auzefİşletmePazarlama Stratejileri

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-4

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-4

#1. Kadın dış giyim Erkek dış giyim Bebek dış giyim Yukarıdaki örnekler hangi pazar bölümlendirme çeşidine aittir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlendirmede kullanılan temel değişkenlerden biri değildir?

#3. I. Ürün özellikleri II. Kullanım nedenleri III. Kullanıcı sınıfları IV. Rakipler Yukarıdakilerden hangisi/hangileri konumlandırma stratejilerinin kriterleri arasındadır?

#4. I. Daha çok tutundurma yapmak II. Daha çok çeşit sunmak III. Farklılaştırılmış avantajlar sunmak Yukarıdaki özellikleri bahsedilen konumlandırma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

#5. ......... stratejisi, üreticinin markasını diğer üreticilerin markasından ayrıcalıklı yapma ve gösterme çabasını tanımlamaktadır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçiminde üzerinde durulması gereken noktalardan biri değildir?

#7. I. Eksik II. Karmaşık III. Aşırı IV. Kuşkulu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konumlandırma hatalarındandır?

#8. I. Rekabet avantajı sağlar. II. Ürünün veya işletmenin özelliklerine vurgu yapılabilir. III. Tüketici açısından anlamlı olmalıdır. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konumlandırma için doğrudur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçim stratejileri arasında gösterilemez?

#10. Özel pazar bölümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


#11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#12. ........... her bir bireye yönelik olarak farklı bir pazarlama karması oluşturarak bireysel ihtiyaçlara göre tasarlanan ürün ve hizmetlerle tüketiciye özel bir değerin yaratılmasını sağlar. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#13. ............ ürünün konumlandırmasına temel oluşturacak bir özelliğin fazlaca vurgulanmasıdır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#14. I. Farklılık II. Üstünlük III. Kolay taklit edilebilirlik IV. İletilebilirlik Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konumlandırmada kullanılan fayda boyutunun kriterlerinden biri değildir?

#15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


#16. Yoğunlaştırılmış pazarlamanın diğer ismi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#17. .......... işletme tarafından pazar bölümlendirme yapılmadan tüm pazara yönelik pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğü pazarlamadır. Firma pazara tek ürün ve tek pazarlama karması ile hitap eder. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#18. .......... farklılaştırılmamış pazarlamanın tam tersi ve yoğunlaştırılmış pazarlamanın en uç noktasıdır. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#19. . ............ alıcıların markayla ilgili olarak çok dar bir bilgiye sahip olmaları, varyasyonlarını vb. bilmemeleri durumudur. Ürünün rekabet avantajı yarattığı noktaların veya sağladığı faydaların ki bu faydalar fonksiyonel, duygusal veya sembolik olabilir, tüketicilere eksik iletilmesidir. Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma hataları arasında gösterilemez?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-4

1. Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçim stratejileri arasında gösterilemez?

a) Farklılaştırılmamış pazarlama,
b) Farklılaştırılmış pazarlama
c) Yoğunlaştırılmış pazarlama
d) Çeşitlendirilmiş pazarlama
e) Mikro pazarlama

Cevap : d)Çeşitlendirilmiş pazarlama

2. ________________ işletme tarafından pazar bölümlendirme yapılmadan tüm pazara yönelik pazarlama faaliyetlerinin yürütüldüğü pazarlamadır. Firma pazara tek ürün ve tek pazarlama karması ile hitap eder.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Farklılaştırılmamış pazarlama,
b) Farklılaştırılmış pazarlama
c) Yoğunlaştırılmış pazarlama
d) Çeşitlendirilmiş pazarlama
e) Mikro pazarlama

Cevap : a)Farklılaştırılmamış pazarlama,

3. Yoğunlaştırılmış pazarlamanın diğer ismi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Niş pazarlama
b) Gerilla pazarlama
c) Mikro pazarlama
d) Farklılaştırılmış pazarlama
e) Farklılaştırılmamış pazarlama

Cevap : a)Niş pazarlama

4. _________________ her bir bireye yönelik olarak farklı bir pazarlama karması oluşturarak bireysel ihtiyaçlara göre tasarlanan ürün ve hizmetlerle tüketiciye özel bir değerin yaratılmasını sağlar.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kişiselleştirilmiş pazarlama
b) Birebir pazarlama
c) Bireysel pazarlama
d) Farklılaştırılmış pazarlama
e) Yerel pazarlama

Cevap : c)Bireysel pazarlama

5. ___________________ farklılaştırılmamış pazarlamanın tam tersi ve yoğunlaştırılmış pazarlamanın en uç noktasıdır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çeşitlendirilmiş pazarlama
b) Gerilla pazarlama
c) Mikro pazarlama
d) Farklılaştırılmış pazarlama
e) Niş pazarlama

Cevap : c)Mikro pazarlama

6. I. Rekabet avantajı sağlar.
II. Ürünün veya işletmenin özelliklerine vurgu yapılabilir.
III. Tüketici açısından anlamlı olmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konumlandırma için doğrudur?

a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I ve III
e) I, II ve III

Cevap : e)I, II ve III

7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Her işletmenin kendine ait konumlandırma stratejisi vardır.
b) Her konumlandırma stratejisi, farklı bir kurum kültürü ve yönetim sistemini öngörür.
c) Ürün farklılığı yaratılarak konumlandırmada üstünlük sağlanabilir.
d) Düşük maliyet ile konumlandırmada üstünlük sağlanabilir.
e) Firmaların konumlandırma stratejileri birbirlerini andırmaktadır.

Cevap : e)Firmaların konumlandırma stratejileri birbirlerini andırmaktadır.

8. I. Daha çok tutundurma yapmak
II. Daha çok çeşit sunmak
III. Farklılaştırılmış avantajlar sunmak
Yukarıdaki özellikleri bahsedilen konumlandırma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tüketici faydasına göre konumlandırma
b) Rakiplere göre konumlandırma
c) Psikolojik konumlandırma
d) Ürün niteliklerine göre konumlandırma
e) Kullanıcı grubuna göre konumlandırma

Cevap : b)Rakiplere göre konumlandırma

9. I. Eksik
II. Karmaşık
III. Aşırı
IV. Kuşkulu
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konumlandırma hatalarındandır?

a) I ve IV
b) II ve III
c) I ve III
d) II ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : e)I, II, III ve IV

10. I. Farklılık
II. Üstünlük
III. Kolay taklit edilebilirlik
IV. İletilebilirlik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konumlandırmada kullanılan fayda boyutunun kriterlerinden biri değildir?

a) Yalnız IV
b) Yalnız III
c) I ve II
d) I ve III
e) II ve IV

Cevap : b)Yalnız III

11. I. Ürün özellikleri
II. Kullanım nedenleri
III. Kullanıcı sınıfları
IV. Rakipler
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri konumlandırma stratejilerinin kriterleri arasındadır?

a) Yalnız I
b) II ve III
c) I ve IV
d) I, II ve IV
e) I, II, III ve IV

Cevap : e)I, II, III ve IV

12. _________________ stratejisi, üreticinin markasını diğer üreticilerin markasından ayrıcalıklı yapma ve gösterme çabasını tanımlamaktadır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ürün niteliklerine göre konumlandırma
b) Tüketici faydalarına göre konumlandırma
c) Fiyata ve kaliteye göre konumlandırma
d) Rakiplere göre konumlandırma
e) Psikolojik konumlandırma

Cevap : d)Rakiplere göre konumlandırma

13. ___________________ ürünün konumlandırmasına temel oluşturacak bir özelliğin fazlaca vurgulanmasıdır.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eksik konumlandırma
b) Aşırı konumlandırma
c) Yeniden konumlandırma
d) Karmaşık konumlandırma
e) Kuşkulu konumlandırma

Cevap : b)Aşırı konumlandırma

14. ____________________ alıcıların markayla ilgili olarak çok dar bir bilgiye sahip olmaları, varyasyonlarını vb. bilmemeleri durumudur. Ürünün rekabet avantajı yarattığı noktaların veya sağladığı faydaların ki bu faydalar fonksiyonel, duygusal veya sembolik olabilir, tüketicilere eksik iletilmesidir.
Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eksik konumlandırma
b) Aşırı konumlandırma
c) Yeniden konumlandırma
d) Karmaşık konumlandırma
e) Kuşkulu konumlandırma

Cevap : a)Eksik konumlandırma

15. Aşağıdakilerden hangisi konumlandırma hataları arasında gösterilemez?

a) Eksik konumlandırma
b) Aşırı konumlandırma
c) Yeniden konumlandırma
d) Karmaşık konumlandırma
e) Kuşkulu konumlandırma

Cevap : c)Yeniden konumlandırma

Pazarlama Stratejileri Final Deneme-4

Auzef İşletme
telegram işletme
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!