Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 11

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 11

#1. Aşağıdakilerden hangisi radyoloji modülünde hastaya yapılan işlem basamaklarından değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar modülünde hastaya yapılan işlem basamaklarından değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi malzeme tanımlama ekranında tanımlanan bir bilgi değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynaklarının yönetiminde yapılması gereken işlemlerden biri değildir?

#5. Patoloji isteği yapılmış bir hasta dosyası ile ilgili patoloji modülünde ilk yapılan işlem nedir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi birimlerin kullanımına verilmiş olan demirbaş malzemelerine ait olarak o malzemeyi kullanan ilgili personele sorumluluğunun verilmesi işlemidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetimini’nin amaçlarından değildir?

#8. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisine ne denir?

#9. HBYS’de patoloji istemi hangi kullanıcı tarafından yapılabilir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyen kanundur?

#11. Radyoloji Modülünde hastaya ait raporun tetkik istemini yapan hekim tarafından görülebilmesi için hangi basamağın tamamlanması zorunludur?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanunu’na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirleyen kanundur?

#13. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağının en doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını organize eden süreç yönetimidir?

#14. Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemelerinin karşılandığı doğrudan alım yöntemi hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Süreç Yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Yönetimi aşamalarından biri değildir?

#17. Minimum ve maximum stok seviyesi belirleme hangi amaca hizmet eder?

#18. Aşağıdakilerden hangisi HBYS üzerinden zimmet kaydı gerçekleştirilen belgelerin raporlanması sağlar?

#19. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukuna tabi olan, kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirleyen kanundur?

#20. Depoya girişi ya da çıkışı yapılan tüm malzemelerin kayıt altına alınmak zorunda olduğu belgeye ne denir?

TESTi BiTiR

Results

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 11

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 11

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 11

Aşağıdakilerden hangisi depoya girişi ya da çıkışı yapılan tüm taşınır malzemeler için Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlemekle sorumlu olan kişidir?

a) Mutemed
b) Yüklenici firma
c) Gerçekleştirme görevlisi
d) Taşınır kayıt kontrol yetkilisi
e) Harcama yetkilisi

Cevap : d) Taşınır kayıt kontrol yetkilisi

Aşağıdakilerden hangisi malzemenin yeniden temini için gerekli işlemleri tetiklemektedir?

a) Minimum stok seviyesi
b) Maksimum stok seviyesi
c) Order iade
d) İhale tarihi
e) Sözleşme tarihi

Cevap : a) Minimum stok seviyesi

Aşağıdakilerden hangisi taşınır hareket giriş ekranında kayıt işlemi için gerekli olan bilgi değildir?

a) Malzeme adı
b) Miktar
c) Son kullanım tarihi
d) Giriş yapılan depo
e) Mutemed adı soyadı

Cevap : e) Mutemed adı soyadı

Tüketim, iade, devir gibi nedenlerle depodan çıkışı yapılan ilaç ya da sarf malzemelerin HBYS sisteminde kayıt altına alındığı ekran hangisidir?

a) Zimmet yapma
b) Muayene
c) Order
d) Taşınır hareketleri giriş işlemi
e) Taşınır hareketleri çıkış işlemi

Cevap : e) Taşınır hareketleri çıkış işlemi

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir zaman dilimindeki tüketim miktarına göre hesaplanan ve ortalama tüketim miktarına dayanarak min. ve max. stok seviyesi belirlendiği ekrandır?

a) Order karşılama ekranı
b) Order iade ekranı
c) Stok seviyesi hesaplama ekranı
d) Etken stok seviyesi belirleme ekranı
e) Miad takip ekranı

Cevap : c) Stok seviyesi hesaplama ekranı

Etken madde stok seviyesi belirlenmesinin aşağıdakilerden hangisine katkısı olmaz?

a) Verimlilik artışı
b) Hekim tercihinin engellenmesi
c) Maliyet azalması
d) Satın alma talebinin oluşturulması
e) Depo stok kontrolü

Cevap : b) Hekim tercihinin engellenmesi

Aşağıdakilerden hangisi taşınır çıkış islemleri nedeni olamaz?

a) Tüketim
b) Takas
c) İade
d) Satın alma
e) Hurdaya ayırma

Cevap : d) Satın alma

Malzemenin gereğinden fazla depolanmasını engelleyerek yüksek stok maliyetini önleyen tanımlama hangisidir?

a) Min. stok seviyesi belirleme
b) Miad belirleme
c) Depo tanımlama
d) Fiyat tanımlama
e) Max. stok seviyesi belirleme

Cevap : e) Max. stok seviyesi belirleme

Malzeme miad durum ekranında “Miadı geçmiş olanlar” hangi renkte gösterilir?

a) Mor
b) Kırmızı
c) Lacivert
d) Yeşil
e) Turumcu

Cevap : b) Kırmızı

Aşağıdakilerden hangisi HBYS taşınır mal modülünde olan gözlem ekranlarından birisi olamaz?

a) Ambar stok durum
b) Stok hareketleri
c) Personel izin durum
d) Ambar transfer hareketleri
e) Malzeme miad durum

Cevap : c) Personel izin durum

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: