ABD Dış Politikası Vize Deneme-3

ABD Dış Politikası Vize Deneme-3

#1. Üçlü Pakt kimlerden oluşur?

#2. Aşağıdakilerden hangisi ABD başkanlarından biri değildir?

#3. 1929’da yaşanan ve New York Borsası’nın çökmesiyle başlayan kriz aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Savaşı yasadışı ilan eden antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Washington Deniz Silahsızlanma Konferansı ne zaman toplanmıştır?

#6. Manhattan Projesi kim tarafından uygulanmıştır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı sırasında ABD’nin müttefiklerine yaptığı farklı yardım türlerinin yer aldığı bir programdır?

#8. Görünmez el kim tarafından ortaya atılmıştır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Müttefik Kuvvetler arasında yer almaz?

#10. Atom bombası hangi iki şehre atılmıştır?

#11. Ödünç Verme - Kiralama Yasası ne için çıkarılmıştır?

#12. İzolasyonizm ne anlama gelir?

#13. Atlantik Şartı hangi yılda yayınlanmıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi F. D. Roosevelt’in savunduğu dört özgürlük söylevinden biri değildir?

#15. Briand-Kellogg Paktı hangi yılda imzalanmıştır?

#16. “ABD kurumları ve yatırımcıları tarafından istikrarsız olduğu düşünülen yabancı hükümetlere, kendi finansal danışmanlığının kabulünü güçlendirmek için özel banka ve devlet kredileri sağlama girişimi olarak tanımlanabilen tartışmalı bir ABD politikasıdır.” Bu ifadeyi tanımlayan diplomasi türü aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Mihver Devletleri arasında yer almaz?

#18. ABD Başkanı F. D. Roosevelt tarafından 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’na karşı uygulanan önlemler bütününe ne ad verilir?

#19. Amerikan dış politikasının bağlayıcı koşulu ve olmazsa olmazı (sine qua non) ABD’nin .... Boşluğu dolduracak en uygun ifadeyi yazınız.

#20. Normandiya Çıkarması, hangi harekatla gerçekleşmiştir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

ABD Dış Politikası Vize Deneme-3

1. Briand-Kellogg Paktı hangi yılda imzalanmıştır?

A. 1914
B. 1919
C. 1923
D. 1928
E. 1929

Cevap : D. 1928

2. Savaşı yasadışı ilan eden antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A. Briand-Kellogg Paktı
B. Mihver Paktı
C. Üçlü Pakt
D. Tarafsızlık Kanunu
E. Johnson Yasası

Cevap : A. Briand-Kellogg Paktı

3. Aşağıdakilerden hangisi ABD başkanlarından biri değildir?

A. Woodrow Wilson
B. Franklin D. Roosevelt
C. Winston Churchill
D. Warren G. Harding
E. Herbert C. Hoover

Cevap : C. Winston Churchill

4. Amerikan dış politikasının bağlayıcı koşulu ve olmazsa olmazı (sine qua non) ABD’nin …
Boşluğu dolduracak en uygun ifadeyi yazınız.

A. mutlak gıda güvenliğidir
B. mutlak siber güvenliğidir
C. mutlak sosyolojik güvenliğidir
D. mutlak çevresel güvenliğidir
E. mutlak fiziksel güvenliğidir

Cevap : E. mutlak fiziksel güvenliğidir

5. Washington Deniz Silahsızlanma Konferansı ne zaman toplanmıştır?

A. 1918
B. 1922
C. 1925
D. 1933
E. 1939

Cevap : B. 1922

6. Görünmez el kim tarafından ortaya atılmıştır?

A. Herbert C. Hoover
B. Woodrow Wilson
C. John Smith
D. Adam Smith
E. David Ricardo

Cevap : C. John Smith

7. “ABD kurumları ve yatırımcıları tarafından istikrarsız olduğu düşünülen yabancı hükümetlere, kendi finansal danışmanlığının kabulünü güçlendirmek için özel banka ve devlet kredileri sağlama girişimi olarak tanımlanabilen tartışmalı bir ABD politikasıdır.” Bu ifadeyi tanımlayan diplomasi türü aşağıdakilerden hangisidir.?

A. Dolar diplomasisi
B. Mekik diplomasisi
C. Kredi diplomasisi
D. Gambot diplomasisi
E. Kamu diplomasisi

Cevap : A. Dolar diplomasisi

8. 1929’da yaşanan ve New York Borsası’nın çökmesiyle başlayan kriz aşağıdakilerden hangisidir?

A. New Deal
B. Briand-Kellogg
C. Görünmez el
D. Büyük Buhran
E. Watergate

Cevap : D. Büyük Buhran

9. ABD Başkanı F. D. Roosevelt tarafından 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’na karşı uygulanan önlemler bütününe ne ad verilir?

A. Yalnızcılık
B. New Deal
C. İzolasyonizm
D. Büyük Plan
E. Dawes Planı

Cevap : B. New Deal

10. İzolasyonizm ne anlama gelir?

A. Devrimcilik
B. Wilsonculuk
C. Dengecilik
D. Yayılmacılık
E. Yalnızcılık

Cevap : E. Yalnızcılık

11. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı sırasında ABD’nin müttefiklerine yaptığı farklı yardım türlerinin yer aldığı bir programdır?

A. New Deal Programı
B. Manhattan Projesi
C. Sledgehammer
D. Torch Kodu
E. Ödünç Verme – Kiralama Yasası

Cevap : E. Ödünç Verme – Kiralama Yasası

12. Ödünç Verme – Kiralama Yasası ne için çıkarılmıştır?

A. Uzakdoğu’da Pasifik İmparatorluğu kurmak
B. Müttefikleri desteklemek amacına yönelik olarak her türlü silah, hammadde, yedek parça ve teçhizat vb, stratejik malzemenin Mütefiklere satışı ve ödünç verilmesi
C. Rusya’nın Almanya karşısında kaldığı çaresiz durumdan faydalanıp Sibirya üzerinden Sovyetler’e saldırmak
D. Atom enerjisinin insanlar üzerindeki yok edici ve ölümcül etkisini araştırmak
E. Kuzey ve Batı Afrika kıyılarının Alman ve İtalyan orduları tarafından Amerika kıtasına bir çıkarma harekatı için ileri üs olarak kullanılmasını engellemek

Cevap : B. Müttefikleri desteklemek amacına yönelik olarak her türlü silah, hammadde, yedek parça ve teçhizat vb, stratejik malzemenin Mütefiklere satışı ve ödünç verilmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi Müttefik Kuvvetler arasında yer almaz?

A. Almanya
B. Fransa
C. ABD
D. İngiltere
E. Soyvetler Birliği

Cevap : A. Almanya

14. Aşağıdakilerden hangisi Mihver Devletleri arasında yer almaz?

A. Japonya
B. Almanya
C. İngiltere
D. İtalya
E. Hiçbiri

Cevap : C. İngiltere

15. Atlantik Şartı hangi yılda yayınlanmıştır?

A. 1949
B. 1947
C. 1945
D. 1942
E. 1941

Cevap : E. 1941

16. Aşağıdakilerden hangisi F. D. Roosevelt’in savunduğu dört özgürlük söylevinden biri değildir?

A. İfade özgürlüğü
B. İnanç özgürlüğü
C. Korkusuz yaşama özgürlüğü
D. Söylem özgürlüğü
E. İhtiyaçsız yaşama özgürlüğü

Cevap : D. Söylem özgürlüğü

17. Manhattan Projesi kim tarafından uygulanmıştır?

A. Sovyetler Birliği
B. ABD
C. İngiltere
D. Fransa
E. Almanya

Cevap : B. ABD

18. Normandiya Çıkarması, hangi harekatla gerçekleşmiştir?

A. Overlord
B. Torch
C. Sledgehammer
D. Orta Doğu
E. Uzakdoğu

Cevap : A. Overlord

19. Atom bombası hangi iki şehre atılmıştır?

A. Hiroşima-Berlin
B. Berlin-Roma
C. Roma-Nagazaki
D. Hiroşima-Nagazaki
E. Tokyo-Berlin

Cevap : D. Hiroşima-Nagazaki

20. Üçlü Pakt kimlerden oluşur?

A. Almanya-Sovyetler Birliği-Japonya
B. Japonya-Almanya-Fransa
C. Almanya-İtalya-Japonya
D. Sovyetler Birliği-Japonya-İtalya
E. İtalya-İngiltere-Japonya

Cevap : C. Almanya-İtalya-Japonya

ABD Dış Politikası Vize Deneme-3

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup
%d blogcu bunu beğendi: