auzefHastane OtomasyonuSağlık Kurumları İşletmeciliği

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 10

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 10

#1. Aşağıdakilerden hangisi satın alma ana süreçlerinden birisi değildir?

#2. Hastane Otomasyonunda kayıtlı olan epikriz formu aşağıdakilerden hangi servis aracılığıyla SGK’na bildirilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi talep yönetimindeki yürütülen işlemlerden birisi değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi ihale hazırlık süreci basamaklarından birisi değildir?

#5. Hastanın yatarak tedavi görmesi sırasında ilaç orderi verilince hangi kullanıcının ekranına iş emri olarak düşer?


#6. Aşağıdakilerden hangisi LİS’in işlevlerinden biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi destek süreçlerde yürütülen lojistik faaliyetlerden birisi değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi PACS sisteminin sağlık hizmeti sunan kuruluşlara sağladığı avantajlardan biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi satın alma sürecinde gerçekleşen faaliyetlerden birisi değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi epikriz işleminin tanımlamasıdır?


#11. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık hizmet sunucusu olan hastanelerin hedefidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi etkin tedarik zinciri yönetiminin sağlayacağı faydalardan birisi değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisine etkin tedarik zinciri yönetimi sonucunda ulaşılamaz?

#14. Aşağıdakilerden hangisi servis izlem fonksiyonunun tanımlamasıdır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin gelişim sürecinin temel basamağıdır?


#16. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri ilk defa hangi ülkede kaç yılında kullanılmıştır?

#17. Bilgisayarlar ilk olarak hangi departmanda kullanılmıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme yönetim süreci basamaklarından birisi değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi taburcu işleminin tanımlamasıdır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi süreçlerde yürütülen lojistik faaliyetlerden birisi değildir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 10

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 10

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 10

Aşağıdakilerden hangisi hastane otomasyonu taşınır mal yönetimi modülü gözlem ekranlarının fonksiyonunu ifade eder?

a) Sistem içerisindeki malzeme hareketlerinin izlendiği ve raporlandığı ekranlardır.
b) Satın alma talebinin oluşturulduğu ekranlardır.
c) Taşınır mal yönetimi çalışanlarının gözlendiği ekranlardır.
d) Taşınır mal yönetimi çalışanlarının performans değerlendirmelerinin yapıldığı ekranlardır.
e) Satın alma ihale bilgilerinin gözlendiği ekrandır.

Cevap : a) Sistem içerisindeki malzeme hareketlerinin izlendiği ve raporlandığı ekranlardır.

İlaç, sarf malzeme ya da tıbbi cihazın üretim ya da ithalatından son tüketiciye yani ilaç için hastaya tıbbi cihaz için hastaneye ulaşımına kadar geçen tüm süreçlerde takip edilmesini sağlayan ulusal takip sistemine ne denir?

a) Barkod
b) Ulusal Bilgi Bankası
c) Medulla
d) Mernis
e) Sağlık-Net

Cevap : b) Ulusal Bilgi Bankası

Aşağıdakilerden hangisi malzemenin yeniden satın alınması işlemlerini tetikler?

a) Barkod
b) Yatak devir hızı
c) Maximum stok seviyesi
d) Satın alma süresi
e) Minumum stok seviyesi

Cevap : e) Minumum stok seviyesi

Aşağıdakilerden hangisi taşınır mal yönetim modülünde gerçekleşen bir işlem değildir?

a) Malzeme kabul
b) Depolama
c) Sözleşme yapılması
d) Order karşılama
e) Miad takip

Cevap : c) Sözleşme yapılması

Aşağıdakilerden hangisi ilaç tanımlama ekranında tanımlanan bir bilgi değildir?

a) İlaç adı
b) Malzeme türü
c) İhale komisyon üyeleri
d) Yüklenici firma
e) Fiyat bilgisi

Cevap : c) İhale komisyon üyeleri

Aşağıdakilerden hangisi malzeme tanımlama ekranında tanımlanan bir bilgi değildir?

a) Malzeme adı
b) Muayene tarihi
c) İlaç türü
d) Yüklenici firma
e) Fiyat bilgisi

Cevap : b) Muayene tarihi

Aşağıdakilerden hangisi birimlerin kullanımına verilmiş olan demirbaş malzemelerine ait olarak o malzemeyi kullanan ilgili personele sorumluluğunun verilmesi işlemidir?

a) Zimmet Yapma
b) Muayene
c) Order
d) Malzeme Tanımlama
e) Taşınır işlem fişi

Cevap : a) Zimmet Yapma

Minimum ve maximum stok seviyesi belirleme hangi amaca hizmet eder?

a) İstatistik verisi sağlama
b) Etkin ve verimli stok yönetimi
c) Satın alma işlemlerini geciktirme
d) Depolama süresini artırma
e) Yatak devir hızını artırma

Cevap : b) Etkin ve verimli stok yönetimi

Depoya girişi ya da çıkışı yapılan tüm malzemelerin kayıt altına alınmak zorunda olduğu belgeye ne denir?

a) Zimmet fişi
b) Muayene kabul belgesi
c) Tahakkuk fişi
d) Taşınır işlem fişi
e) Ödeme emri belgesi

Cevap : d) Taşınır işlem fişi

Aşağıdakilerden hangisi HBYS üzerinden zimmet kaydı gerçekleştirilen belgelerin raporlanması sağlar?

a) Order Karşılama
b) Muayene kabul
c) Zimmet fiş listesi
d) İhale kartı ekranı
e) Sözleşme ekranı

Cevap : c) Zimmet fiş listesi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!