Anadolu AöfİKT103U İktisada Giriş 1

İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 3

Üretim Maliyetler ve Firma Davranışı

#1. Ortalama sabit maliyet;

#2. Eğer sabit miktardaki bir girdiye eşit miktarlarda değişken bir girdi aşamalı olarak ve sürekli olarak eklenirse,

#3. Uzun dönem sürecinde:

#4. Marjinal ürün ortalama ürünün üstünde ise;

#5. Belli bir miktar ürünü üretmenin toplam maliyeti;

#6. Bir kaynağı farklı üretim aktiviteleri arasında etkin bir biçimde dağıtmak için genel kural;

#7. Kârın maksimum olduğu noktada, ......

#8. Azalan verimlerin başlama noktası;

#9. Bir üretim fonksiyonunda, çıktı miktarı girdi miktarlarındaki oransal artıştan daha çok artıyorsa, bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Toplam sabit maliyet eğrisi;

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Üretim Maliyetler ve Firma Davranışı

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üretim Maliyetler ve Firma Davranışı

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Ünite – 3
Üretim Maliyetler ve Firma Davranışı

Eğer sabit miktardaki bir girdiye eşit miktarlarda değişken bir girdi aşamalı olarak ve sürekli olarak eklenirse,

A. üretim bir noktadan sonra artacaktır.
B. üretim hep sabit kalacaktır.
C. maliyetler giderek azalacaktır.
D. üretim bir noktadan sonra düşecektir.
E. ortalama maliyetler düşecektir.

Cevap : D. üretim bir noktadan sonra düşecektir.

Uzun dönem sürecinde:

A. bütün girdiler sabittir.
B. bazı girdiler sabit, bazıları değişkendir.
C. bir girdi değişkendir.
D. bütün girdiler değişkendir.
E. gerekli zaman en az bir yıldır.

Cevap : D. bütün girdiler değişkendir.

Azalan verimlerin başlama noktası;

A. sabit girdinin maksimum olduğu noktadır.
B. toplam ürünün maksimuma eriştiği noktadır.
C. marjinal ürünün maksimuma eriştiği noktadır.
D. marjinal ürünün ortalama ürüne eşit olduğu noktadır.
E. marjinal ürünün en düşük olduğu noktadır.

Cevap : C. marjinal ürünün maksimuma eriştiği noktadır.

Marjinal ürün ortalama ürünün üstünde ise;

A. ortalama ürün sabittir.
B. ortalama ürün artmaktadır.
C. ortalama ürün azalmaktadır.
D. marjinal ürün artmaktadır.
E. toplam ürün azalmaktadır.

Cevap : B. ortalama ürün artmaktadır.

Bir üretim fonksiyonunda, çıktı miktarı girdi miktarlarındaki oransal artıştan daha çok artıyorsa,
bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

A. azalan verimler
B. ölçeğe göre azalan getiri
C. ölçeğe göre sabit getiri
D. ölçeğe göre artan getiri
E. artan verimler

Cevap : D. ölçeğe göre artan getiri

Belli bir miktar ürünü üretmenin toplam maliyeti;

A. toplam sabit maliyet artı toplam hasılattır.
B. marjinal maliyetlerin toplamıdır.
C. daima ortalama maliyetten azdır.
D. o miktar üretim için girdilere yapılan toplam harcamadır.
E. ortalama maliyet artı marjinal maliyettir.

Cevap : D. o miktar üretim için girdilere yapılan toplam harcamadır.

Toplam sabit maliyet eğrisi;

A. üretim miktarı ile değişir.
B. aşağı doğru eğimlidir.
C. yatay bir çizgidir.
D. düşey bir çizgidir.
E. yukarı doğru eğimlidir.

Cevap : C. yatay bir çizgidir.

Ortalama sabit maliyet;

A. yatay bir çizgidir.
B. ürün arttıkça düzenli biçimde artar.
C. ürün arttıkça düzenli biçimde azalır.
D. azalan verimler gösterir.
E. artan verimler gösterir.

Cevap : C. ürün arttıkça düzenli biçimde azalır.

Bir kaynağı farklı üretim aktiviteleri arasında etkin bir biçimde dağıtmak için genel kural;

A. kaynağın marjinal ürününün her bir aktivite için aynı olmasıdır.
B. kaynağın ortalama ürününün her bir aktivite için aynı olmasıdır.
C. kaynağın toplam ürününün her bir aktivite için aynı olmasıdır.
D. ortalama ürünün her bir aktivite için marjinal ürüne eşit olmasıdır.
E. toplam ürünün her bir aktivite için marjinal ürüne eşit olmasıdır.

Cevap : A. kaynağın marjinal ürününün her bir aktivite için aynı olmasıdır.

Kârın maksimum olduğu noktada, ……

A. ortalama maliyet marjinal maliyete eşittir.
B. fiyat ortalama maliyetten büyüktür.
C. marjinal maliyet marjinal hasılata eşittir.
D. ortalama maliyet ortalama hasılata eşittir.
E. maliyetler minimumdur

Cevap : C. marjinal maliyet marjinal hasılata eşittir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!