auzefİktisatİşletmemaliyet MuhasebesiYönetim Bilişim Sistemleri

Maliyet Muhasebesi Ünite 12

Safha Maliyetleme

#1. Silivri İşletmesi üretimini kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada gerçekleştirmektedir. Haziran ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamul stoku dönüştürme maliyetleri açısından %50, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamul stoku içerisinde 40.000 TL tutarında hammadde ve 60.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti mevcuttur. Safhaya ilişkin dönem sonu yarı mamul stoku ise dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından ise %100 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretim sürecinin başında ilave edilmektedir. Bitirme safhasındaki dönem başı yarı mamul stok dönüştürme maliyetleri açısından %80 tamamlanmış durumdadır. Bu safhada malzeme sürecin sonunda ilave edilmektedir. Dönem başı yarı mamul stoklar 24.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 28.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 oranında tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin ek bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bitirme safhasında tamamlanan mamullerin toplam maliyeti ne kadardır? (Hesaplamalarınızda virgülden sonraki iki haneyi dikkate alınız)

#2. Silivri İşletmesi üretimini kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada gerçekleştirmektedir. Haziran ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamul stoku dönüştürme maliyetleri açısından %50, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamul stoku içerisinde 40.000 TL tutarında hammadde ve 60.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti mevcuttur. Safhaya ilişkin dönem sonu yarı mamul stoku ise dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından ise %100 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretim sürecinin başında ilave edilmektedir. Bitirme safhasındaki dönem başı yarı mamul stok dönüştürme maliyetleri açısından %80 tamamlanmış durumdadır. Bu safhada malzeme sürecin sonunda ilave edilmektedir. Dönem başı yarı mamul stoklar 24.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 28.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 oranında tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin ek bilgiler aşağıda sunulmuştur. Kesme safhasındaki dönem sonu yarı mamulleri toplam maliyeti ne kadardır?

#3. Moda İşletmesi deri ceket üretimi gerçekleştirmektedir. Ürünler tabaklama ve bitirme olmak üzere iki safhada üretilmektedir. Ocak ayında tabaklama safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 6.000 TL tutarında hammadde, 18.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Tabaklama safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise hammadde maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretime sürecin başında ilave edilmektedir. Bitirme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 7.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 10.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bitirme safhası için üretimi tamamlanan mamullerin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Silivri İşletmesi üretimini kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada gerçekleştirmektedir. Haziran ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamul stoku dönüştürme maliyetleri açısından %50, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamul stoku içerisinde 40.000 TL tutarında hammadde ve 60.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti mevcuttur. Safhaya ilişkin dönem sonu yarı mamul stoku ise dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından ise %100 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretim sürecinin başında ilave edilmektedir. Bitirme safhasındaki dönem başı yarı mamul stok dönüştürme maliyetleri açısından %80 tamamlanmış durumdadır. Bu safhada malzeme sürecin sonunda ilave edilmektedir. Dönem başı yarı mamul stoklar 24.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 28.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 oranında tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin ek bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bitirme safhasında kalan yarı mamullerin toplam maliyeti ne kadardır? (Hesaplamalarınızda virgülden sonraki iki haneyi dikkate alınız)

#5. Moda İşletmesi deri ceket üretimi gerçekleştirmektedir. Ürünler tabaklama ve bitirme olmak üzere iki safhada üretilmektedir. Ocak ayında tabaklama safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 6.000 TL tutarında hammadde, 18.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Tabaklama safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise hammadde maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretime sürecin başında ilave edilmektedir. Bitirme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 7.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 10.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bitirme safhasında dönüştürme maliyetleri açısından eşdeğer birim sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Moda İşletmesi deri ceket üretimi gerçekleştirmektedir. Ürünler tabaklama ve bitirme olmak üzere iki safhada üretilmektedir. Ocak ayında tabaklama safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 6.000 TL tutarında hammadde, 18.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Tabaklama safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise hammadde maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretime sürecin başında ilave edilmektedir. Bitirme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 7.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 10.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur. Üretimde fire olmadığını varsaydığımızda Bitirme safhası açısından dönem sonu yarı mamul stok miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Hazal İşletmesi üretimini kesme ve dikme olmak üzere iki safhada tamamlamaktadır. Ocak ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %50, malzeme maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 12.000 TL tutarında hammadde, 36.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Kesme safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise malzeme maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Malzeme üretime sürecin başında ilave edilmektedir. Dikme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 14.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 20.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur. Dikme safhasında tamamlanan mamullerin toplam maliyeti ne kadardır?

#8. Moda İşletmesi deri ceket üretimi gerçekleştirmektedir. Ürünler tabaklama ve bitirme olmak üzere iki safhada üretilmektedir. Ocak ayında tabaklama safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 6.000 TL tutarında hammadde, 18.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Tabaklama safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise hammadde maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretime sürecin başında ilave edilmektedir. Bitirme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 7.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 10.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bitirme safhası için dönem sonu yarı mamullerin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Moda İşletmesi deri ceket üretimi gerçekleştirmektedir. Ürünler tabaklama ve bitirme olmak üzere iki safhada üretilmektedir. Ocak ayında tabaklama safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 6.000 TL tutarında hammadde, 18.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Tabaklama safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise hammadde maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretime sürecin başında ilave edilmektedir. Bitirme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 7.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 10.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur. Bitirme safhasında ağırlıklı ortalama stok değerleme yöntemine göre önceki safha maliyeti açısından eşdeğer birim maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Hazal İşletmesi üretimini kesme ve dikme olmak üzere iki safhada tamamlamaktadır. Ocak ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %50, malzeme maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 12.000 TL tutarında hammadde, 36.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Kesme safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise malzeme maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Malzeme üretime sürecin başında ilave edilmektedir. Dikme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 14.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 20.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur. Dikme safhasındaki dönem sonu yarı mamulleri toplam maliyeti ne kadardır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

Auzef İşletme
Auzef İktisat
Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri
Maliyet Muhasebesi
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Safha Maliyetleme

Safha Maliyetleme

Auzef Maliyet Muhasebesi
Ünite -12
Safha Maliyetleme

Hazal İşletmesi üretimini kesme ve dikme olmak üzere iki safhada tamamlamaktadır. Ocak ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %50, malzeme maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 12.000 TL tutarında hammadde, 36.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Kesme safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise malzeme maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Malzeme üretime sürecin başında ilave edilmektedir.
Dikme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 14.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 20.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Maliyet Muhasebesi Ünite 12 Soru 1-2

Dikme safhasında tamamlanan mamullerin toplam maliyeti ne kadardır?

 

a) 164.986 TL
b) 174.586 TL
c) 185.410 TL
d) 197.234 TL
e) 204.698 TL

Cevap : c) 185.410 TL

Hazal İşletmesi üretimini kesme ve dikme olmak üzere iki safhada tamamlamaktadır. Ocak ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %50, malzeme maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 12.000 TL tutarında hammadde, 36.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Kesme safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise malzeme maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Malzeme üretime sürecin başında ilave edilmektedir.
Dikme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %50 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 14.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 20.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Maliyet Muhasebesi Ünite 12 Soru 1-2

Dikme safhasındaki dönem sonu yarı mamulleri toplam maliyeti ne kadardır?

a) 16.899 TL
b) 17.655 TL
c) 18.977 TL
d) 19.544 TL
e) 20.233 TL

Cevap : a) 16.899 TL

Silivri İşletmesi üretimini kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada gerçekleştirmektedir. Haziran ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamul stoku dönüştürme maliyetleri açısından %50, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamul stoku içerisinde 40.000 TL tutarında hammadde ve 60.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti mevcuttur. Safhaya ilişkin dönem sonu yarı mamul stoku ise dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından ise %100 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretim sürecinin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasındaki dönem başı yarı mamul stok dönüştürme maliyetleri açısından %80 tamamlanmış durumdadır. Bu safhada malzeme sürecin sonunda ilave edilmektedir. Dönem başı yarı mamul stoklar 24.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 28.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 oranında tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin ek bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Maliyet Muhasebesi Ünite 12 Soru 3-4-5-min

Kesme safhasındaki dönem sonu yarı mamulleri toplam maliyeti ne kadardır?

a) 15.600 TL
b) 18.600 TL
c) 37.600 TL
d) 25.600 TL
e) 15.040 TL

Cevap : d) 25.600 TL

Silivri İşletmesi üretimini kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada gerçekleştirmektedir. Haziran ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamul stoku dönüştürme maliyetleri açısından %50, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamul stoku içerisinde 40.000 TL tutarında hammadde ve 60.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti mevcuttur. Safhaya ilişkin dönem sonu yarı mamul stoku ise dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından ise %100 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretim sürecinin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasındaki dönem başı yarı mamul stok dönüştürme maliyetleri açısından %80 tamamlanmış durumdadır. Bu safhada malzeme sürecin sonunda ilave edilmektedir. Dönem başı yarı mamul stoklar 24.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 28.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 oranında tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin ek bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Maliyet Muhasebesi Ünite 12 Soru 3-4-5-min, Safha Maliyetleme

Bitirme safhasında tamamlanan mamullerin toplam maliyeti ne kadardır? (Hesaplamalarınızda virgülden sonraki iki haneyi dikkate alınız)

 

a) 210.400 TL
b) 238.560 TL
c) 257.040 TL
d) 274.160 TL
e) 245.800 TL

Cevap : c) 257.040 TL

 

Safha Maliyetleme

Silivri İşletmesi üretimini kesme ve bitirme olmak üzere iki safhada gerçekleştirmektedir. Haziran ayında kesme safhasındaki dönem başı yarı mamul stoku dönüştürme maliyetleri açısından %50, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamul stoku içerisinde 40.000 TL tutarında hammadde ve 60.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti mevcuttur. Safhaya ilişkin dönem sonu yarı mamul stoku ise dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından ise %100 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretim sürecinin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasındaki dönem başı yarı mamul stok dönüştürme maliyetleri açısından %80 tamamlanmış durumdadır. Bu safhada malzeme sürecin sonunda ilave edilmektedir. Dönem başı yarı mamul stoklar 24.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 28.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 oranında tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin ek bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Maliyet Muhasebesi Ünite 12 Soru 3-4-5-min

Bitirme safhasında kalan yarı mamullerin toplam maliyeti ne kadardır? (Hesaplamalarınızda virgülden sonraki iki haneyi dikkate alınız)

 

a) 42.400 TL
b) 47.400 TL
c) 49.400 TL
d) 52.360 TL
e) 54.200 TL

Cevap : b) 47.400 TL

Moda İşletmesi deri ceket üretimi gerçekleştirmektedir. Ürünler tabaklama ve bitirme olmak üzere iki safhada üretilmektedir. Ocak ayında tabaklama safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 6.000 TL tutarında hammadde, 18.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Tabaklama safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise hammadde maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretime sürecin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 7.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 10.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Maliyet Muhasebesi Ünite 11 Soru 6-7-8-9-10-min

Üretimde fire olmadığını varsaydığımızda Bitirme safhası açısından dönem sonu yarı mamul stok miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 2.000
b) 3.000
c) 4.000
d) 5.000
e) 6.000

Cevap : a) 2.000

Moda İşletmesi deri ceket üretimi gerçekleştirmektedir. Ürünler tabaklama ve bitirme olmak üzere iki safhada üretilmektedir. Ocak ayında tabaklama safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 6.000 TL tutarında hammadde, 18.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Tabaklama safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise hammadde maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretime sürecin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 7.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 10.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Maliyet Muhasebesi Ünite 11 Soru 6-7-8-9-10-min

Bitirme safhasında dönüştürme maliyetleri açısından eşdeğer birim sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2.000
b) 18.000
c) 18.600
d) 20.000
e) 22.000

Cevap : c) 18.600

Moda İşletmesi deri ceket üretimi gerçekleştirmektedir. Ürünler tabaklama ve bitirme olmak üzere iki safhada üretilmektedir. Ocak ayında tabaklama safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 6.000 TL tutarında hammadde, 18.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Tabaklama safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise hammadde maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretime sürecin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 7.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 10.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Maliyet Muhasebesi Ünite 11 Soru 6-7-8-9-10, Safha Maliyetleme

Bitirme safhasında ağırlıklı ortalama stok değerleme yöntemine göre önceki safha maliyeti açısından eşdeğer birim maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) 2,85 TL
b) 1,56 TL
c) 4,41 TL
d) 3,85 TL
e) 6,54 TL

Cevap : a) 2,85 TL

Moda İşletmesi deri ceket üretimi gerçekleştirmektedir. Ürünler tabaklama ve bitirme olmak üzere iki safhada üretilmektedir. Ocak ayında tabaklama safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 6.000 TL tutarında hammadde, 18.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Tabaklama safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise hammadde maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretime sürecin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 7.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 10.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Maliyet Muhasebesi Ünite 11 Soru 6-7-8-9-10-min

Bitirme safhası için üretimi tamamlanan mamullerin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 6.636 TL
b) 27.345 TL
c) 48.650 TL
d) 65.890 TL
e) 79.380 TL

Cevap : e) 79.380 TL

Moda İşletmesi deri ceket üretimi gerçekleştirmektedir. Ürünler tabaklama ve bitirme olmak üzere iki safhada üretilmektedir. Ocak ayında tabaklama safhasındaki dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %40, hammadde maliyeti açısından %100 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 6.000 TL tutarında hammadde, 18.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Tabaklama safhasına ilişkin dönem sonu yarı mamuller ise hammadde maliyeti açısından %100, dönüştürme maliyetleri açısından %40 tamamlanmış durumdadır. Hammadde üretime sürecin başında ilave edilmektedir.
Bitirme safhasına ilişkin dönem başı yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %60 tamamlanmış durumdadır. Dönem başı yarı mamuller 7.000 TL tutarında önceki safha maliyeti ve 10.000 TL tutarında dönüştürme maliyeti içermektedir. Dönem sonu yarı mamuller dönüştürme maliyetleri açısından %30 tamamlanmış durumdadır. Safhalara ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Maliyet Muhasebesi Ünite 11 Soru 6-7-8-9-10, Safha Maliyetleme

Bitirme safhası için dönem sonu yarı mamullerin maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

a) 936 TL
b) 5.700 TL
c) 6.300 TL
d) 6.636 TL
e) 7.250 TL

Cevap : d) 6.636 TL

Safha Maliyetleme

Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Safha Maliyetleme

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!