Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Ünite 7

Toplumsal Değişme Sürecinde Kentleşme ve Nüfus

#1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal değişme olgusu üzerinde etkili olan unsurlardan biri değildir?

#2. Aşağıda yer alan düşünürlerden hangisi Chicago Okulu’nun temsilcileri arasında yer almaktadır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi kent kültürü kavramı ile eş anlamlıdır?

#4. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğunun fazla olması sorununu tanımlamada kullanılmaktadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi kent sosyolojisinin “yapısalcı yaklaşım”ı benimseyen isimler arasında yer almaktadır?

#6.  “Küresel kent” kavramı aşağıdaki kuramcılardan hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi kentsel alandan kırsal alana doğru hareketi içeren süreci tanımlamaktadır?

#8. Aşağıdaki sınıflamalardan hangisi “demografi” alanının alt başlıklarından biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi göç olgusunun ortaya çıkmasında etkili olan etmenleri ifade etmektedir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun değişiminde etkili olan faktörlerden biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Toplumsal Değişme Sürecinde Kentleşme ve Nüfus

Toplumsal Değişme Sürecinde Kentleşme ve Nüfus

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 7
Toplumsal Değişme Sürecinde Kentleşme ve Nüfus

Aşağıdakilerden hangisi sosyal değişme olgusu üzerinde etkili olan unsurlardan biri değildir?

A. Kültürel
B. Fiziksel
C. Siyasal
D. Nüfus
E. Fizyolojik

Cevap : E. Fizyolojik

Aşağıdaki sınıflamalardan hangisi “demografi” alanının alt başlıklarından biri değildir?

A. Formel
B. Sosyal
C. Tarihsel
D. Toplumsal
E. Çevresel

Cevap : E. Çevresel

3 Aşağıdakilerden hangisi nüfusun değişiminde
etkili olan faktörlerden biri değildir?
A. Göç alma
B. Göç verme
C. Doğum
D. Ölüm
E. Gelir seviyesi

Cevap : E. Gelir seviyesi

Aşağıdakilerden hangisi göç olgusunun ortaya çıkmasında etkili olan etmenleri ifade etmektedir?

A. İç göç- dış göç
B. Göç alma-göç verme
C. İtici güçler-çekici güçler
D. Ulusal göç-uluslararası göç
E. Yatay hareketlilik-dikey hareketlilik

Cevap : C. İtici güçler-çekici güçler

Aşağıdakilerden hangisi kentsel alandan kırsal alana doğru hareketi içeren süreci tanımlamaktadır?

A. Karşı kentleşme
B. Yeniden kentleştirme
C. Aşırı kentleşme
D. Kentçilik
E. Primate kentler

Cevap : A. Karşı kentleşme

Aşağıdaki kavramlardan hangisi kentsel alanlardaki nüfus yoğunluğunun fazla olması sorununu tanımlamada kullanılmaktadır?

A. Karşı kentleşme
B. Yeniden kentleştirme
C. Aşırı kentleşme
D. Kentçilik
E. Primate kentler

Cevap : C. Aşırı kentleşme

Aşağıdakilerden hangisi kent kültürü kavramı ile eş anlamlıdır?

A. Karşı kentleşme
B. Yeniden kentleştirme
C. Aşırı kentleşme
D. Kentçilik
E. Primate kentler

Cevap : D. Kentçilik

Aşağıda yer alan düşünürlerden hangisi Chicago Okulu’nun temsilcileri arasında yer almaktadır?

A. Talcott parsons
B. Louis wirth
C. Manuel castells
D. David harvey
E. Immanuel wallerstein

Cevap : B. Louis wirth

Aşağıdakilerden hangisi kent sosyolojisinin “yapısalcı yaklaşım”ı benimseyen isimler arasında yer almaktadır?

A. David harvey
B. Robert park
C. Louis wirth
D. Talcott parsons
E. Michael burawoy

Cevap : A. David harvey

 “Küresel kent” kavramı aşağıdaki kuramcılardan hangisi tarafından ortaya atılmıştır?

A. David harvey
B. Robert park
C. Manuel castells
D. Michael burawoy
E. Talcott parsons

Cevap : C. Manuel castells

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!