Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 1

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 1

#1. İç ve dış grup kavramı kim tarafından ileri sürülmüştür?

#2. Aile ilişkilerinin zamanla değiştiğini ve yeniden analiz edilmesi gerektiğini savunan, rol ve benlik kavramları üzerinde duran teorik yaklaşımın adı nedir?

#3. Normları adet (folkways) ve örfler (mores) şeklinde sınıflandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden biri değildir?

#5. Weber’e göre karizmatik otorite ne zaman ortaya çıkar?


#6.  “Aşka evet, evlilik belki” sloganı ne tür bir ailesel farklılığı Avrupa’da ifade etmektedir?

#7. Aşağıdakilerden hangi düşünür özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla birlikte tek eşli çekirdek ailenin ortaya çıktığını ileri sürmüştür?

#8. Aile üyelerinin kendi aile ve akrabalarının dışından birisiyle evlenmesine ne ad verilir?

#9. Formal normlar aşağıdakilerden hangi biçimde ortaya çıkar?

#10. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi “Sosyolojiye Davet” adlı kitabında toplumun insanları bir biçimde şekillendirdiğini ileri sürer?


#11. Aşağıdakilerden hangisi Yapısal İşlevselcilik Yaklaşımı’nın en çok beslendiği kaynaktır?

#12. Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevk ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültürün adı nedir?

#13. Sosyolojiye temel eleştiriler en çok kimlerden gelmiştir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüye örnektir?

#15. Normların öğrenildiği sürece ne ad verilir?


#16. Diyalektik düşüncenin temeli ilk olarak kim tarafından ortaya atılmıştır?

#17. İnsanların deneyimlerini, fikirlerini ve bilgilerini açıklamada yardımcı olan en önemli kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?

#19. Bir ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçme yeteneğine ne ad verilir?

#20. St. Simon aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilmektedir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 1

SOS113U Davranış Bilimleri Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 1
Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgi alanına giren konulardan biri değildir?

A. Aile
B. Aşiretler
C. Akıl sağlığı
D. Kadına şiddet
E. Dış göç

Cevap : C. Akıl sağlığı

Bir ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçme yeteneğine ne ad verilir?

A. Güvenirlik
B. Yeterlilik
C. Doğruluk
D. Geçerlilik
E. Etik

Cevap : D. Geçerlilik

Sosyolojik bakış açısı veya hayal gücü (imgelem) aşağıdakilerden hangisi tarafından ileri sürülmüştür?

A. Simon
B. Durkheim
C. Bacon
D. Mills
E. Spencer

Cevap : D. Mills

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi “Sosyolojiye Davet” adlı kitabında toplumun insanları bir biçimde şekillendirdiğini ileri sürer?

A. P. Berger
B. S. Simon
C. E. Durkheim
D. M. Weber
E. A. Comte

Cevap : A. P. Berger

Sistematik bir yöntemle olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bilgi toplanmasına ne ad verilir?

A. Bilim
B. Yöntem
C. Kuram
D. Hipotez
E. Önerme

Cevap : A. Bilim

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden biri değildir?

A. Sosyoloji
B. Ekonomi
C. Tarih
D. Antropoloji
E. Biyoloji

Cevap : E. Biyoloji

Aşağıdakilerden hangisi makro sosyolojik yaklaşımın ilgi alanıdır?

A. Bireylerin yüzyüze ilişkileri
B. Asansörde insanların neden birbirlerinin ayaklarına baktıkları
C. Bir toplumda yaşayan evsizlerin sosyal sınıflar içindeki yeri
D. İnsanların cumartesi geceleri eğlence alışkanlıkları
E. İki nişanlı çiftin birbirleriyle kavga etmeleri

Cevap : C. Bir toplumda yaşayan evsizlerin sosyal sınıflar içindeki yeri

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?

A. Veri toplamak
B. Verilerin analizini yapmak
C. Sorunu tanımlamak
D. Hipotezi formüle etmek
E. Öznel değerlerden hareket etmek

Cevap : E. Öznel değerlerden hareket etmek

Bir toplum içinde yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları herşeye ne ad verilir?

A. Kültür
B. Kurum
C. Yapı
D. Toplum
E. Sınıf

Cevap : A. Kültür

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüye örnektir?

A. Asalet
B. Gençlik
C. Yaşlılık
D. Etnik yapı
E. Avukatlık

Cevap : E. Avukatlık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!