auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 6

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 6

Doğum ve Suni Tohumlama Final

#1. PMSG kullanılarak yapılan süperovulasyon çalışmalarında, ineklere ikinci suni tohumlamayla birlikte neden Anti-PMSG uygulanır?

#2. Diş bir hayvana, dışarıdan hormon vermek suretiyle çok sayıda yumurta hücresi ürettirme işlemine ne ad verilir?

#3. İneklerde ideal tohumlama zamanı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

#4. İneklerde meydana gelen bir embriyo, yumurta kanalından (ovidukt) rahime (uterus) kaç günde iner?

#5. İneklerde bir tohumlama dozunda bulunması gereken sperma sayısı yaklaşık olarak ne kadar olmalıdır?

#6. Payetlerde dondurulmuş bir spermanın en ideal eritme ısı ve süresi aşağıdakiilerden hangisidir?

#7. Sperma konteynerindeki sıvı azot seviyesi ne kadar olmalıdır?

#8. Payetler en başarılı hangi ortamda eritilmelidir?

#9. Metöstrus kanaması hangi hayvanda görülür?

#10. İneklerde embriyo transferi çalışmasında gonadotropik hormonlar (FSH, PMSG, HMG) vericilere, siklusun hangi döneminde verilmelidir?

#11. Payetlerin depo konteynerden saha konteynerine aktarılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#12. Kızgınlığa gelen bir inekte aşağıdakilerden hangisi görülmez?

#13. Embriyo transferinde taşıyıcı (recipient) olarak kullanılacak olan ineklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yalnıştır?

#14. Kızgınlıkta bir inek tohumlanacağı zaman mutlaka fark edilmesi gereken yapı hangisidir?

#15. Sperma konteynerindeki payetlerde dondurulmuş spermanın gebelik oranları hangi ısı derecesinden sonra düşmeye başlar?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 6

Doğum ve Suni Tohumlama Final

Doğum ve Suni Tohumlama Final Deneme Sınavı 6

Doğum yapmış ineklerin beslenmesi nasıl olmalıdır.

Cevap : Yeni doğum yapmış ineklere, doğumdan hemen sonra en az 20 litre kadar ılık su içinde kalsiyum propiyonat, potasyum klorit, magnezyum sülfat, sodyum klorit ve propilen glikol içeren karışımın içirilmesi oldukça faydalıdır. Yeni doğum yapmış ineğe içirilmesi önerilen karışımdaki tuz ve propilen glikol miktarı aşağıdaki gibi olmalıdır. Kalsiyum propiyonat 450-675 g, Propilen glikol 300 ml, Maya kültürü 115-225 g, Potasyum klorit 115 g, Magnezyum sülfat 115-225 g, Sodyum klorit 45 g.

Puerperal dönem ne demektir?

Cevap : Puerperal (postpartum) dönem doğum sonrası genital organların anatomik, histolojik ve fonksiyonel bakımdan gebelik öncesi duruma dönmesi ve fizyolojik olarak işlevselliğini yeniden kazandığı dönemdir. Genital organlar bu dönemde gebelik öncesi durumlarına dönerken bir takım fizyolojik olaylar oluşur bunlar genital organların involusyonu, endometriyumun rejenerasyonu, uterustaki bakteriyel kontaminasyonun eliminasyonu ve ovaryumdaki siklik aktivitenin yeniden başlamasıdır.

Retensiyo sekundinaryum ne demektir?

Cevap : Yavru zarlarının atılamaması (Retensiyo sekundinarium): İnekelerde abortus, güç doğum, operasyon sezaryen, çoklu doğum, doğum öncesi hormonal dengesizlik, doğumun uyarılması, daha önceden yavru zarlarının atılamaması, ölü doğum, fetotomi, ineğin yaşlı olması, uterus atonisi, gebelik süresinin kısa veya uzun olması, E vit ve selenyum eksikliği, hipokalsemi, aşırı besleme, plasentitis, koryonik villi ödemi, akut puerperal metritis, stres, buzağılama şartlarının hijyenik olmaması, infeksiyöz hastalıklar gibi nedenlerle yavru zarlarının bir kısmının ya da tamamının atılamaması olgusudur.

Kısraklarda yavru zarlarının atılamaması sebepleri nelerdir?

Cevap : Sebepleri: Elektrolit yetersizliği, hormonal düzensizlik, oksitosin ssalınım yetersizliği, düşük kan kalsiyum seviyesi, endometritis, plasental ödem, güç doğum, abortus, ikiz gebelik, fetotomi, sezaryen operasyonu, hijyenik olmayan çevre ve kötü bakım şartları, fetal hidrops, gebeliğin uzaması, bir önceki doğumda yavru zarlarını atamayan kısraklarda görülme olasılığı artar.

Kısraklarda doğum sonrası tetanozdan bahsediniz.

Cevap : Etkeni Clostridium tetani’dir. Kaslarda sertleşme, aşırı duyarlılık oluşturan öldürücü bir hastalıktır. Doğumdan 1-4 hafta sonra belirtiler görülür. Güç doğum, yavru zarlarının atılamaması veya prolapsus uteri müdahaleleri sonrasında görülür.

Köpek ve kedilerde uterus involusyonu ne zaman tamamlanır.

Cevap : Köpek ve kedilerde involusyon postpartum 4-6 hafta arasında tamamlanmaktadır.

Eklampsia nedir?

Cevap : Eklampsia (puerperal tetani-hipoklasemi): Küçük ırk köpeklerde fazla yavru doğumuna bağlı kalsiyum seviyesinin normalin altına düüşmesine bağlı olaral oluşur. Doğumun ardından erken laktasyonda veya gebeliğin son döneminde görülür. Kedilerde köpeklerden daha az görülür.

Ovaryum agenezisi ne demektir?

Cevap : Ovaryumların agenezisi: Bir ya da iki ovaryumun olmaması halidir. Bu düvelerde seksüel aktivite görülmez, genital organlar ve memeler gelişmez.

Pnömovajina ne demektir, nasıl oluşur?

Cevap : Pnömovajina: Vajinaya hava ve bakteri girişi özellikle perineal yapı bozukluklarına bağlı olarak oluşan ve kısraklarda infertilitenin başlıca sebeplerindendir. Tekrarlayan gebeliklere bağlı olarak abdominal basıncın oluşmasından dolayı pnömovajina oluşabilir. Yaşlılık veya zayıf kondüsyona bağlı olarak çökmüş anüs nedeniyle, vulvanın üst kısmının dorso kranial yönde eğiminin artması pnömovajinaya ve vajinanın fekal kontaminasyonuna predispozisyon yaratır. Vulva dudaklarının iyi kapanmaması ve vulva dudaklarının hafifçe aralanmasından sonra, havanın vajinaya emilim sesinin duyulması pnömovajinanın varlığına belgedir. Bu şekilde, vulva, dış ortamdan gelebilecek kontaminasyonlara karşı tubuler genital kanalı koruyamaz, infertilite sebebidir. Tedavi: Operatiftir.

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!