Anadolu AöfİKT103U İktisada Giriş 1

İKT103U İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 3

İKT103U İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 3

#1. Eğer gelir artarsa ...

#2. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde oluşan değişiklikler toplam arz eğrisini sağa kaydırır?

#3. Ortalama sabit maliyet;

#4. Dikey bir talep eğrisinin ...

#5. Kamu harcamaları otonom ise, dikey eksende kamu harcamaları, yatay eksende gelir düzeyi olduğunda çizilen kamu harcamaları fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#6. Uzun dönem sürecinde:

#7. Arz eğrisi aşağıdakilerden hangisi olduğunda sağa doğru kayar?

#8. Uzun dönemde ücretlerin ve fiyatların tam esnek olduğu kabul edildiğinde toplam arz eğrisinin konumu nasıldır?

#9. Tasarrufun harcanabilir gelire oranına ne ad verilir?

#10. Kamu harcamalarındaki artışın neden olduğu faiz oranındaki yükselmenin planlanan yatırım harcamalarını azaltmasına ne denir?

#11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde enflasyon ile mücadele için uygulanabilecek politikalardan biri verilmiştir?

#12. Aşağıdakilerden hangisindeki değişme aynı tüketim fonksiyonu üzerinde hareket edilmesine yol açar?

#13. Eksik istihdam dengesine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğru değildir?

#14. Kârın maksimum olduğu noktada, ......

#15. Belli bir miktar ürünü üretmenin toplam maliyeti;

#16. Marjinal ürün ortalama ürünün üstünde ise;

#17. Tüketim fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#18. Düşük mal için talebin gelir esnekliği ...

#19. Aşağıdakilerden hangisi net ihracat fonksiyonunu göstermektedir?

#20. Diğer bütün değişkenler sabitken, bir malın fiyatı azalırsa o malın talep eğrisi ...

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İKT103U İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 3

İKT103U İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 3

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Ünite – 6
Para ve Bankacılık

Aşağıdakilerden hangisi değişim aracı olarak kullanılabilecek nesnelerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A. Dayanıklılığı
B. Bölünebilir olması
C. Kolay taşınabilirliği
D. Çabuk kopya edilebilmesi
E. Standart olması

Cevap : D. Çabuk kopya edilebilmesi

Herhangi bir değerli metal karşılığı bulunmayan ve bir mal olarak değer taşımayan para türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Fiat para
B. Kağıt para
C. Banka parası
D. Banknot
E. Bozukluk

Cevap : A. Fiat para

Herhangi bir varlığın nakit paraya, diğer varlıklara veya mal ve hizmete dönüştürülebilme kolaylığını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Servet
B. Likidite
C. Trampa
D. Tağşiş
E. Banknot

Cevap : B. Likidite

Aşağıdakilerden hangisi likidite derecesine göre bir sıralama yapıldığında en likit olmayan varlıktır?

A. Vadeli mevduat
B. Hazine tahvili
C. Elektronik para
D. Bono
E. Gayrimenkul

Cevap : E. Gayrimenkul

Bankaların mevduat kabul edip kredi vermeleri sonucu para arzında gerçekleşen artışa ne ad verilir?

A. Kredi
B. Zorunlu rezerv
C. Fiat para
D. Kaydi para
E. M1

Cevap : D. Kaydi para

%100 rezerv bankacılığı ekonomideki para arzını nasıl etkiler?

A. Ekonomideki para arzını etkilemez.
B. Atıl rezervlerin artar ve para arzı azalır.
C. Toplam rezervlerin artması sonucu para arzı artar.
D. Zorunlu rezervlerin artar ve para arzı azalır.
E. Yükümlülükler ve para arzı artar.

Cevap : A. Ekonomideki para arzını etkilemez.

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının işlevlerinden biri değildir?

A. Finansal piyasaların istikrarını sağlamak.
B. Para politikalarını uygulamak.
C. Hane halklarına kredi vermek.
D. En son likidite kaynağı olmak.
E. Bankaların bankası olarak görev yapmak.

Cevap : C. Hane halklarına kredi vermek.

Bankaların ellerindeki ticari senetleri vadesinden önce merkez bankalarına kırdırarak likidite elde etmelerine ne ad verilir?

A. Açık piyasa işlemi.
B. Zorunlu rezerv.
C. Banka parası.
D. Hazine bonosu.
E. Reeskont kredisi.

Cevap : E. Reeskont kredisi.

“Paranın miktar teorisi” hangi ikisi arasındaki ilişkiyi açıklar?

A. Para arzı ile fiyatlar.
B. Para arzı ile faiz oranı.
C. Enflasyon ile faiz oranı.
D. Enflasyon ile fiyatlar.
E. Paranın dolaşım hızı ile fiyatlar.

Cevap : A. Para arzı ile fiyatlar.

Denge faiz oranı nerede oluşur?

A. Para arzı ile fiyatların eşit olduğu yerde.
B. Para arzı ile para talebinin eşit olduğu yerde.
C. Enflasyon ile kaydi paranın eşit olduğu yerde.
D. Para arzının para talebinden küçük olduğu yerde.
E. Paranın dolaşım hızının sabit olduğu yerde

Cevap : B. Para arzı ile para talebinin eşit olduğu yerde.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!