Anadolu AöfİKT103U İktisada Giriş 1

İKT103U İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 4

İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 4

#1. Herhangi bir değerli metal karşılığı bulunmayan ve bir mal olarak değer taşımayan para türü aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi likidite derecesine göre bir sıralama yapıldığında en likit olmayan varlıktır?

#3. Aşağıdaki sorulardan hangisi makroekonominin ilgi alanına giren sorulardan biri değildir?

#4. - 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (Çalışma yaşı nüfusu): 50 milyon - İstihdam edilenler: 22 milyon - İşsizler: 3 milyon İşsizlik oranının değeri nedir?

#5. Fiyatlar genel düzeyinde sürekli olarak ortaya çıkan artışlara ne ad verilir?

#6. Denge faiz oranı nerede oluşur?

#7. Bankaların ellerindeki ticari senetleri vadesinden önce merkez bankalarına kırdırarak likidite elde etmelerine ne ad verilir?

#8. Toplam sabit maliyet eğrisi;

#9. %100 rezerv bankacılığı ekonomideki para arzını nasıl etkiler?

#10. Kamu harcamalarındaki artışın neden olduğu faiz oranındaki yükselmenin planlanan yatırım harcamalarını azaltmasına ne denir?

#11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde oluşan değişiklikler toplam arz eğrisini sağa kaydırır?

#12. Eğer sabit miktardaki bir girdiye eşit miktarlarda değişken bir girdi aşamalı olarak ve sürekli olarak eklenirse,

#13. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde enflasyon ile mücadele için uygulanabilecek politikalardan biri verilmiştir?

#14. Bir kaynağı farklı üretim aktiviteleri arasında etkin bir biçimde dağıtmak için genel kural;

#15. Uzun dönemde ücretlerin ve fiyatların tam esnek olduğu kabul edildiğinde toplam arz eğrisinin konumu nasıldır?

#16. Bir ülkenin para biriminin diğer ülkenin para birimi cinsinden değerine ne denir?

#17. Bir üretim fonksiyonunda, çıktı miktarı girdi miktarlarındaki oransal artıştan daha çok artıyorsa, bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Eksik istihdam dengesine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğru değildir?

#19. Azalan verimlerin başlama noktası;

#20. Potansiyel hasıla düzeyi Y* ve fiili hasıla düzeyi arasındaki farkı gösteren üretim açığı (Y*–Y) için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İKT103U İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 4

İKT103U İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 4

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1

Toplam talep eğrisi aşağıdaki hangi iki değişken arasındaki negatif ilişkiyi göstermektedir?

A. Faiz oranı – reel hasıla
B. Toplam harcamalar – reel hasıla
C. Fiyat düzeyi – reel hasıla
D. Yatırım – tasarruf
E. Fiyat – miktar

Cevap : C. Fiyat düzeyi – reel hasıla

Uzun dönemde ücretlerin ve fiyatların tam esnek olduğu kabul edildiğinde toplam arz eğrisinin konumu nasıldır?

A. Pozitif eğimlidir
B. Negatif eğimlidir
C. Hem dikey hem de yatay kısımları vardır
D. Yataydır
E. Düşeydir

Cevap : E. Düşeydir

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini kaydıran parametrelerden biri değildir?

A. Fiyatlardaki değişmeler
B. Ücretlerdeki değişmeler
C. Emek dışındaki girdi fiyatlarındaki değişmeler
D. Teknolojideki değişmeler
E. Emek verimliliğindeki değişmeler

Cevap : A. Fiyatlardaki değişmeler

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde oluşan değişiklikler toplam arz eğrisini sağa kaydırır?

A. Ücretlerdeki artışlar
B. Emek verimliliğindeki azalışlar
C. Sermaye stokunun artması
D. Girdi olarak enerji fiyatlarının artması
E. Genel fiyat düzeyinin artması

Cevap : C. Sermaye stokunun artması

Ekonominin denge çıktı düzeyi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?

A. Toplam arz toplam talebe eşittir
B. Dengede hasıla ve genel fiyat düzeyi belirlenir
C. Fiyat, denge fiyat düzeyinin üzerinde ise arz edilen reel hasıla talep edilen reel hasıladan fazladır
D. Fiyat, denge fiyat düzeyinin altında ise piyasada mal fazlalığı oluşacak ve fiyatlar azalacaktır
E. Denge düzeyinde çıktıda fazlalık veya eksiklik olmaz

Cevap : D. Fiyat, denge fiyat düzeyinin altında ise piyasada

Eksik istihdam dengesine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerin hangisi doğru değildir?

A. Toplam harcama düzeyi tam istihdam düzeyinin altındadır
B. Ekonomide enflasyonist açık vardır
C. Ekonomide üretim açığı vardır
D. Denge hasıla düzeyi potansiyel hasıla düzeyinin altındadır
E. Ekonomide işsizlik vardır

Cevap : B. Ekonomide enflasyonist açık vardır

Kamu harcamaları ve vergiler yoluyla ekonominin performansını etkilemek için uygulanan politikalara ne denir?

A. Para politikası
B. Gelirler politikası
C. Dış ticaret politikası
D. Maliye politikası
E. İstikrar politikası

Cevap : D. Maliye politikası

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde enflasyon ile mücadele için uygulanabilecek politikalardan biri verilmiştir?

A. Kamu harcamalarının artırılması
B. Transfer harcamalarının artırılması
C. Vergilerin artırılması
D. Toplam talebin artırılmasına yönelik politikalar
E. Genişletici para politikası

Cevap : C. Vergilerin artırılması

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlerdeki dalgalanmanın büyüklüğünü azaltan otomatik stabilizatörlerden biri sayılamaz?

A. İşsizlik ödemeleri
B. Gelir vergisi
C. Sosyal nitelikli yardımlar
D. Transfer ödemeleri
E. Kamu harcamaları

Cevap : E. Kamu harcamaları

Kamu harcamalarındaki artışın neden olduğu faiz oranındaki yükselmenin planlanan yatırım harcamalarını azaltmasına ne denir?

A. İkame etkisi
B. Yatırım etkisi
C. Gelir etkisi
D. Dışlama etkisi
E. Pigou etkisi

Cevap : D. Dışlama etkisi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!