auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 4

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 4

Doğum ve Suni Tohumlama Final

#1. Bir işletmede çifleştirmek amacıyla boğa barındırılıyorsa bir boğaya düşecek inek sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

#2. Bazı sığır ırklarında kalıtsal bir hata olarak görülen wolf kanalının segmental aplazi’si hangi genital organın bozukluğudur?

#3. Sığırlarda progestagen içeren östrus senkronizasyonu protokolü aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Impotencia generandi için aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru tanımlama yapılmıştır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi taze sperma muayene yöntemlerinden biri değildir?

#6. Köpeklerde hangi eklenti üreme bezi vardır ve hangi yöntemle muayene edilir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi spermanın Mikroskobik muayene parametrelerindendir?

#8. Siklusun uygun döneminde PGF2α uygulanan bir inekte kızgınlık ne zaman görülmektedir?

#9. Boğalarda cinsel olgunluğa ulaşma (puberta) yaşı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

#10. İki PGF2α uygulamasının 14 gün arayla yapılması şeklinde olan ilk senkronizasyon protokollerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Sığırlarda östrus senkronizasyonunda PGF2α’nın kullanılabilmesi için ovaryum muayenesinde hangi yapının aktif olması gereklidir?

#12. Doğmasal ya da yangısal şişliklere, yara oluşumlarına, tümörlere bağlı olarak pen(i)sin prepusyumdan dışarı çıkamaması haline aşağıdakilerden hangisi denir?

#13. Östrus senkronizasyonu amacıyla folliküler dalgayı uyaran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi spermaya karışırsa spermaya zarar vermez?

#15. Aşağıdaki sperma alma yöntemlerinden hangisi ya da hangileri boğalarda kullanılabilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 4

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 4

Üremenin Denetlenmesi

Östrus senkronizasyonu ne demektir?

Cevap : Östrus siklusunun senkronizasyonu sürüdeki ineklerin kızgınlıklarının toplulaştırılması ve buna bağlı olarak çiftlştirme ve/veya tohumlamanın aynı dönemde yapılması imkanını sağlar.

Ovulasyonun senkronizasyonu nasıl yapılır?

Cevap : Bir sürüde kızgınlıkların eş zamanlı olmasını sağlamakla beraber folikül gelişimlerini de eş zamanlı hale getirmek gerekir. Bu da folikül dalgalarının kontrolü yoluyla mümkün olabilmektedir. Bu amaçla birçok protokol üretilmiştir. Bunlar ovsynch, cosynch, hetatsynch, selectsynch, hybridsynch, ovsynch+progesteron, presynch-ovsynch, double ovsynch protokolleri uygulanmaktadır. Düvelerde progesteron kullanımına dayalı kısa süreli cosynch metotu kullanılmaktadır.

Koyun ve keçilerde doğal yönetmlerle üremenin denetlenmesini anlatınız.

Cevap : Sürüye koç/teke katımı, ışık/karanlık süresinin düzenlenmesi, çevre ısısının ayarlanması, laktasyonun sona erdirilmesi, feromonlar gibi yöntemler üremenin denetlenmesinde kullanılan doğal yöntemlerdir.

Koyun ve keçilerde üreme mevsiminde üremenin denetlenmesi amacıyla kullanılan hormonlar nelerdir?

Cevap : Progestagenler ve PGF2α kullanılabilir.

Kısraklarda tay kızgınlığının ertelenmesini anlatınız.

Cevap : Doğumdan sonraki (5-12 gün) 20 günde kısraklar normal bir folikül gelişimi ve ovulasyonun olduğu östrus gösterirler (tay kızgınlığı). Ancak bu dönemdeki gebelik şansı bir sonraki östrusa göre daha düşüktür. Bu amaçla tay kızgınlığının ertelenmesi istenmektedir.

Kedilerde ovulasyonun uyarılmasını anlatınız.

Cevap : Östrustaki kedinin ovulasyonunun uyarıklması ile 45 (37-76) gün sürecek lüteal evre sağlanarak östrus önlenebilir. Bu amaçla GnRH veya hCG kullanılır. Östrusun 1. ve 2.gününde 100-250 IU hCG im ile kedilerde ovulasyon uyarılır. Östrusun ilk 2 günü 25-50 μg dozunda GnRH veya 0,8 μg buserelin im verilerek ovulasyon uyarılabilir. Üç gün içinde belirtiler kaybolur.

Köpeklerde gebeliği sonlandırmak için kullanılan bileşikleri yazınız.

Cevap : Köpeklerde gebeliği sonlandırmak için östrojenler, tamoksifen sitrat, prostaglandinler, Dopamin agonistleri-antiprolaktinler, deksametazon, antiprogestinler (progesteron antagonistleri), progesteron sentez inhibitörleri, gonadotropin salgılatıcı hormon agonistleri (GnRH agonistleri), gonadotropin salgılatıcı hormon agonistleri (GnRH agonistleri) kullanılabilir.

Kedi ve köpeklerde kullanılabilen operatif üreme denetleme metotları nelerdir?

Cevap : Ovariohisterektomi, ovarioektomi ve histerektomidir.

Kedi ve köpeklerde en sık tercih edilen operatif üreme denetleme metotu hangisidir?

Cevap : Ovariohisterektomidir.

İneklerde gebeliği sonlandırmak veya doğumu indüklemek için hangi ilaçlar (hormon preparatları) kullanılabilir?

Cevap : İneklerde gebeliği sonlandırmak veya doğumu indüklemek için kortikosteroid, prostaglandin, östrojen ya da relaksin (daha az sıklıkla) uygulanabilir.

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!