auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2022 Final Sorular

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2022 Final Sorular

#1. Beyin fırtınasında düşüncelerin kalitesinden ziyade çeşitliliğinin ön planda olduğu unsur aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Yaratıcılık kuramları aracılığıyla aşağıdakilerden hangisini görmek mümkündür?

#3. I. Portatif ürünler II. Mataryel deposu III. Ağaç oyun evi IV. Minyatür bitki yada agaclar V. Çim alanlar Bir anaokulunda oldukça küçük ebatlı bir bahçe bulunmakta ve sizden bu bahçede çocuklarda sanat ve estetik alanlarını desteklemek, yaratıcılıkları beslemek amacıyla düzenleme yapmanız isteniyor. Yukarıdakilerden hangilerini öncelikli olarak düzenleme yapılmasını uygundur?

#4. Çocuklarla görsel sanat çalışmaları icra ederken büyük grup çalışmalarına geçmeden önce gerek bireysel gerekse de küçük gruplarla bazı çalışmalar gerçekleştirmek gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar içerisinde yer almamaktadır?

#5. Bir kişiden bir tabak ile çatalın benzeyen tüm özelliklerini sıralaması ve bir kutuyu farklı şekillerde kullanma biçimlerini listelemesi gibi görevleri yerine getirmesi istendiği zaman hangi teste yönelik uygulamalar yapılıyordur?

#6. Burhan karşılaştığı her sorunun cevabının doğada bulunan canlılarda olduğunu düşünüp onları gözlemleyerek o canlıların özelliklerine göre çözmeyi amaçlamaktadır. Bu durumda Burhan, hangi düşünme tekniğini kullanmaktadır?

#7. Eğitici çocuklarına sanat eleştirisi becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.çocukların bu becerilerinin kazanmasında Hangisi uygun görülmemektedir?

#8. Yaratıcılığı ölçmenin önemini en doğru biçimde ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmanın desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulu çocuklar başarı gösterdiğinde kendi materyalleriyle geliştirdiği çalışmanın çocuklar için pekiştireç olduğu görüşünü de savunmaktadır. Bu durumda bu anaokulunun benimsediği eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

#10. 5 yaş grubunda öğretmenlik yapan Aysun sınıfındaki çocukların daha gerçekçi semboller ve figürler çizebilmesi için aşağıdakilerden hangisini uygulamalarında gerçekleştirmelidir?

#11. Bir erken çocukluk sınıfında düzenleme yapan öğretmen sanat merkezindeki materyalleri yerleştirildikten sonra gereğinden fazla olanları en uygun şekilde saklamak için aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?

#12. Yaratıcılığı yüksek 14 yaşında bir çocuk olan Burcu’dan değerlendirilme amacıyla gittiği kurumda önüne getirilen gerçek hayata dair durumların betimlendiği siyah-beyaz çizimlere yönelik sorulara cevap vermesi istenmiştir. Burcu’nun cevaplandırdığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Orhan ailesi ile yeni bir şehre taşınarak yepyeni bir okula başlamıştır. Ailesinin endişesine rağmen yeni ortama hızlı biçimde uyum sağlamayı başarmıştır. Bu durumda Orhan’ın sergilediği özellik hangi yaratıcılık bileşenidir?

#14. Bir çocuğun çağrışımlar aracılığıyla oluşturduğu “mecaz” aşağıdakilerden hangisine dayalı olarak oluşamaz?

NOT: Kişilerin yaşantılarına, anlatımlarına, coşkularına ve duygularına anlam vermelerinde etken olan çağrışımlar
mecaz olarak adlandırılmaktadır.

#15. Sanat çalışmaları bireyin kendi duygu ve düşüncelerini anlatabilmesine ve karşısındakini anlayabilmesine, iletişim konusunda sorunları olan çocuklar için de önemli bir araç olarak değerlendirilirken sanatın hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

#16. Bir anasınıfında sanat merkezine yerleştirilmek üzere birden çok duyu alanına hitap edebilecek materyaller seçmeniz gerekiyor. Bu tarzda materyal aşağıdakilerden hangisi olabilir?

#17. Bir eğitimci kendisine çizildiği resmi gösteren öğrencisine "çok etkileyici bir resim olmuş ama kedilerin dört ayağınıda çizmelisin "şeklinde tepki vermiş çocuğu değerlendirdiğinde çocuğun Özgün olarak yaptığı çizim yerine gerçekteki şekli istediğini hangi vurgu yaklaşımdır?

#18. Asiye öğrencisinin sınıfındaki öğrencilerin yaratıcılığını ölçmek amacıyla farklı çeşitlilikte ölçme araçları araştırmıştır. Asiye öğretmen bunu yapmasındaki amaç hangisidir?

#19. Çocukların doğayı ve çevrelerini korumayı öğrenmelerinde sanat eğitimi nasıl bir rol üstlenmektedir?

#20. Çocuklar için sanata yönelik bir öğrenme merkezi tasarlamak amacıyla yola çıkan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangi özelliği dikkate almasına gerek yoktur?

#21. Arda dört yaşına girmiş bir çocuktur. Evde bulduğu kalemle bazı kağıtların üstüne kocaman bir daire çizer ve bu daireye çizgi şeklinde uzuvlar ekleyerek resmi annesine hediye eder. Annesi ne çizdin diye sorduğunda “seni” diye yanıt verir. Bu çizime göre Arda nın hangi çizim döneminde olduğu söylenebilir?

#22. Ayşe günlük hayatında karşılaştığı sorunları hızlıca çözüme kavuşturma becerisine sahiptir. Ayşe’nin sahip olduğu düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2022 Final Sorular

1- Yaratıcılığı ölçmenin önemini en doğru biçimde ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaratıcılığın bir başarı olduğu görüşünün yaygınlaşması
B) Yaratıcılığın bireysel olarak değişkenlik gösteren bir beceri olması
C) Yaratıcılıkta ortaya konulan ürünlerin değerlendirilmesi için
D) Standartlaşmış test kültürüne bağlı olarak belli bir zeka görüşüne odaklanılması
E) Yaratıcılığın gözlemlenmesi ya da değerlendirilmesi zor olan bir beceri olması

Cevap : B) Yaratıcılığın bireysel olarak değişkenlik gösteren bir beceri olması

2- Ali kendi seçtiği materyalle başarı sağlayana kadar çalışmanın desteklendiği bir anaokulunda eğitim almaktadır. Bu anaokulu çocuklar başarı gösterdiğinde kendi materyalleriyle geliştirdiği çalışmanın çocuklar için pekiştireç olduğu görüşünü de savunmaktadır. Bu durumda bu anaokulunun benimsediği eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Montessori
B) Reggio Emilia
C) Eklektik
D) Waldorf
E) High Scope

Cevap : A) Montessori

3- Yaratıcılık kuramları aracılığıyla aşağıdakilerden hangisini görmek mümkündür?

A) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri
B) Yaratıcılığın soyut temellerinin yapılandırılarak oluşturulması
C) Mantıksal bakış açısıyla yaratıcılığın tek boyutta değerlendirilmesi
D) Tek bir yönden sağlam bir tanımlama yapılmasının sağlanması
E) Gözlemler sonucu ulaşılan net bilgilerin ortaya konması

Cevap : A) Bilim insanlarının aynı bilgiyi farklı bakış açısıyla değerlendirmeleri

4- Ayşe günlük hayatında karşılaştığı sorunları hızlıca çözüme kavuşturma becerisine sahiptir. Ayşe’nin sahip olduğu düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözümleyici
B) Eleştirici
C) Analitik
D) Pratik
E) Yaratıcı

Cevap : D) Pratik

5- Orhan ailesi ile yeni bir şehre taşınarak yepyeni bir okula başlamıştır. Ailesinin endişesine rağmen yeni ortama hızlı biçimde uyum sağlamayı başarmıştır. Bu durumda Orhan’ın sergilediği özellik hangi yaratıcılık bileşenidir?

A) Akıcılık
B) Ayrıntılandırma
C) Esneklik
D) Özgünlük
E) Uyumluluk

Cevap : C) Esneklik

6- Beyin fırtınasında düşüncelerin kalitesinden ziyade çeşitliliğinin ön planda olduğu unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miktar
B) Çaprazlama
C) Geliştirme
D) Değerlendirmenin sona bırakılması
E) Serbest ortam

Cevap : A) Miktar

7- Eğitici çocuklarına sanat eleştirisi becerisi kazandırmayı hedeflemektedir.çocukların bu becerilerinin kazanmasında Hangisi uygun görülmemektedir?

A) Sanatçılarla birlikte çalışmalar planlama
B) Sanatçıları sınıfa davet edilmesi
C) Birbirlerinin resimlerini eleştirmeleri
D) Müze ve Galeri Gezileri
E) Sanat atölyeleri ne gidilmesi

Cevap : C) Birbirlerinin resimlerini eleştirmeleri

8- Bir erken çocukluk sınıfında düzenleme yapan öğretmen sanat merkezindeki materyalleri yerleştirildikten sonra gereğinden fazla olanları en uygun şekilde saklamak için aşağıdakilerden hangisini kullanmalıdır?

A) Keseler
B) Şeffaf kutular
C) Kavanozlar
D) Bidonlar
E) Küçük poşetler

Cevap : B) Şeffaf kutular

9- Bir anasınıfında sanat merkezine yerleştirilmek üzere birden çok duyu alanına hitap edebilecek materyaller seçmeniz gerekiyor. Bu tarzda materyal aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Artık materyaller
B) Kağıtlar
C) Boyalar
D) Yoğurma malzemeleri
E) Fırçalar

Cevap : A) Artık materyaller

10- Çocukların doğayı ve çevrelerini korumayı öğrenmelerinde sanat eğitimi nasıl bir rol üstlenmektedir?

A) Resim yapmayı öğreterek
B) Görsel algıyı geliştirerek
C) Zihinsel kapasiteyi geliştirerek
D) Estetik duyarlılık kazandırarak
E) Resim tekniklerini öğreterek

Cevap : D) Estetik duyarlılık kazandırarak

11- Çocuklar için sanata yönelik bir öğrenme merkezi tasarlamak amacıyla yola çıkan bir öğretmenin aşağıdakilerden hangi özelliği dikkate almasına gerek yoktur?

A) Estetik
B) Esneklik
C) Gereklilik
D) Kullanışlılık
E) Erişilebilirlik

Cevap : C) Gereklilik

12- Yaratıcılığı yüksek 14 yaşında bir çocuk olan Burcu’dan değerlendirilme amacıyla gittiği kurumda önüne getirilen gerçek hayata dair durumların betimlendiği siyah-beyaz çizimlere yönelik sorulara cevap vermesi istenmiştir. Burcu’nun cevaplandırdığı ölçme aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) PEPSI
B) Uzak çağrışımlar testi
C) TYDT
D) Guilford bataryası
E) Wallach Kogan testi

Cevap : A) PEPSI

13- 5 yaş grubunda öğretmenlik yapan Aysun sınıfındaki çocukların daha gerçekçi semboller ve figürler çizebilmesi için aşağıdakilerden hangisini uygulamalarında gerçekleştirmelidir?

A) Yırtma yapıştırma
B) Sınırlı boya yaptırmak
C) Gözlem yaptırmak
D) Hepsi
E) Kesme yaptırmak

Cevap : C) Gözlem yaptırmak

14- Arda dört yaşına girmiş bir cocuktur. Evde bulduğu kalemle bazı kagıtların üstüne kocaman bir daire cızer ve bu daireye cızgı seklinde uzuvlar ekleyerek resmi annesıne hedıye eder. Annesı ne cızdın dıye sordugunda “seni” diye yanıt verir. Bu cızıme gore ardanın hangı çizim dönemınde oldugu söylenebilir?

A) Şematizm
B) Gerçeklik
C) Sembolizm
D) Karalama
E) Transparanlık

Cevap : A) Şematizm

15- Sanat çalışmaları bireyin kendi duygu ve düşüncelerini anlatabilmesine ve karşısındakini anlayabilmesine, iletişim konusunda sorunları olan çocuklar için de önemli bir araç olarak değerlendirilirken sanatın hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

A) eleştirel bakış açısı
B) yansıtıcı bir iletişim aracı oluşu
C) duyguları bğtünleme
D) renklerin öğreticiliği
E) karar verme mekanizması

Cevap : B) yansıtıcı bir iletişim aracı oluşu

16- Asiye öğrencisinin sınıfındaki öğrencilerin yaratıcılığını ölçmek amacıyla farklı çeşitlilikte ölçme araçları araştırmıştır. Asiye öğretmen bunu yapmasındaki amaç hangisidir?

A)çocuk ve yetişkinlerinin yaracılığının farklı olması
B) yaratıcılığın daha iyi ölçmesini sağlanması
C) yaratıcılığın çok boyutlu olması
D) yaratıcılığın niceliksel olarak sınıflandırılabilmesi
E) yaratıcılığın normalle ölçülmemesi

Cevap : C) yaratıcılığın çok boyutlu olması

17- Bir eğitimci kendisine çizildiği resmi gösteren öğrencisine “çok etkileyici bir resim olmuş ama kedilerin dört ayağınıda çizmelisin “şeklinde tepki vermiş çocuğu değerlendirdiğinde çocuğun Özgün olarak yaptığı çizim yerine gerçekteki şekli istediğini hangi vurgu yaklaşımdır?

A) Düzeltici yaklaşım
B) Kontrolcü yaklaşım
C) Merak edici yaklaşım
D) Değer verici yaklaşım
E) İnceliyici yaklaşım

Cevap : A) Düzeltici yaklaşım

18- Bir kişiden bir tabak ile çatalın benzeyen tüm özelliklerini sıralaması ve bir kutuyu farklı şekillerde kullanma biçimlerini listelemesi gibi görevleri yerine getirmesi istendiği zaman hangi teste yönelik uygulamalar yapılıyordur?

A) Myers-Briggs tip göstergesi
B) PEPSI
C) TYDT
D) Guilford bataryası
E) Wallach Kogan testi

Cevap : E) Wallach Kogan testi

19- I. Portatif ürünler
II. Mataryel deposu
III. Ağaç oyun evi
IV. Minyatür bitki yada agaclar
V. Çim alanlar
Bir anaokulunda oldukça küçük ebatlı bir bahçe bulunmakta ve sizden bu bahçede çocuklarda sanat ve estetik
alanlarını desteklemek, yaratıcılıkları beslemek amacıyla düzenleme yapmanız isteniyor. Yukarıdakilerden hangilerini öncelikli olarak düzenleme yapılmasını uygundur?

A) II, III, IV
B) III, IV, V
C) I, III, V
D) I, IV, V
E) I, II, V

Cevap : D) I, IV, V

20- Çocuklarla görsel sanat çalışmaları icra ederken büyük grup çalışmalarına geçmeden önce gerek bireysel gerekse de küçük gruplarla bazı çalışmalar gerçekleştirmek gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalar içerisinde yer almamaktadır?

A) Temel yöntemlerle pratik yapma
B) İş birliğiyle çalışma alıştırmaları
C) Sınırlandırılmış alanlarda hareket
D) Sanat materyallerini tanıma
E) Özgürce uygulamalar gerçekleştirme

Cevap : C) Sınırlandırılmış alanlarda hareket

21- Bir çocuğun çağrışımlar aracılığıyla oluşturduğu “mecaz” aşağıdakilerden hangisine dayalı olarak oluşamaz?

A) Çocuğun coşkusuna
B) Çocuğun duygularına
C) Çocuğun yaşantısına
D) Çevrenin anlatımına
E) Çevrenin sorgusuna

Cevap : E) Çevrenin sorgusuna
NOT: Kişilerin yaşantılarına, anlatımlarına, coşkularına ve duygularına anlam vermelerinde etken olan çağrışımlar
mecaz olarak adlandırılmaktadır.

22- Burhan karşılaştığı her sorunun cevabının doğada bulunan canlılarda olduğunu düşünüp onları gözlemleyerek o
canlıların özelliklerine göre çözmeyi amaçlamaktadır. Bu durumda Burhan, hangi düşünme tekniğini kullanmaktadır?

A) Doğrudan analoji
B) Kişisel analoji
C) Matriks tekniği
D) Fantastik analoji
E) Odaklanmış nesne tekniği

Cevap : A) Doğrudan analoji

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık 2022 Final Sorular

LOLONOLO.COM

Çocuk Gelişimi Lisans Açık Öğretim
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!