Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Ünite 5

Küreselleşme ve Ekonomi Kurumu

#1. Çatışmacı yaklaşımın temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Küreselleşme karşıtı yeni toplumsal hareketlerin temel özelliği nedir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi cinsiyete bağlı ayrımcılık konuları arasında yer almaz?

#4. Korkut Boratav günümüzde küreselleşmenin hangi kavramın yerini aldığı iddiasındadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi “Dünya Toplumu” anlamına gelir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin özellikleri arasında yer almaz?

#7. Glokalizm /küreyellik hangi kelimelerden türetilmiştir?

#8. Patnaik’e göre dünyayı belirleyen ekonomik ilişkilerin bütünü aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ilişkilidir?

#9. Küreselleşmeyi modernliğin bir sonucu olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Kapitalizm ve sosyalizmin ortak yönleri nelerdir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Küreselleşme ve Ekonomi Kurumu

Küreselleşme ve Ekonomi Kurumu

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 5
Küreselleşme ve Ekonomi Kurumu

Aşağıdakilerden hangisi “Dünya Toplumu” anlamına gelir?

A. Globalite
B. Globalizm
C. Globalleşme
D. Glokalizasyon
E. Glokalizm

Cevap : A. Globalite

Glokalizm /küreyellik hangi kelimelerden türetilmiştir?

A. Küresel ve küresel olmayan
B. Küresel ve yerel
C. Küresel olmayan ve yerel
D. Küresel ve genel
E. Küresel ve eleştirel

Cevap : B. Küresel ve yerel

Küreselleşmeyi modernliğin bir sonucu olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A. E. Durkheim
B. K. Marx
C. F. Hegel
D. A. Giddens
E. A. Comte

Cevap : D. A. Giddens

Korkut Boratav günümüzde küreselleşmenin hangi kavramın yerini aldığı iddiasındadır?

A. Sosyalizm
B. Kapitalizm
C. Emperyalizm
D. Sanayileşme
E. Modernleşme

Cevap : C. Emperyalizm

Küreselleşme karşıtı yeni toplumsal hareketlerin temel özelliği nedir?

A. Politik hareket olması
B. Politik hareketlerden farklı olması
C. Yerel olması
D. Kapitalizmi savunması
E. Ütopik olması

Cevap : B. Politik hareketlerden farklı olması

Patnaik’e göre dünyayı belirleyen ekonomik ilişkilerin bütünü aşağıdaki tanımlardan hangisi ile ilişkilidir?

A. Sosyalizm
B. Pozitivizm
C. Feminizm
D. Emperyalizm
E. Marksizm

Cevap : D. Emperyalizm

Kapitalizm ve sosyalizmin ortak yönleri nelerdir?

A. Sanayi toplumuna dayanmaları
B. Tarıma dayanmaları
C. Ticarete dayanmaları
D. Hizmete dayanmaları
E. Ortak mülkiyete dayanmaları

Cevap : A. Sanayi toplumuna dayanmaları

Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin özellikleri arasında yer almaz?

A. Üretim araçlarının özel mülkiyeti olması
B. Bireylerin sermaye, toprak ve makinalara sahip olması
C. Bireylerin ne üretecekleirne kendileri karar vermesi
D. Merkezi bir planlama olması
E. Kâr amacı gütmenin ve daha fazla kâr elde etmenin önemli olması

Cevap : D. Merkezi bir planlama olması

Çatışmacı yaklaşımın temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sermaye kullanımı
B. Üretim araçlarına sahip olma
C. Küresel iş bölümünün artması
D. Ortak mülkiyetin kullanımı
E. Güç/iktidar dağılımı

Cevap : E. Güç/iktidar dağılımı

Aşağıdakilerden hangisi cinsiyete bağlı ayrımcılık konuları arasında yer almaz?

A. İzole ederek ayrımcılık yapma
B. Küçük grup ayrımcılığı
C. Doğrudan kurumlaşmış ayrımcılık
D. Dolaylı kurumlaşmış ayrımcılık
E. Sosyo-ekonomik yapıya dayalı ayrımcılık

Cevap : E. Sosyo-ekonomik yapıya dayalı ayrımcılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!