Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 2

Algılama

#1. Aşağıdakilerden hangisi sinemada kullanılan hareket tekniğini ifade eder?

#2. Bir kapının tam açıkken ve yarım açıkken algılayıcının retinasına düşen imgesi farklıdır. Bu farklılığa rağmen, algılayıcı kapıyı aynı kapı olarak algılamaya devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bu olguyu ifade eder?

#3. Yukarıdaki şekilde hangi Gestalt gruplandırma ilkesi geçerlidir?

C. Şekil benzerliği

#4. Aşağıdaki seçeneklerden hangi ikisi derinlik ve uzaklık algısında kullanılan çift göze bağlı ipuçlarıdır?

#5. Algının doğasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#6. Dikkatle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#7. Yukarıdaki şekil, biçim algısında kullanılan örgütlenme ilkelerinden hangisine uygundur?

E. Şekil-zemin

#8. Yukarıdaki şekilde “the cat (kedi)” yazmaktadır. Aynı şeklin birinci kelimede “H”, ikinci kelimede “A” olarak okunması aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?

E. Bağlam

#9. Aşağıdakilerden hangisi dikkatin, uyarıcının özelliği tarafından yönlendirilmesine bir örnektir?

#10. Yukarıdaki şekil hangi derinlik ve uzaklık ipucunu göstermektedir?

A. Örtüşme

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 2 Algılama

Algılama

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 2
Algılama

Dikkatle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Dikkat, insanın dünyanın karmaşıklığıyla başa çıkmasını sağlayan bir süreçtir.
B. Dikkat tamamıyla uyarıcının özelliklerinin yönlendirdiği bir süreçtir.
C. Dikkat edilmeyen uyarıcılar algısal sisteme giremez.
D. Dikkat tamamıyla algılayıcının özelliklerinin yönlendirdiği bir süreçtir.
E. Dikkat edilmeyen uyarıcılar bilişsel işlemden geçirilmez.

Cevap : A. Dikkat, insanın dünyanın karmaşıklığıyla başa çıkmasını sağlayan bir süreçtir.

Aşağıdakilerden hangisi dikkatin, uyarıcının özelliği tarafından yönlendirilmesine bir örnektir?

A. Bir kuş bilimcisinin bir kuşun sesini diğerlerinden ayırt edebilmesi
B. Kalabalık bir odada kişinin kendi adını duyunca başını çevirmesi
C. Pek çok ses arasında bir annenin kendi çocuğunun sesini ayırt etmesi
D. Bir kişinin ani bir gürültüyü duyunca, başını gürültünün geldiği yöne çevirmesi
E. Bir müzisyenin orkestrada belirli bir enstrümanın sesini ayırt etmesi

Cevap : D. Bir kişinin ani bir gürültüyü duyunca, başını gürültünün geldiği yöne çevirmesi

Aşağıdaki şekilde hangi Gestalt gruplandırma ilkesi geçerlidir?

A. Tamamlama
B. Renk benzerliği
C. Şekil benzerliği
D. Süreklilik
E. Yakınlık

Cevap : C. Şekil benzerliği

Aşağıdakilerden hangisi sinemada kullanılan hareket tekniğini ifade eder?

A. Fi fenomeni
B. Stroboskopik hareket
C. Gerçek hareket
D. Otokinetik etki
E. Stereoskopik görme

Cevap : B. Stroboskopik hareket

Aşağıdaki şekil, biçim algısında kullanılan örgütlenme ilkelerinden hangisine uygundur?

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 2-Soru 5

A. Yakınlık
B. Benzerlik
C. Tamamlama
D. Süreklilik
E. Şekil-zemin

Cevap : E. Şekil-zemin

Aşağıdaki şekil hangi derinlik ve uzaklık ipucunu göstermektedir?

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 2-Soru 6

A. Örtüşme
B. Görsel alanda yükseklik
C. Kavuşma derecesi
D. Dokum gradyanı
E. Doğrusal perspektif

Cevap : A. Örtüşme

Algının doğasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Algı, duyum sürecinin başka bir adıdır.
B. Algı, sadece uyarıcının yorumuna dayalıdır.
C. Algı, duyum ve öznel yoruma dayalıdır.
D. Algı, uyarıcı olmadan gerçekleşebilir.
E. Algı, nesnel bir süreçtir.

Cevap : C. Algı, duyum ve öznel yoruma dayalıdır.

Aşağıdaki şekilde “the cat (kedi)” yazmaktadır. Aynı şeklin birinci kelimede “H”, ikinci kelimede “A” olarak okunması aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlıdır?

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 2-Soru 8

A. Güdüler
B. Tutumlar
C. Beklentiler
D. Kültür
E. Bağlam

Cevap : E. Bağlam

Bir kapının tam açıkken ve yarım açıkken algılayıcının retinasına düşen imgesi farklıdır. Bu farklılığa rağmen, algılayıcı kapıyı aynı kapı olarak algılamaya devam eder. Aşağıdakilerden hangisi bu olguyu ifade eder?

A. Şekil değişmezliği
B. Parlaklık değişmezliği
C. Renk değişmezliği
D. Büyüklük değişmezliği
E. Derinlik algısı

Cevap : A. Şekil değişmezliği

Aşağıdaki seçeneklerden hangi ikisi derinlik ve uzaklık algısında kullanılan çift göze bağlı ipuçlarıdır?

A. Doğrusal perspektif – Görsel alanda yükseklik
B. Kavuşma derecesi – Retinal ayrıklık
C. Kavuşma derecesi – Örtüşme
D. Göreli büyüklük – Retinal ayrıklık
E. Dokum gradyanı – Kavuşma derecesi

Cevap : B. Kavuşma derecesi – Retinal ayrıklık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!