auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 5

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 5

Doğum ve Suni Tohumlama Final

#1. Ovsynch de yapılan ilk GnRH uygulamasının 12 gün öncesinde 14 gün arayla iki doz PGF2α uygulanmasından oluşan östrus senkronizasyon protokolü aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Dişi hayvanların erkek hayvanı kabul ederek, çiftleşmesine izin verdikleri kızgınlık dönemine ne ad verilir?

#3. Spermanın kısa süreli soğukta saklanması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

#4. Boğaların yetiştirmede kullanılma yaşı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

#5. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi mevsimsel bir anöstrus dönemine sahip değildir?

#6. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde proöstrus kanaması görülür?

#7. Üretra’nın glans pen(i)s’e değil pen(i)sin gövdesi üzerinde ventrale bir yarık şeklinde açılması olarak görülen anomali aşağıdakilerden hangisidir?

#8. İneklerde östrusta kalma süreleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#9. Spermayı dondurma sırasında meydana gelen soğuk şoklarına karşı koruyan maddelerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

#10. Gliserol içeren sulandırıcılar kaç derece ısıda spermaya katılırlar?

#11. Aşağıdakilerden hangisi skrotum bozuklukları sonrasında gelişmez?

#12. İneklere ait östrus siklus döngüsü ortalama süresi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#13. Epididimis kanal sistemleri içerisindeki spermanın durgunluğuna ne denir?

#14. I) siklusun 1 ve 5. günler arasında II) siklusun 6 ve 16. günler arasında III) siklusun 17 ve 21. günler arasında Yukarıdaki siklus günlerinden hangisinde prostaglandinler etkilidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sperma sulandırıcısında aranan kriterlerden biri değildir?

#16. Payetlerde dondurulmuş boğa sperması ile yapılan suni tohumlama sonucu %62,5 den daha yüksek gebelik eldesi için bir tohumlama dozunda bulunması gerekli motil spermatozoa sayısı en az ne kadar olmalıdır?

#17. Sığırlarda son GnRH uygulaması ile suni tohumlamanın aynı zamana getirildiği senkronizasyon protokolü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#18. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde libido olmasına rağmen erkek hayvanın aşım yapma eylemini kısmen ya da tamamen gerçekleştirememesine neden olan sebeplerden biri değildir?

#19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sığırlarda senkronizasyon uygulamasının avantajlarından biri değildir?

#20. Östrusları senkronize edilecek sığırların toplamda altı defa tespit edilmesine yol açan, ayrıca sürü sevk ve idaresi bakımından zorluk çıkaran ve 36-38 günlük süreye yayılmış uzun süreli senkronizasyon protokolü aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 5

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 5

Doğum ve Suni Tohumlama Final

Embriyo Transfer

Olgun bir dişi yumurta hücresinin, olgun bir erkek üreme hücresi tarafından döllenmesi sonucu oluşan canlı taslağına ne ad verilir?

a) Oosit
b) Spermatozoa
c) Spermatozoon
d) Embriyo
e) Fötus

Cevap : d) Embriyo

Diş bir hayvana, dışarıdan hormon vermek suretiyle çok sayıda yumurta hücresi ürettirme işlemine ne ad verilir?

a) Süperfekondasyon
b) Süperovulasyon
c) Süperfertilizasayon
d) Süperspermatozoon
e) Süperejakülasyon

Cevap : b) Süperovulasyon

Embriyo transferinde seçilecek olan verici (donör) hayvanlarda aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

a) Üstün genetik özellikler
b) Yüksek et ve ya süt verimi
c) Kızlarının verimleri
d) Buzağı büyüme performansı
e) Göze hoş gelen dış görünüşü

Cevap : e) Göze hoş gelen dış görünüşü

Embriyo transferinde taşıyıcı (recipient) olarak kullanılacak olan ineklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yalnıştır?

a) Mutlaka daha önce en az bir doğum yapmış olması gerekir
b) Östrus siklusları düzenli olmalıdır
c) Bulaşıcı hastalık taşımıyor olmalıdır
d) Genellikle düşük verimli ineklerden seçilir
e) Gebe kalma konusunda sorunu olmamalıdır

Cevap : a) Mutlaka daha önce en az bir doğum yapmış olması gerekir

İneklerde cerrahi olmayan yöntemle yapılan embriyo transferi uygulamasında, uterustan kazanılan embriyo, kaç günlük yaşta olmalıdır?

a) 1
b) 3
c) 5
d) 7
e) 9

Cevap : d) 7

İneklerde embriyo transferi çalışmasında gonadotropik hormonlar (FSH, PMSG, HMG) vericilere, siklusun hangi döneminde verilmelidir?

a) Proöstrus
b) Östrus
c) Diöstrus
d) Anöstrus
e) Her hangi bir zamanda

Cevap : c) Diöstrus

Embriyo transferinde hem alıcı hem de verici hayvanların hormonlar yardımıyla ve eş zamanlı olarak kızgınlığa getirilmesine ne ad verilir?

a) Süperfolikülasyon
b) Süpersenkronizasyon
c) Süperovulasyon
d) Senkronizasyon
e) Prostaglandin F2 alfa

Cevap : d) Senkronizasyon

PMSG kullanılarak yapılan süperovulasyon çalışmalarında, ineklere ikinci suni tohumlamayla birlikte neden Anti-PMSG uygulanır?

a) Kızgınlığı sona erdirmek
b) Serviksin açılmasını sağlamak
c) Daha fazla sayıda yumurta kazanmak
d) Spermatozoonların ölmesini engellemek
e) Rahimde kanamayı önlemek

Cevap : a) Kızgınlığı sona erdirmek

İneklerde cerrahi olmayan yöntemle yapılan embriyo transferinde kazanılan embriyolar hangi gelişim aşamasında olmalıdır?

a) Zigot
b) 2-4 hücreli
c) 4-8 hücreli
d) Morula –Erken Blasosist
e) Hatching-Hatched Blasosist

Cevap : d) Morula –Erken Blasosist

İneklerde meydana gelen bir embriyo, yumurta kanalından (ovidukt) rahime (uterus) kaç günde iner?

a) 1
b) 3
c) 5
d) 9
e) 11

Cevap : c) 5

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!