Anadolu AöfSOS114U Davranış Bilimleri 2

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 1

Psikoloji Bilim

#1. Yapısalcılık bakış açısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#2. Psikolojinin inceleme alanında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

#3. Zihnin bir bütün olarak işlev gördüğünü savunan bakış açısı ve bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#4. Deneysel yöntemde elde edilen sonucun deneysel işlemden kaynaklandığını ileri sürmek için ne yapılmalıdır?

#5. İnsan davranışlarında yaşla birlikte ortaya çıkan değişimleri inceleyen psikolojinin uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Bir araştırmacı farklı yaşlarda doğmaktan kaynaklanan etkileri ortadan kaldırmak için hangi gelişimsel yöntemi kullanmalıdır?

#7. Psikolojide bir bireyin tüm bilgi toplama araçları kullanılarak detaylı bir biçimde incelenmesini amaçlayan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Bütün organizmaların benzer psikolojik prensiplere göre hareket ettiğini savunan ve evrensel “davranış yasalarını” belirlemeye çalışan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Psikoloji tarihinde psikolog olarak nitelendirilen ilk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Davranışı kontrol edilmesi zor bilinçdışı istek ve çatışmalar yoluyla açıklayan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS114U Davranış Bilimleri 2 Ünite 1, Psikoloji Bilim

Psikoloji Bilim

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS114U Davranış Bilimleri 2
Ünite – 1
Psikoloji Bilim

Psikolojinin inceleme alanında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

A. Çocukların alay etme davranışları
B. Oyuncakların hareket prensipleri
C. Şempanzelerin sembolleri öğrenme becerileri
D. Farelerin korku tepkileri
E. Yaşlıların hatırlama süreçleri

Cevap : B. Oyuncakların hareket prensipleri

Psikoloji tarihinde psikolog olarak nitelendirilen ilk bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Watson
B. Skinner
C. James
D. Pavlov
E. Wundt

Cevap : E. Wundt

Yapısalcılık bakış açısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Zihinsel yapı ve aktivitelerin temel bileşenlerini inceler.
B. James tarafından ortaya konulmuştur.
C. Wundt ve takipçilerinin bakış açısıdır.
D. İçebakış yöntemi kullanmaktadır.
E. Duyum zihnin temel yapısını oluşturmaktadır.

Cevap : B. James tarafından ortaya konulmuştur.

Zihnin bir bütün olarak işlev gördüğünü savunan bakış açısı ve bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. İşlevselcilik- James
B. Yapısalcılık- Weber
C. İşlevselcilik-Wundt
D. Yapısalcılık-Wundt
E. Davranışçılık-Watson

Cevap : D. Yapısalcılık-Wundt

Davranışı kontrol edilmesi zor bilinçdışı istek ve çatışmalar yoluyla açıklayan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Psikodinamik
B. Hümanistik
C. Davranışçı
D. Evrimsel
E. Bilişsel

Cevap : A. Psikodinamik

Bütün organizmaların benzer psikolojik prensiplere göre hareket ettiğini savunan ve evrensel “davranış yasalarını” belirlemeye çalışan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Psikodinamik
B. Hümanistik
C. Davranışçı
D. Biyolojik
E. Yapısalcı

Cevap : C. Davranışçı

İnsan davranışlarında yaşla birlikte ortaya çıkan değişimleri inceleyen psikolojinin uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kişilik Psikolojisi
B. Endüstri Psikolojisi
C. Gelişim Psikolojisi
D. Sosyal Psikoloji
E. Klinik Psikolojisi

Cevap : C. Gelişim Psikolojisi

Psikolojide bir bireyin tüm bilgi toplama araçları kullanılarak detaylı bir biçimde incelenmesini amaçlayan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gözlem
B. Standart testler
C. Görüşme ve anket
D. Deney
E. Olay incelemesi

Cevap : E. Olay incelemesi

Deneysel yöntemde elde edilen sonucun deneysel işlemden kaynaklandığını ileri sürmek için ne yapılmalıdır?

A. Deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırılmalıdır.
B. Yaş değişkeni deneyde dikkate alınmalıdır.
C. Deneklere standart testler uygulanmalıdır.
D. Doğal ortamda davranış gözlenmelidir.
E. Bağımsız değişken yeniden düzenlenmelidir.

Cevap : A. Deney grubu kontrol grubu ile karşılaştırılmalıdır.

Bir araştırmacı farklı yaşlarda doğmaktan kaynaklanan etkileri ortadan kaldırmak için hangi gelişimsel yöntemi kullanmalıdır?

A. Doğal gözlem
B. Deneysel
C. Kesitsel
D. Boylamsal
E. Kesitsel-boylamsal

Cevap : E. Kesitsel-boylamsal

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!