Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Ünite 6

Toplumsal Eşitsizlik ve Tabakalaşma

#1. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi sanayi toplumlarında çatışmaların kurumsallaştığını iddia eder?

#2. Aşağıdakilerden hangisi kast sisteminin özelliklerinden biri değildir?

#3. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kast sisteminin hâlâ izleri vardır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi sınıf sisteminin özelliklerinden biridir?

#5. Türkiye’de eşitsizliklerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur?

#6. Aşağıdaki kavramlardan hangisi tamamen bireylerin yetenekleri ve başarıları temelinde olan tabakalaşma sistemi için kullanılır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşmanın temel ilkelerinden biri değildir?

#8. Aşağıdaki eleştirilerden hangisi DavisMoore’un tabakalaşma tezi için doğru değildir?

#9. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi tabakalaşmanın en önemli nedenini üretim araçlarının özel mülkiyeti ile açıklar?

#10. Davis-Moore’un tabakalaşma modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Toplumsal Eşitsizlik ve Tabakalaşma

Toplumsal Eşitsizlik ve Tabakalaşma

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 6
Toplumsal Eşitsizlik ve Tabakalaşma

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşmanın temel ilkelerinden biri değildir?

A. Toplumsal tabakalaşma nesilden nesile geçer.
B. Toplumsal tabakalaşma tüm toplumlarda aynı biçimde görülür.
C. Toplumsal tabakalaşma evrenseldir, fakat çeşitlidir.
D. Toplumsal tabakalaşma bireylerin farklılığının yansıması değil, toplumun bir özelliğidir.
E. Toplumsal tabakalaşma hem eşitsizlikleri hem de buna ilişkin inançları yansıtır.

Cevap : B. Toplumsal tabakalaşma tüm toplumlarda aynı biçimde görülür.

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi tabakalaşmanın en önemli nedenini üretim araçlarının özel mülkiyeti ile açıklar?

A. M. Weber

B. T. Parsons
C. K. Marx

D. R. Dahrendorf
E. E. Durkheim

Cevap : C. K. Marx

Aşağıdakilerden hangisi kast sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A. Kastlar arası geçiş yoktur.
B. Doğumdan itibaren bireylerin hak ve görevleri belirlenmiştir.
C. Kastlar arasında farklılıklar belirgindir.
D. Kast açık bir sistemdir.
E. Bireyler içinde doğdukları kastları değiştiremezler.

Cevap : D. Kast açık bir sistemdir.

Aşağıdakilerden hangisi sınıf sisteminin özelliklerinden biridir?

A. Bireyler içinde doğdukları sınıfları değiştiremezler.
B. Sınıflar arasında farklılıklar belirgindir ve değiştirilemez.
C. Doğumla bireylerin hak ve görevleri belirlenmiştir.
D. Bireylerin başarı ve yetenekleri sınıf değiştirmeye olanak sağlamaz.
E. Sınıflar arasında geçiş vardır.

Cevap : E. Sınıflar arasında geçiş vardır.

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi sanayi toplumlarında çatışmaların kurumsallaştığını iddia eder?

A. R. Dahrendorf

B. T. Parsons
C. M. Weber

D. E. Durkheim
E. S. Simon

Cevap : A. R. Dahrendorf

Aşağıdaki kavramlardan hangisi tamamen bireylerin yetenekleri ve başarıları temelinde olan tabakalaşma sistemi için kullanılır?

A. Demokrasi

B. Statü hiyerarşisi
C. Kast sistemi

D. Meritokrasi
E. Sosyalizm

Cevap : D. Meritokrasi

Davis-Moore’un tabakalaşma modeli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Eşitlik toplum için fonksiyoneldir.
B. Yetenekli bireyleri önemli pozisyonlara çekmek için ödüller gereklidir.
C. Tabakalaşma demokrasi nedeni ile ortadan kalkacaktır.
D. Dünyadaki eşitsizlikler ülkeler arasındaki ilişkilerden ortaya çıkmaktadır.
E. Tabakalaşmanın ortaya çıkmasında özel mülkiyet önemlidir.

Cevap : B. Yetenekli bireyleri önemli pozisyonlara çekmek için ödüller gereklidir.

Türkiye’de eşitsizliklerin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur?

A. Dış ticaretin artması
B. Nüfus artışı
C. 1980 sonrası uygulanan ekonomik politikalar
D. AB ile ilişkilerin artması
E. Ailenin otorite yapısının değişmesi

Cevap : C. 1980 sonrası uygulanan ekonomik politikalar

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde kast sisteminin hâlâ izleri vardır?

A. Suudi Arabistan

B. İngiltere
C. ABD

D. Küba
E. Hindistan

Cevap :  E. Hindistan

Aşağıdaki eleştirilerden hangisi DavisMoore’un tabakalaşma tezi için doğru değildir?

A. Toplumsal tabakalaşmanın açık sistemlerde var olduğu gerçeğini Davis-Moore görememiştir.
B. Bütün meslekler için önem belirlemek güçtür.
C. Toplumlarda görülen bazı tabakalaşma sistemleri Davis-Moore’un görüşlerine uygun düşmemektedir.
D. İmtiyazlar bireylerin yetenekleri ile ilgilidir.
E. Eşitsizlikler toplumun sürekliliği için fonksiyonel bir zorunluluktu

Cevap : A. Toplumsal tabakalaşmanın açık sistemlerde var olduğu gerçeğini Davis-Moore görememiştir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!