Anadolu AöfİKT103U İktisada Giriş 1

İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 2

Arz Talep ve Esneklik

#1. Bir mala olan talep esnekse, malın fiyatı artığı zaman tüketicinin o mala yaptığı harcama ...

#2. Talebin fiyat esnekliği ...

#3. Diğer bütün değişkenler sabitken, bir malın fiyatı azalırsa o malın talep eğrisi ...

#4. Dikey bir talep eğrisinin ...

#5. Arz eğrisi aşağıdakilerden hangisi olduğunda sağa doğru kayar?

#6. Düşük mal için talebin gelir esnekliği ...

#7. Bir malın talebindeki artış arzdaki azalıştan daha fazla ise aşağıdakilerden hangisi olur?

#8. Pizza ve kola tamamlayıcı mallardır. Kolanın fiyatı artarsa, pizza piyasasında ne olur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi talep kanununu açıklar?

#10. Eğer gelir artarsa ...

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 2 Arz Talep ve Esneklik

Arz Talep ve Esneklik

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Ünite – 2
Arz Talep ve Esneklik

Diğer bütün değişkenler sabitken, bir malın fiyatı azalırsa o malın talep eğrisi

A. Sağa kayar.
B. Yukarı kayar.
C. Sola kayar.
D. Aşağı kayar.
E. Değişmez.

Cevap : E. Değişmez.

Aşağıdakilerden hangisi talep kanununu açıklar?

A. İnsanlar daima mal ve hizmet talep ederler.
B. Bir malın fiyatı düşerse talep miktarı artar.
C. Arz kendi talebini yaratır.
D. İnsanların istekleri sonsuz, kaynakları sınırlıdır.
E. Bir mala olan talep artarsa o malın fiyatı düşer.

Cevap : B. Bir malın fiyatı düşerse talep miktarı artar.

Eğer gelir artarsa …

A. Talep eğrisi yukarı doğru kayar.
B. Talep eğrisi aşağı doğru kayar.
C. Talep eğrisi kaymaz.
D. Talep eğrisinin ne yönde kayacağı belli olmaz.
E. Talep eğrisinin eğimi değişir.

Cevap : D. Talep eğrisinin ne yönde kayacağı belli olmaz.

Pizza ve kola tamamlayıcı mallardır. Kolanın fiyatı artarsa, pizza piyasasında ne olur?

A. Denge fiyatı artar; denge miktarı düşer.
B. Denge fiyatı düşer; denge miktarı düşer.
C. Denge fiyatı artar; denge miktarı artar.
D. Denge fiyatı düşer; denge miktarı artar.
E. Ne olacağına karar verilemez.

Cevap : B. Denge fiyatı düşer; denge miktarı düşer.

Arz eğrisi aşağıdakilerden hangisi olduğunda sağa doğru kayar?

A. Fiyatın azalması
B. Fiyatın artması
C. Vergi oranlarının artması
D. Teknolojik ilerleme
E. Zevk ve tercihlerin değişmesi

Cevap : D. Teknolojik ilerleme

Bir malın talebindeki artış arzdaki azalıştan daha fazla ise aşağıdakilerden hangisi olur?

A. Denge fiyatı artar; denge miktarı düşer.
B. Denge fiyatı düşer; denge miktarı düşer.
C. Denge fiyatı artar; denge miktarı artar.
D. Denge fiyatı düşer; denge miktarı artar.
E. Denge fiyatı değişme; denge miktarı artar.

Cevap : C. Denge fiyatı artar; denge miktarı artar.

Dikey bir talep eğrisinin …

A. Esnekliği sonsuzdur.
B. Esnekliği sıfırdır.
C. Esnekliği birdir.
D. Esnekliği her noktada farklıdır.
E. Esnekliği yoktur.

Cevap : B. Esnekliği sıfırdır.

Talebin fiyat esnekliği …

A. Talep edilen miktardaki yüzde değişimin fiyattaki yüzde değişime bölümüdür.
B. Fiyattaki değişimdir.
C. Miktardaki değişimin fiyattaki değişime bölünmesidir.
D. Fiyattaki değişimin miktardaki değişime bölünmesidir.
E. Fiyattaki yüzde değişimin talep edilen miktardaki yüzde değişime bölümüdür.

Cevap : A. Talep edilen miktardaki yüzde değişimin fiyattaki yüzde değişime bölümüdür.

Düşük mal için talebin gelir esnekliği …

A. Pozitiftir.
B. Negatiftir.
C. Sıfırdır.
D. Sonsuzdur.
E. Yoktur.

Cevap : B. Negatiftir.

Bir mala olan talep esnekse, malın fiyatı artığı zaman tüketicinin o mala yaptığı harcama …

A. Artar.
B. Azalır.
C. Değişmez.
D. Sıfır olur.
E. Sonsuz olur.

Cevap : B. Azalır.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!