auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-2

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-2

#1. ..........izleyiciler, liderin faaliyetlerini birebir uygulayarak pazarda yer edinmeye çalışmaktadırlar. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

#2. Rakip işletme tarafından saldırı stratejisinin uygulanacağını hisseden işletmenin, rakiplerinden önce harekete geçerek ortaya çıkabilecek zararlardan korunmaya çalışmasıdır. Yukarıda tanımı verilen savunma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi savunma strateji çeşitlerinden biri değildir?

#4. Pazar lideri işletmeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. .......... rakibin güçlü olduğu alan dışındaki birden çok alanlarda saldırılarak rakibin güçsüz duruma getirilmesini amaçlar. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Pazarda faaliyet gösteren ve büyük rakiplerle rekabet edemeyen küçük işletmelerdir. Büyüklerin girmedikleri veya girmeyi verimli bulmadıkları boşlukları bulup o konuda uzmanlaşarak kendilerine yer edinirler. Yukarıda tanımı verilen işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Gerilla saldırısının tam zıt stratejisi olarak kabul edilen savunma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. I. Güç ilkesi II. Saldırganlık ilkesi III. Sürpriz ilkesi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri saldırıya yönelik pazarlama stratejilerinin temel şartlarındandır?

#9. İzleyici işletmelerin liderin üstün olduğu faaliyetleri örnek alarak, onları geliştirmek suretiyle kendi bünyesine katmasıdır. Yukarıda tanımı verilen izleyici işletme stratejisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

#10. Pazar liderleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#11. ............. izleyiciler, liderin yaptığı ürün veya izlediği yoldan esinlenmekte ancak onu daha iyiye taşımak için yaratıcı fikirler kullanmaktadır. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

#12. I. Düşük maliyet ve fiyat sağlayarak; yüksek fiyatla satan işletmelerin pazarından pay almak II. Kalite, üstünlük vb şeylerle farklılaşma yaratarak III. Kendilerine benzer işletmelere kafa tutmak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri meydan okuyucuların stratejilerindendir?

#13. Saldırı stratejileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi izleyici işletmelerin stratejileri doğrultusunda sınıflandırmalarından biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi saldırı strateji çeşitlerinden biri değildir?


#16. ............ daha büyük pazar payı ve daha güçlü konum için birbirleriyle ve lider ile savaşmaya hazır ve istekli ve iddialı işletmelerdir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Mevcut rekabet kurallarının geçerli olmadığı, rakibe doğrudan değil dolaylı yollardan saldıran ve saldıran işletmenin kendine yeni bir pazar oluşturarak başarı sağladığı saldırı çeşididir. Yukarıdaki özellikler hangi saldırı stratejisi çeşidine aittir?

#18. Meydan Okuyucular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#19. Cepheden saldırı stratejisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. .........., işletmenin zayıf yönlerini tespit ederek bu alanlarda kendini geliştirmek durumunda olduğu savunma stratejisidir. Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-2

1. Pazar liderleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Fırsatları yakalayarak öncü olurlar.
b) Rakiplerinden ayrılan özgün stratejiler üreterek farklılaşırlar.
c) Pazar liderliği diğer rakipler tarafından da kabul edilmektedir.
d) Pazar liderleri ancak yeni pazarlar yaratarak lider olabilirler.
e) Ürün bileşenleri, fiyat ve tutundurmada liderliği kabul edilmiş işletmelerdir.

Cevap : d)Pazar liderleri ancak yeni pazarlar yaratarak lider olabilirler.

2. Meydan Okuyucular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Pazar liderinin ilk sıradaki rakipleridirler.
b) Daha büyük pazar payı için hem birbirleriyle hem liderle savaşırlar.
c) Lideri taklit eden bir yaklaşımları vardır.
d) Pazar liderine kafa tutarak pazar paylarını arttırırlar.
e) Kendilerine özgü rekabet üstünlüğü yaratan stratejileri vardır.

Cevap : c)Lideri taklit eden bir yaklaşımları vardır.

3. I. Düşük maliyet ve fiyat sağlayarak; yüksek fiyatla satan işletmelerin pazarından pay almak
II. Kalite, üstünlük vb şeylerle farklılaşma yaratarak
III. Kendilerine benzer işletmelere kafa tutmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri meydan okuyucuların stratejilerindendir?

a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : e)I, II ve III

4. ___________ izleyiciler, liderin faaliyetlerini birebir uygulayarak pazarda yer edinmeye çalışmaktadırlar.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Kopyacı
b) Taklitçi
c) Sahteci
d) Uyarlamacı
e) Kıyaslamacı

Cevap : c)Sahteci

5. _______________ izleyiciler, liderin yaptığı ürün veya izlediği yoldan esinlenmekte ancak onu daha iyiye taşımak için yaratıcı fikirler kullanmaktadır.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Taklitçi
b) Sahteci
c) Uyarlamacı
d) Kopyacı
e) Kıyaslamacı

Cevap : c)Uyarlamacı

6. Pazar lideri işletmeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Pazarda en yüksek paya sahip olan işletmelerdir.
b) Toplam pazarı büyütme stratejisini izleyebilirler.
c) Mevcut pazar payını koruma stratejisini izleyebilirler.
d) Pazar payını arttırma stratejisini izleyebilirler.
e) Genelde saldırı stratejileri benimserler.

Cevap : e)Genelde saldırı stratejileri benimserler.

7. __________________ daha büyük pazar payı ve daha güçlü konum için birbirleriyle ve lider ile savaşmaya hazır ve istekli ve iddialı işletmelerdir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pazar liderleri
b) Meydan okuyucular
c) İzleyici işletmeler
d) Niş işletmeler
e) Taklitçi işletmeler

Cevap : b)Meydan okuyucular

8. Pazarda faaliyet gösteren ve büyük rakiplerle rekabet edemeyen küçük işletmelerdir. Büyüklerin girmedikleri veya girmeyi verimli bulmadıkları boşlukları bulup o konuda uzmanlaşarak kendilerine yer edinirler.
Yukarıda tanımı verilen işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pazar lideri işletmeler
b) Meydan okuyucular
c) İzleyici işletmeler
d) Niş işletmeler
e) Taklitçi işletmeler

Cevap : d)Niş işletmeler

9. Aşağıdakilerden hangisi izleyici işletmelerin stratejileri doğrultusunda sınıflandırmalarından biri değildir?

a) Sahteci izleyiciler
b) Kıyaslamacı izleyiciler
c) Kopyacı izleyiciler
d) Taklitçi izleyiciler
e) Uyarlamacı izleyiciler

Cevap : b)Kıyaslamacı izleyiciler

10. İzleyici işletmelerin liderin üstün olduğu faaliyetleri örnek alarak, onları geliştirmek suretiyle kendi bünyesine katmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen izleyici işletme stratejisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

a) Benzetme
b) Taklit
c) Uyarlama
d) Örnek alma-kıyaslama (benchmarking)
e) Kopyalama

Cevap : d)Örnek alma-kıyaslama (benchmarking)

11. Saldırı stratejileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Pazarda iyi bir konum elde etmek amacıyla işletmelerin uyguladığı stratejilerden biridir
b) Saldırı stratejilerinde amaç pazarda lider konuma gelebilmektir.
c) Saldırı stratejileri sadece sektörde yetersiz olan küçük ve yerel işletmelere uygulanabilir.
d) Saldırı stratejileri farklı konuma sahip işletmeler tarafından uygulanabilir.
e) Hem büyük hem de küçük işletmelere tarafından benimsenen stratejilerdir.

Cevap : c)Saldırı stratejileri sadece sektörde yetersiz olan küçük ve yerel işletmelere uygulanabilir.

12. Aşağıdakilerden hangisi saldırı strateji çeşitlerinden biri değildir?

a) Cepheden Saldırı
b) Engelleyici Saldırı
c) Kanattan Saldırı
d) Kuşatma Saldırısı
e) Gerilla Saldırısı

Cevap : b)Engelleyici Saldırı

13. Mevcut rekabet kurallarının geçerli olmadığı, rakibe doğrudan değil dolaylı yollardan saldıran ve saldıran işletmenin kendine yeni bir pazar oluşturarak başarı sağladığı saldırı çeşididir.
Yukarıdaki özellikler hangi saldırı stratejisi çeşidine aittir?

a) Atlatma Saldırı
b) Kanattan Saldırı
c) Kuşatma Saldırısı
d) Cepheden Saldırı
e) Gerilla Saldırısı

Cevap : a)Atlatma Saldırı

14. Aşağıdakilerden hangisi savunma strateji çeşitlerinden biri değildir?

a) Konum Savunması
b) Bypass Savunması
c) Kanat Savunması
d) Engelleyici Savunma
e) Kontr Savunma

Cevap : b)Bypass Savunması

15. _________, işletmenin zayıf yönlerini tespit ederek bu alanlarda kendini geliştirmek durumunda olduğu savunma stratejisidir.
Yukarıdaki boşluğu doğru şekilde tamamlayacak seçenek hangisidir?

a) Konum Savunması
b) Esnek Savunma
c) Kanat Savunması
d) Engelleyici Savunma
e) Kontr Savunma

Cevap : c)Kanat Savunması

16. I. Güç ilkesi
II. Saldırganlık ilkesi
III. Sürpriz ilkesi
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri saldırıya yönelik pazarlama stratejilerinin temel şartlarındandır?

a) Yalnız II
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III

Cevap : e)I, II ve III

17. _________________ rakibin güçlü olduğu alan dışındaki birden çok alanlarda saldırılarak rakibin güçsüz duruma getirilmesini amaçlar.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Cepheden saldırı
b) Kuşatma (çevirme) saldırısı
c) Kanattan saldırı
d) Atlatma (bypass) saldırısı
e) Gerilla saldırısı

Cevap : b)Kuşatma (çevirme) saldırısı

18. Rakip işletme tarafından saldırı stratejisinin uygulanacağını hisseden işletmenin, rakiplerinden önce harekete geçerek ortaya çıkabilecek zararlardan korunmaya çalışmasıdır.
Yukarıda tanımı verilen savunma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konum savunması
b) Engelleyici (caydırıcı) savunma
c) Kanat savunması
d) Kontr (karşı) savunma
e) Oynak (esnek) savunma

Cevap : b)Engelleyici (caydırıcı) savunma

19. Cepheden saldırı stratejisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Pazarda güçlü olan işletmelere karşı başarı sağlamak kolay değildir.
b) Oldukça maliyetli bir saldırı türüdür.
c) Güç üstünlüğüne ve sürekliliğine sahip işletmeler başarıya ulaşmaktadır.
d) Cepheden saldırı sadece rakibe en zayıf noktasından yapılabilir.
e) Rakip işletmeyi tüm kaynaklarını uzmanlık alanına yoğunlaştırmaya mecbur bırakır.

Cevap : d)Cepheden saldırı sadece rakibe en zayıf noktasından yapılabilir.

20. Gerilla saldırısının tam zıt stratejisi olarak kabul edilen savunma stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konum savunması
b) Engelleyici (caydırıcı) savunma
c) Kanat savunması
d) Kontr (karşı) savunma
e) Oynak (esnek) savunma

Cevap : e)Oynak (esnek) savunma

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-2

Auzef İşletme
telegram işletme

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-2

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!