auzefLaborant ve veteriner sağlıkOperasyon Anestezi ve Sterilizasyon

Operasyon, Anestezi ve Sterilizasyon Çıkmış Final Sorular

Operasyon, Anestezi ve Sterilizasyon Çıkmış Final Sorular

Operasyon Anestezi ve Sterilizasyon Çıkmış Final Sorular

1- Diz, dirsek, ayak veya hareket duyarlı su aktivatörleri ile donatılmış derin paslanmaz çelik lavabolar ne amaçla kullanılır?

Cevap : Cerrahi personelin ellerini yıkaması ve fırçalaması için

2- Veteriner teknisyenin görevi nedir?

Cevap : Cerrahi destek sağlamak

3- ……. solüsyonlar, molekül ağırlıkları büyük, plazma kompartımanı ile sınırlı maddelerdir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Kolloidal

4- Bir hastadan diğerine ya da cansız bir maddeden hastaya mikroorganizmaların bulaşmasına…….. denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Çapraz kontaminasyon

5- Hayvanda solunum güçlüğü varsa öncelikle hangisi yapılmalıdır?

Cevap : Hasta oksijen kabinine koyulmalıdır.

6- Eğer ciddi komplikasyonların olma ihtimali var ise ancak bunların sıklığı nadirse…anlatılan prognoz nedir?

Cevap : Orta

7- Dezenfektan amacıyla kullanılan etil alkolün yüzdesi kaç olmalıdır?

Cevap : %70

8- Tüm canlı mikroorganizmların arınmış olma haline………..denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Aseptik

9- Yıkanma prosedürüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Musluğu açın, su sıcaklığını hastaya göre ayarlayn.

10- Aşağıdakilerden hangisi ayda bir temizlenmelidir?

Cevap : Duvarlar

11- Operasyon salonlarından kullanılabilecek aydınlatmalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Operasyon salonunun aydınlatması sarı ışıkla yapılmalıdır.

12- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Hasta doğal yollarla idrarını yapamazsa, manuel olarak boşaltılabilir.

13- ”…… ”kolları ve vücudu kapatarak steril alan oluşturur. Cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?

Cevap : Steril önlük

14- Aşağıdakilerden hangisi bir sterilizasyon çeşidi değildir?

Cevap : Kızılötesi

15- Aşağıdakilerden hangisi uygun cilt antiseptiğinin seçilmesinde rol oynamaz?

Cevap : Cildin yüzeyinde maksimum oluşturan ciltte tahriş özelliği

16- Aşağıdakilerden hangisi bir hayvanın kondisyonu konsunda fikir sahibi olmamıza yardımcı olmaz?

Cevap : Hayvanın tek öğünde yediği mama miktarı

17- Ameliyat malzemeleriyle aşağıdaki koşullardan hangisiyle karşılaştıysanız malzemelerin steriletesinden şüphe duyarsınız?
I. Koton beze sarılıp bohçalanmış ve bağlanmış kilitli kapaklı paslanmaz çelik konteyner içinde bulunan plaka seti, ancak bez nemli
II.Arabanın bagajından çıkarılmış steril ambalaj içindeki örtü
III.Raf ömrü geçmemiş tarihli içinde pinlerin bulunduğu kağıt ambalaj

Cevap : Yalnız I

18- Kullanımı esnasında yapılan işleme dayanıklığı cerrahi iğnenin hangi özelliğidir?

Cevap : Yumuşaklığı

19- Serkaj teli ne için kullanılmaz?

Cevap : Kanayan damarlar bağlanır.

20- İplik boyutları sınıflandırılmasında en yaygın kullanılan sınıflandırma birimi nedir?

Cevap : USP

21- Ekatörlerin işlevi nedir?

Cevap : Operasyon bölgesi çevresindeki dokuları ayırıp görüş sağlamak

22- Akciğerin bir bölümümün veya tamamının sönerek içindeki havayı kaybetmesi ve kapanması durumuna ne ad verilir?

Cevap : Atelaktazi

23- Aşağıdakilerden hangisi ayrı dikiş tekniklerinden değildir?

Cevap : Lembert dikişi

24- Aşağıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Vaj)inal akıntı hayvansal kontaminasyon kaynağı olarak gösterilebilir.
II. Dışkı bir hayvansal kontaminasyon kaynağıdır.
III.Salya bir hayvansal kontaminsayon kaynağıdır.

Cevap : I, II, III

25- Anestezi öncesi hastanın içme suyu kaç saat önce kesilmelidir?

Cevap : 2

26- Katgütün hangi dokuda kullanımı kontraendikedir?

Cevap : Sinir

27- Bağırsak operasyonlarında mukozanın dışa doğru kıvrılmasını minimuma indirmek için kullanılan dikiş tekniği hangisidir?

Cevap : Gambee dikişi

28- Aşağıdakilerden hangisi kardiyovasküler sistem komplikasyonlarından değildir?

Cevap : Konstipasyon

29- I.Yaranın derin veya dar oluşu
II.Dikilecek olan dokunun tipi
III.Kullanılacak olan iplik
İğne çeşitleri yukarıdakilerden hangisine/hangilerine göre farklılık gösterir?

Cevap : I,II

30- Aşağıdakilerden hangisi doğuma yardımcı aletlerden değildir?

Cevap : Plastik Sonda

31- Her türlü operatif müdahalede dokuların açılması, kimi yumuşak doku problemlerinde yapılan teknik uygulamalar ve takiben dokuların kapatılmasında kullanılan sete ne isim verilir?

Cevap : Temel Set

32- Aşağıdakilerden hangisi IV kateterizasyon avantajlarından değildir?

Cevap : Premedikasyondan sonra hasta genelde hipovolemik olacağı için kateterizasyon uygulaması çok daha kolay olur.

33- İplik seçilirken dikkat edilecek özelliklerden değildir?

Cevap : Bölgeye kaç dikiş atılacağı

34- Hangisi basit ayrı dikişin özelliklerinden değildir?

Cevap : Veteriner cerrahi alanda en az kullanılan dikiş tekniğidir.

35- Temel set içerisinde olması zorunlu aletlerden değildir?

Cevap : Krischner Pini

36- Sağlıklı bir hastada kapiler dolum süresinedir?

Cevap : 2 saniyeden az

37- Anestezi sırasında hastaya takılcak EKG problarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Kahverengi prob : sol arka

38- Cerrahi müdehalede kullanılacak olan aletler neye göre bir araya getirilir?

Cevap : Yapılacak işlemin özelliğine göre

39- Portegünün görevi nedir?

Cevap : Dikiş iğnesini tutmak

40- Monopolar elektrocerrahi ile ilgili hangisi doğrudur?

Cevap : En sık kullanılan elektro cerrahi yöntemidir.

41- Solunum sistemi komplikasyonlarıyla ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap : Ortopedik operasyonlar solunum sistemi komplikasyonu gelişmesinde en etkili operasyonlardır.

42- Operasyon bölgesinde bölgeyi sınırlandırmak için sterilizasyona imkan veren kumaş örtüler, tek kullanımlık steril kağıt örtüler ya da dezenfekte edilebilecek muşamba örtüler kullanılır. Bu örtülere ne isim verilir?

Cevap : Serviyet

43- Aşağıdakilerden hangisi bilinçsizlik seviyesi derinleştikçe kaybolan reflekslerden değildir?

Cevap : Vagal refleks

44- Serviyet pensleri ne için kullanılır?

Cevap : Serviyetleri tutturup operasyon bölgesini sınırlandırmak

45- Operasyon öncesi en az kaç saatlik bir açlık istenmektedir?

Cevap : 6-8

46- Aşağıdakilerin hangisi Pean Pensinin özelliğidir?

Cevap : Diseksiyon yaparken kullanılması

47- Sağlıklı bir hastada mukoz memran rengi nasıl olmalıdır?

Cevap : Pembe

48- Endotkeal entübasyon için tüp seçimi neye göre yapılmalıdır?

Cevap : Burun ucudan spina scapulaya

49- Anestezi için hastanın değerlendirilmesi hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sıvı tedavisi dehidrasyon, travma, şok veya metabolik hastalıklarda kontra-endikedir……………. mikroorganizmaların var olan hücresel metabolizmalarını bozarak ve proteinlerin deoksirinbonükleik asit(DNA) ve ribonükleik asidin alkilasyonu ile replikasyon yoluyla yok eden,patlayıcı ve yanıcı özelliği olan bir gazdır?

Cevap : Etilen oksit

50- Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların göçünü azaltmak için ameliyathanede temel olarak bir deyimle bariyer sağlayan malzemelerden biri değildir?

Cevap : Ayakkabı

51- Yıkanma prosedürü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Solüsyonun tamamını ellere yaymak

52- Bir unsur üzerinde bulunan bakteri, virüs, sporlar gibi mikroorganizmaların yok edilmesi işlemine ne ad verilir?

Cevap : Sterilizasyon

53- Aşağıdakilerden hangisi anamnez alırken sorulması gereken sorular arasında yer almaz?

Cevap : Hayvanın adı

54- Kep ve maskeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Maske sadece ağzı kapatmalıdır.

55- Yıkanmaya başlamadan önce prosedürlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Ayakkabılar rahat olmalı ve her yerde giyilmelidir.

56- Operasyon izin belgesi nedir?

Cevap : Hasta yakınının operasyona izin verdiği, anestezi riskini kabul ettiği….

57- Rolü operasyonu gerçekleştirmek ve operasyonu yönetmek olan operasyon salonu personeli kimdir?

Cevap : Cerrah

58- Uyanma odasının sıcaklığı nasıl olmalıdır?

Cevap : 21 ile 25 derece arasında

59- Serbest klor ve oksijenin ortaya çıkması mekanizması ile etki gösteren dezenfektan çeşidi hangisidir?

Cevap : Klor bileşenleri

60- Asepsi neye denir?

Cevap : Operasyondan önce, operasyon sırasında ya da sonrasında mikropların ameliyat bölgesine bulaşmasını fiziksel veya mekanik yollarla yollarla önleme çalışmaya denir.

61- Operasyon bölgesini ve operasyonlarda kullanılan alet ve malzemeyi bulaştıracak pek çok patojen mikroorganizma mevcuttur. Bunları yok eden kimyasal maddelere….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

Cevap : Antiseptik

62- Cerahi alanlar kontaminasyon riski nedeniyle bölgelere ayrılır. Aşağıdaki alalnlardan hangisi karışık sınıflandırmasına dahildir?

Cevap : Ameliyathane

63- Hastanın durumunun sonucu değişken ya da öngörülemez bir durumda ise genellikle hangi prognozdan bahsedilir?

Cevap : Şüpheli

64- Operasyondan önce hastanın diyet kısıtlamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Genç hayvanlarda hipovolemi tehlikesine karşı uzun süre açlık istenmez.

65- Cerrahi uygulamaların yapıldığı ve bu amaçla özel şartların oluşturulduğu bölümlere ………. adı verilir. Boşluğa gelmesi gereken kelime nedir?

Cevap : Operasyon salonu

66- Operasyon salonlarının özelliklerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : Duvarlar ve zemin parlak olmalıdır.

67- Operasyon salonunda hava akımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Hava akımı operasyon salonundan dışarı doğru yönlendirilmelidir.

68- Aşağıdakilerden hangisi, tanıya yardımcı olacak fiziksel muayene ve anamnez alma dışındaki muayene yöntemleri arasında değildir?

Cevap : Ateş ölçümü

69- Patojen mikroorganizmaların kimyasal madde kullanılarak veya fırçalama, ovma,yıkama yoluyla yok edilmesine ne denir?

Cevap : Dezenfeksiyon

70- Hayvanın konumlandırılması tamamlandıktan sonra”….” hazırlığı başlar.Boşluğa hangisi getirilmelidir?

Cevap : Sterilizasyon

71- Aşağıdakilerden hangisi anestezi malzeme odasında mutlaka bulunması gereken malzemelerden değildir?

Cevap : Steteskop

72- Asit-baz dengesinin değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisine bakılmaz?

Cevap : Hematokrit değeri

73- Cerrahi bölümüne ait tüm birimlerde hareketli olan tüm ekipman çıkarılarak……. detaylı temizlik yapılması gerekir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Haftada bir

74- “…. kullanılacaksa, zemin plakası hastanın altına yerleştirilmelidir.” Boğşuğa hangisi getirilebilir?

Cevap : Elektrokoter

75- Ovalama işleminin süresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : 5-7 dakika

Operasyon Anestezi ve Sterilizasyon Çıkmış Final Sorular

LOLONOLO.COM

Laborant Ve Veteriner Sağlık Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık

Operasyon Anestezi ve Sterilizasyon Çıkmış Final Sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!