auzefHastane OtomasyonuSağlık Kurumları İşletmeciliği

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 14

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 14

#1. Aşağıdakilerden hangi stok kontrol yöntemi devrelerini çalıştırmalarını ve cevap sinyali üretmelerini sağlayan kendi güç kaynaklarına sahip olan, yüksek performans sergileyen, maliyetleri daha yüksek RFID etiketidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin hastanelere katkılarından biri değildir?

#3. HBYS’de labaratuvar istemi hangi kullanıcı tarafından yapılabilir?

#4. HBYS’de oluşturulan laboratuvar sonuç raporunda hangi aşamadan sonra düzeltme yapılamaz?

#5. Aşağıdakilerden hangisi personele yapılacak ödeme türlerinden biri değildir?


#6. Aşağıdakilerden hangi stok kontrol yöntemi gelen sinyalden güç almaya gerek bırakmayacak küçük bir pile sahip olan Daha geniş okunma alanına sahip, daha güvenilirdirler ve okuyucuya daha çabuk cevap verebilen RFID etiketidir?

#7. Belirli bir hizmet için insan emeğine ödenen bedele ne denir?

#8. HBYS’de radyoloji istemi hangi kullanıcı tarafından yapılabilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Yönetim Sistemi’nin işlevlerinden biri değildir?

#10. Tedarik zincirindeki hangi eleman ürünü veya hizmeti geliştirir, üretir ve temin eder?


#11. Anlam ya da sonuç çıkarılmış enformasyona ne denir?

#12. HBYS’de oluşturulan patoloji raporunda hangi aşamadan sonra düzeltme yapılamaz?

#13. HBYS’de oluşturulan radyoloji raporunda hangi aşamadan sonra düzeltme yapılamaz?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin sağlık kuruluşlarında kurulması ve işletilmesiyle elde edilecek kazanımlardan değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangi stok kontrol yöntemi değişik kalınlıktaki diklemesine çizgi ve boşluklardan oluşmakta olan ve verinin otomatik olarak hatasız bir formatta başka bir ortama aktarılması için kullanılan yöntemdir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi ücret sistemi içinde ücretin belirlenmesinde rol oynayan faktörlerden biri değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangi stok kontrol yöntemi kendi güç kaynakları olmayan, RFID okuyucunun gücü ile çalışan ve en ucuz RFID etiketidir ?

#18. Aşağıdakilerden hangisi ücret sistemi çeşitlerinden birisi değildir?

#19. Çalışanlara hangi periyotlarla, hangi ölçüte göre ve hangi miktarlarda ücret ödeneceğinin belirlendiği kurallar dizisine ne denir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 14

Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 14

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Auzef Hastane Otomasyonu Final Deneme Sınavı 14

Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık işletmesinin satın alma otomasyonu kullanma amaçlarından biri değildir?

a) Standartların oluşması
b) Homojenliğin sağlanması
c) Kişilere bağımlı iş akışlarının sağlanması
d) Denetlenebilirlik
e) Etkin kaynak kullanımı

Cevap : c) Kişilere bağımlı iş akışlarının sağlanması

Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonundaki firma tanımlama ekranında firma bilgilerinin birbirinden bağımsız kullanılması için tanımlanan alandır?

a) Firma kodu
b) Firma adı
c) Firma adresi
d) Telefon numarası
e) Fax numarası

Cevap : a) Firma kodu

Kurum içi veya dışından gelen istek yazılarının satın alma otomasyonuna girişinin yapıldığı ekran hangisidir?

a) İstek giriş ekranı
b) Gelen evrak ekranı
c) Giden evrak ekranı
d) Evrak havale ekranı
e) Evrak sorgulama ekranı

Cevap : b) Gelen evrak ekranı

Satın alma otomasyonunda bir evrakla ilgili bilgilerin detayına hangi ekran vasıtasıyla ulaşılabilir?

a) İstek giriş ekranı
b) Gelen evrak ekranı
c) Evrak sorgulama ekranı
d) Evrak havale ekranı
e) Giden evrak ekranı

Cevap : c) Evrak sorgulama ekranı

Satın alma otomasyonunda satın alma istemi oluşturulurken aşağıdakilerden hangi bilginin girilmesi zorunlu değildir?

a) Mal kodu
b) İstek yapan birim
c) Birimi
d) Miktarı
e) İhale Tarihi

Cevap : e) İhale Tarihi

Satın alma otomasyonunda yaklaşık maliyet hesaplama ekranında hangi bilgi yer almaz?

a) Mal kodu
b) İstek yapan birim
c) Miktarı
d) Sözleşme tarihi
e) Yaklaşık maliyet hesaplama biçimi

Cevap : d) Sözleşme tarihi

Yaklaşık maliyeti kim hazırlamaktadır?

a) İhale komisyonu
b) Uzman bilirkişi heyeti
c) Yaklaşık maliyet komisyonu
d) Muayene komisyonu
e) Satın alma müdürü

Cevap : c) Yaklaşık maliyet komisyonu

Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda ihale kararında yapılmakta olan işlemlerden biri değildir?

a) Tahakkuk
b) Birim Fiyat Teklif Cetveli
c) İhale Komisyonu
d) İhaleye Girecek Firma Teklifleri (Firma Bazında)
e) İhaleye Girecek Firmalar

Cevap : a) Tahakkuk

Aşağıdaki bilgilerden hangisinin satın alma otomasyonunda ihale kartında bildirilmesi zorunlu değildir?

a) İhale tipi
b) İhale yönetmelik maddesi
c) İhale onay sayısı
d) İhale sayısı
e) Kesin teminat tutarı

Cevap : e) Kesin teminat tutarı

İhale onay belgesini hazırlamak ve onaya sunmakla yükümlü olan kişi kimdir?

a) Muayene komisyonu
b) Yaklaşık maliyet komisyonu
c) İstekli
d) Gerçekleştirme Görevlisi
e) Harcama Yetkilisi

Cevap : d) Gerçekleştirme Görevlisi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!