Anadolu AöfİKT103U İktisada Giriş 1

İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 1

Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı

#1. İktisadi birimlerin karar verme sürecinde ilave fayda ve maliyet karşılaştırılması yapmasına na ne ad verilir?

#2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tüketicinin fayda maksimizasyonu sağlayan denge koşulu doğru biçimde verilmiştir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin temel soruları arasında yer almaz?

#4. Talep yasası gereği normal bir malın bireysel talep eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#5. Ekonomilerin tercihlerini, dolayısıyla kararlarının fırsat maliyetini göstermekte kullanılan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Bir fonksiyonun belirli bir noktada eğimi sıfır ise fonksiyonun bu noktadaki değeri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#7. Bir iktisadi değişkeninin farklı zamanlardaki değerlerini içeren veriye ne ad verilir?

#8. Bir malın fiyatı sabitken tüketim miktarı arttığında malın tüketiciye sağladığı marjinal fayda;

#9. Serbest piyasa ekonomisinin mekanizmasını “Görünmez El” prensibi ile ifade eden iktisatçı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

#10. Tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatı düştüğünde tüketici dengesi bozulmaktadır. Tüketicinin faydasını maksimize eden dengeye tekrar ulaşabilmesi için, diğer faktörler sabitken, aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 1 Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı

Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Ünite -1

Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı

İktisadi birimlerin karar verme sürecinde ilave fayda ve maliyet karşılaştırılması yapmasına ne ad verilir?

A. Marjinal fayda
B. Marjinal maliyet
C. Marjinal analiz
D. Rasyonel Davranış
E. Parasal maliyet

Cevap : C. Marjinal analiz

Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin temel soruları arasında yer almaz?

A. Ne üretilecek
B. Ne kadar üretilecek
C. Nasıl üretilecek
D. Kim üretecek
E. Ne zaman üretilecek

Cevap : E. Ne zaman üretilecek

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tüketicinin fayda maksimizasyonu sağlayan denge koşulu doğru biçimde verilmiştir?

 

İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 1-Soru 3- a şıkkı-min Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 3-Soru 3- b şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 3-Soru 3- c şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 3-Soru 3- d şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 3-Soru 3- e şıkkı-min

Cevap : C)

İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 1-Soru 3- c şıkkı, Temel Kavramlar ve Tüketici Davranışı

Bir fonksiyonun belirli bir noktada eğimi sıfır ise fonksiyonun bu noktadaki değeri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A. Maksimum
B. Minumum
C. Minumum yada maksimum
D. Sıfır
E. Negatif

Cevap : C. Minumum yada maksimum

Bir iktisadi değişkeninin farklı zamanlardaki değerlerini içeren veriye ne ad verilir?

A. Zaman Serisi
B. Kesit Veri
C. Serpme Diyagramı
D. Yatay Veri
E. Dikey Veri

Cevap : A. Zaman Serisi

Ekonomilerin tercihlerini, dolayısıyla kararlarının fırsat maliyetini göstermekte kullanılan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A. Üretim imkanları sınırı eğrisi
B. Talep Eğrisi
C. Toplam fayda eğrisi
D. Marjinal fayda eğrisi
E. Arz eğrisi

Cevap : A. Üretim imkanları sınırı eğrisi

Serbest piyasa ekonomisinin mekanizmasını “Görünmez El” prensibi ile ifade eden iktisatçı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A. John Maynard Keynes
B. Adam Smith
C. Alfred Marshall
D. Karl Marx
E. Leon Walras

Cevap : B. Adam Smith

Tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatı düştüğünde tüketici dengesi bozulmaktadır. Tüketicinin faydasını maksimize eden dengeye tekrar ulaşabilmesi için, diğer faktörler sabitken, aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

A. Fiyatı düşen malın tüketim miktarını artırmalı
B. Fiyatı düşen malın tüketim miktarını azaltmalı
C. İkame malın tüketim miktarını artırmalı
D. Tamamlayıcı malın tüketim miktarını azaltmalı
E. Hiçbiri

Cevap : A. Fiyatı düşen malın tüketim miktarını artırmalı

Bir malın fiyatı sabitken tüketim miktarı arttığında malın tüketiciye sağladığı marjinal fayda;

A. Artar
B. Azalır
C. Değişmez
D. Önce artar sonra azalır
E. Önce azalır sonra artar

Cevap : B. Azalır

Talep yasası gereği normal bir malın bireysel talep eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Pozitiftir
B. Sıfırdır
C. Sonsuzdur
D. Negatiftir
E. Önce pozitif sonra negatifti

Cevap : D. Negatiftir

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!