Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Ünite 8

Suç ve Sapkın Davranışlar

#1. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık, yasadışı kumar oynatmak, uyuşturucu ticareti, fuhuş, büyük ölçekli hırsızlık ve koruma için haraç almak gibi suçların bulunduğu suç türünü ifade eder? 

#2. İlk kriminolojik araştırmalar aşağıdaki kurumlardan hangisinde yürütülmüştür?

#3. Aşağıdakilerden hangisi suçu açıklayan biyolojik kuramlara katkıda bulunan kuramcılardan biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi uygulayıcı kriminolojinin alt dallarından biridir?

#5. Ellis ve Walsh’ın yaptığı sınıflamaya göre bir başka kişinin bedenine zarar veren veya zarar verme tehdidinde olan suçlar aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Genel sosyolojide kent sosyolojisi araştırmalarıyla ve suç biliminde etkili olan ve çevresel yaklaşımla tanımış sembolik etkileşimci yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Suçluyu organik bakımdan inceleyerek verasete ilişkin biyolojik, anatomik ve fizyolojik etmenleri dikkate alan alt kriminoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Sheldon’un tiplemesi içinde içe dönük ve ölçülü karakterde olan, zayıf, uzun yapılı ve entelektüel nitelikler gösteren tip aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Merton’un öne sürdüğü uyum modelleri içinde yasadışı faaliyetler yoluyla servet edinen suçlular hangi kategoriye girmektedirler?

#10. Aşağıdakilerden hangisi yeni kriminolojinin anıldığı diğer isimlerden biri değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Suç ve Sapkın Davranışlar

Suç ve Sapkın Davranışlar

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 8
Suç ve Sapkın Davranışlar

Suçluyu organik bakımdan inceleyerek verasete ilişkin biyolojik, anatomik ve fizyolojik etmenleri dikkate alan alt kriminoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Suç psikolojisi
B. Suç antropolojisi
C. Suç sosyolojisi
D. Suç psikiyatrisi
E. Penoloji

Cevap : B. Suç antropolojisi

Aşağıdakilerden hangisi uygulayıcı kriminolojinin alt dallarından biridir?

A. Suç psikolojisi
B. Penoloji
C. Suç profilaksisi
D. Suç psikiyatrisi
E. Suç antropolojisi

Cevap : C. Suç profilaksisi

Aşağıdakilerden hangisi suçu açıklayan biyolojik kuramlara katkıda bulunan kuramcılardan biri değildir?

A. Lambroso
B. Hooton
C. Sheldon
D. Krestschmer
E. Reckless

Cevap : E. Reckless

Sheldon’un tiplemesi içinde içe dönük ve ölçülü karakterde olan, zayıf, uzun yapılı ve entelektüel nitelikler gösteren tip aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mezomorf
B. Endomorf
C. Ektomorf
D. Egzomorf
E. Polimorf

Cevap : B. Endomorf

İlk kriminolojik araştırmalar aşağıdaki kurumlardan hangisinde yürütülmüştür?

A. Okullar
B. Hapishaneler
C. İş yerleri
D. İbadethaneler
E. Trenler

Cevap : B. Hapishaneler

Merton’un öne sürdüğü uyum modelleri içinde yasadışı faaliyetler yoluyla servet edinen suçlular hangi kategoriye girmektedirler?

A. Başkaldıranlar
B. Yenilikçiler
C. Geri çekilenler
D. Uyum gösterenler
E. Şekilciler

Cevap : B. Yenilikçiler

Genel sosyolojide kent sosyolojisi araştırmalarıyla ve suç biliminde etkili olan ve çevresel yaklaşımla tanımış sembolik etkileşimci yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A. Chicago yaklaşımı
B. Etiketleme yaklaşımı
C. Ayırıcı birleşimler yaklaşımı
D. Sosyal öğrenme yaklaşımı
E. Ayırıcı güçler yaklaşımı

Cevap : A. Chicago yaklaşımı

Aşağıdakilerden hangisi yeni kriminolojinin anıldığı diğer isimlerden biri değildir?

A. Sosyalist
B. Yeni Marks’çı
C. Radikal
D. Feminist
E. Marksist

Cevap : D. Feminist

Ellis ve Walsh’ın yaptığı sınıflamaya göre bir başka kişinin bedenine zarar veren veya zarar verme tehdidinde olan suçlar aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mala yönelik suçlar
B. Şiddet suçları
C. Cinsel suçlar
D. Çocuk suçluluğu
E. Uyuşturucu suçları

Cevap : B. Şiddet suçları

Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık, yasadışı kumar oynatmak, uyuşturucu ticareti, fuhuş, büyük ölçekli hırsızlık ve koruma için haraç almak gibi suçların bulunduğu suç türünü ifade eder?

A. Siber suçlar
B. Organize suçlar
C. Beyaz yakalı suçlar
D. Profesyonel suç

Cevap : B. Organize suçlar

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!