sonra

Cevap : b) Kızgınlık başlangıcından 12-18 saat sonra

Metöstrus kanaması hangi hayvanda görülür?

a) Kısrak
b) Köpek
c) Düve
d) Koyun
e) Keçi

Cevap : c) Düve

İneklerde bir tohumlama dozunda bulunması gereken sperma sayısı yaklaşık olarak ne kadar olmalıdır?

a) 1-2 milyon
b) 2-5 milyon
c) 7-10 milyon
d) 10-25 milyon
e) 50-100 milyon

Cevap : c) 7-10 milyon

Kızgınlığa gelen bir inekte aşağıdakilerden hangisi görülmez?

a) Süt veriminde azalma
b) İştah kaybı
c) Sinirlilik hali
d) Bağırma
e) Sürekli yatma hali

Cevap : e) Sürekli yatma hali

Kızgınlıkta bir inek tohumlanacağı zaman mutlaka fark edilmesi gereken yapı hangisidir?

a) Ovaryum
b) Oosit
c) Graaf folikülü
d) Korpus luteum
e) Korpus hemorarjikum

Cevap : c) Graaf folikülü

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!