auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 3

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 3

Doğum ve Suni Tohumlama Final
Ünite –
Sığırlarda Suni Tohumlama Amaçlı Östrus Senkronizasyon Protokolleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme organlarıyla ilişkili bir yapı değildir?

#2. Siklusun uygun döneminde PGF2α uygulanan bir inekte kızgınlık ne zaman görülmektedir?

#3. İneklerde cerrahi olmayan yöntemle yapılan embriyo transferi uygulamasında, uterustan kazanılan embriyo, kaç günlük yaşta olmalıdır?

#4. Embriyo transferinde hem alıcı hem de verici hayvanların hormonlar yardımıyla ve eş zamanlı olarak kızgınlığa getirilmesine ne ad verilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi, boğalarda sperma kalitesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

#6. Embriyo transferinde seçilecek olan verici (donör) hayvanlarda aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

#7. Kitle hareketi (Mass aktivite), hangi hayvan türünün spermasında gözlenemez?

#8. Sığırlarda progestagen içeren östrus senkronizasyonu protokolü aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Üretra’nın glans pen(i)s’e değil pen(i)sin gövdesi üzerinde ventrale bir yarık şeklinde açılması olarak görülen anomali aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Olgun bir dişi yumurta hücresinin, olgun bir erkek üreme hücresi tarafından döllenmesi sonucu oluşan canlı taslağına ne ad verilir?

#11. Sığırlarda östrus senkronizasyonunda PGF2α’nın kullanılabilmesi için ovaryum muayenesinde hangi yapının aktif olması gereklidir?

#12. Östrus senkronizasyonu amacıyla folliküler dalgayı uyaran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Epididimis kanal sistemleri içerisindeki spermanın durgunluğuna ne denir?

#14. İki PGF2α uygulamasının 14 gün arayla yapılması şeklinde olan ilk senkronizasyon protokollerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde libido olmasına rağmen erkek hayvanın aşım yapma eylemini kısmen ya da tamamen gerçekleştirememesine neden olan sebeplerden biri değildir?

#16. Boğalarda bulunan eklenti üreme bezlerinden hangisi ya da hangileri palpasyonla muayene edilebilir?

#17. Boğaların yetiştirmede kullanılma yaşı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

#18. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi, köpeklerde rutin olarak kullanılabilen bir sperma alma yöntemidir?

#19. İneklerde cerrahi olmayan yöntemle yapılan embriyo transferinde kazanılan embriyolar hangi gelişim aşamasında olmalıdır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi skrotum bozuklukları sonrasında gelişmez?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 3

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 3

Doğum ve Suni Tohumlama Final
Ünite -10
Sığırlarda Suni Tohumlama Amaçlı Östrus Senkronizasyon Protokolleri

Sığırlarda östrus senkronizasyonunda PGF2α’nın kullanılabilmesi için ovaryum muayenesinde hangi yapının aktif olması gereklidir?

a) graff follikülü
b) korpus luteum hemorajikum
c) aktif korpus luteum
d) hipoplastik ovaryum
e) tersiyer folikül

Cevap : c) aktif korpus luteum

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sığırlarda senkronizasyon uygulamasının avantajlarından biri değildir?

a) kızgınlıkları kısa bir süre içine toplamak
b) tohumlamaları planlanan zamanda yapabilmek
c) tohumlama uygulamalarını kolaylaştırmak
d) ilk tohumlamada gebe kalmayan hayvanların takip edilme sorununu ortadan kaldırmak
e) doğumların topluca olması

Cevap : e) doğumların topluca olması

Östrus senkronizasyonu amacıyla folliküler dalgayı uyaran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

a) progesteron
b) östrojen
c) GnRH
d) PMSG
e) FSH

Cevap : c) GnRH

I) siklusun 1 ve 5. günler arasında
II) siklusun 6 ve 16. günler arasında
III) siklusun 17 ve 21. günler arasında
Yukarıdaki siklus günlerinden hangisinde prostaglandinler etkilidir?

a) yalnız I
b) yalnız II
c) I ve III
d) yalnız III
e) II ve III

Cevap : b) yalnız II

Siklusun uygun döneminde PGF2α uygulanan bir inekte kızgınlık ne zaman görülmektedir?

a) 12-24. saat
b) 6-12. saat
c) 24-36. Saat
d) 48-96. saat
e) 96-120. Saat

Cevap : d) 48-96. saat

Sığırlarda son GnRH uygulaması ile suni tohumlamanın aynı zamana getirildiği senkronizasyon protokolü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) ovsynch
b) cosynch
c) heatsynch
d) presynch
e) CIDRsynch

Cevap : b) cosynch

Sığırlarda progestagen içeren östrus senkronizasyonu protokolü aşağıdakilerden hangisidir?

a) CIDRsynch
b) cosynch
c) heatsynch
d) presynch
e) ovsynch

Cevap : a) CIDRsynch

Ovsynch de yapılan ilk GnRH uygulamasının 12 gün öncesinde 14 gün arayla iki doz PGF2α uygulanmasından oluşan östrus senkronizasyon protokolü aşağıdakilerden hangisidir?

a) heatsynch
b) ovsynch
c) presynch
d) selectsynch
e) targetbreeding

Cevap : c) presynch

İki PGF2α uygulamasının 14 gün arayla yapılması şeklinde olan ilk senkronizasyon protokollerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) CIDRsynch
b) targetbreeding
c) selectsynch
d) cosynch
e) Pazartesi sabahı programı

Cevap : b) targetbreeding

Östrusları senkronize edilecek sığırların toplamda altı defa tespit edilmesine yol açan, ayrıca sürü sevk ve idaresi bakımından zorluk çıkaran ve 36-38 günlük süreye yayılmış uzun süreli senkronizasyon protokolü aşağıdakilerden hangisidir?

a) cosynch
b) CIDRsynch
c) selectsynch
d) presynch
e) ovsynch

Cevap : d) presynch

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!