Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

ABD Dış Politikası Final Deneme-1

ABD Dış Politikası Final Deneme-1

#1. ICBM ne anlama gelmektedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi, Truman Doktrini’nin amaçlarından biridir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Küba Krizi’nin taraflarındandır?

#4. Marshall Planı’nın amacı nedir?

#5. Soğuk Savaş dönemi boyunca ABD’nin takip ettiği en temel dış ve güvenlik politikası ne olmuştur?


#6. Çevreleme Politikası neyi ifade etmektedir?

#7. NATO’nun kuruluş amacı nedir?

#8. Aşağıdaki isimlerden hangisi Watergate Skandalı’yla anılmaktadır?

#9. Aşağıdaki isimlerden hangisi 1969'dan 1976'ya kadar Richard Nixon ve Gerald Ford dönemlerinde ABD dış politikasının şekillenmesinde büyük bir etkiye sahip Amerikalı siyaset bilimcidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi BrettonWoods sistemini oluşturan kurumlardandır?


#11. Detant ne anlama gelmektedir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde de geçerli olan nükleer denge anlayışıdır?

#13. Eisenhower Doktrini ne zaman ortaya atılmıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi stratejik silahların azaltılması görüşmeleridir?

#15. Sert güç ve yumuşak gücün sentezini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


#16. New Look siyasetinin mimarları kimlerdir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş’ta yaşanmış bir olay değildir?

#18. Çevreleme Politikası kim tarafından ortaya atılmıştır?

#19. ABD ile SSCB arasında nükleer bir çatışmayı engellemek amacıyla hangi hat çekilmiştir?

#20. Falkland Savaşı kimler arasında yaşanmıştır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

ABD Dış Politikası Final Deneme-1

1. Soğuk Savaş dönemi boyunca ABD’nin takip ettiği en temel dış ve güvenlik politikası ne olmuştur?

A. Hakimiyet ve hegemonya kurma politikası
B. İzolasyonist politika
C. Yayılmacılık politikası
D. Self-determinasyon politikası
E. Barış ve özgürlük politikası

Cevap : A. Hakimiyet ve hegemonya kurma politikası

2. Aşağıdakilerden hangisi, Truman Doktrini’nin amaçlarından biridir?

A. Yunanistan ve Türkiye’ye mali destek sağlamak
B. Avrupa’yla siyasi işbirliği yapmak
C. Asya’yla ekonomik işbirliği yapmak
D. Latin Amerika ülkelerine mali yardımda bulunmak
E. Afrika ülkelerine mali destek sağlamak

Cevap : A. Yunanistan ve Türkiye’ye mali destek sağlamak

3. Marshall Planı’nın amacı nedir?

A. Komünizmin Avrupa’da yayılmasını sağlamak
B. Komünizmin Latin Amerika’da nüfuz elde etmesini sağlamak
C. Komünizmin Balkanlar’da desteklemek
D. Avrupa’ya ekonomik yardım sağlamak
E. Orta Doğu’da siyasi işbirliği elde etmek

Cevap : D. Avrupa’ya ekonomik yardım sağlamak

4. NATO’nun kuruluş amacı nedir?

A. Avrupa ülkelerine karşı ittifak oluşturmak
B. Balkan ülkelerine karşı itttifak oluşturmak
C. Sovyet tehdidine karşı ittifak oluşturmak
D. Orta Doğu ülkelerine karşı ittifak oluşturmak
E. Latin Amerika ülkelerine karşı ittifak oluşturmak

Cevap : C. Sovyet tehdidine karşı ittifak oluşturmak

5. Çevreleme Politikası kim tarafından ortaya atılmıştır?

A. John F. Kennedy
B. Dwight Eisenhower
C. Harry S. Truman
D. George Marshall
E. George F. Kennan

Cevap : E. George F. Kennan

6. Çevreleme Politikası neyi ifade etmektedir?

A. Japonya’yı çevrelemeyi
B. Avrupayı çevrelemeyi
C. Almanya’yı çevrelemeyi
D. Sovyetleri çevrelemeyi
E. Orta Doğu’yu çevrelemeyi

Cevap : D. Sovyetleri çevrelemeyi

7. Aşağıdakilerden hangisi BrettonWoods sistemini oluşturan kurumlardandır?

A. ILO-IMO
B. Dünya Bankası-IMF
C. DTÖ-IMO
D. IMF-IMO
E. AB-NAFTA

Cevap : B. Dünya Bankası-IMF

8. Detant ne anlama gelmektedir?

A. Yumuşama
B. Çevreleme
C. Geri Dönüş
D. Genişleme
E. Geri Çekilme

Cevap : A. Yumuşama

9. New Look siyasetinin mimarları kimlerdir?

A. Marshall-Dulles
B. Eisenhower-Dulles
C. Truman-Dulles
D. Truman-Marshall
E. Marshall-Foster

Cevap : B. Eisenhower-Dulles

10. Eisenhower Doktrini ne zaman ortaya atılmıştır?

A. 1947
B. 1949
C. 1957
D. 1961
E. 1965

Cevap : C. 1957

11. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde de geçerli olan nükleer denge anlayışıdır?

A. Yıldız savaşları
B. Nükleer tarafsızlık
C. Dehşet dengesi
D. Nükleer üstünlük
E. Nükleer savaş

Cevap : C. Dehşet dengesi

12. Sert güç ve yumuşak gücün sentezini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Nükleer güç
B. Süper güç
C. Güç dengesi
D. Küresel güç
E. Akıllı güç

Cevap : E. Akıllı güç

13. ICBM ne anlama gelmektedir?

A. Kısa menzilli füze
B. Orta menzilli füze
C. Kısa ve orta menzilli füze
D. Kıtalararası balistik füze
E. Anti-balistik füze

Cevap : D. Kıtalararası balistik füze

14. Aşağıdakilerden hangisi Küba Krizi’nin taraflarındandır?

A. ABD-SSCB
B. ABD-İngiltere
C. ABD-Fransa
D. ABD-Almanya
E. ABD-Çin

Cevap : A. ABD-SSCB

15. Aşağıdaki isimlerden hangisi 1969’dan 1976’ya kadar Richard Nixon ve Gerald Ford dönemlerinde ABD dış politikasının şekillenmesinde büyük bir etkiye sahip Amerikalı siyaset bilimcidir?

A. John F. Dulles
B. Henry Kissinger
C. Gerald Ford
D. Richard Nixon
E. Jimmy Carter

Cevap : B. Henry Kissinger

16. Aşağıdaki isimlerden hangisi Watergate Skandalı’yla anılmaktadır?

A. John F. Kennedy
B. Richard Nixon
C. Jimmy Carter
D. Ronald Reagan
E. Gerald Ford

Cevap : B. Richard Nixon

17. Aşağıdakilerden hangisi stratejik silahların azaltılması görüşmeleridir?

A. START
B. SALT
C. SALT I
D. SALT II
E. NPT

Cevap : A. START

18. Falkland Savaşı kimler arasında yaşanmıştır?

A. Arjantin-Şili
B. İngiltere-Şili
C. İngiltere-Arjantin
D. Arjantin-Almanya
E. ABD-Fransa

Cevap : C. İngiltere-Arjantin

19. ABD ile SSCB arasında nükleer bir çatışmayı engellemek amacıyla hangi hat çekilmiştir?

A. Yıldız savaşları
B. Stratejik Savunma Girişimi
C. Geri Dönüş Stratejisi
D. Esnek Mukabele Stratejisi
E. Kırmızı Telefon

Cevap : E. Kırmızı Telefon

20. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş’ta yaşanmış bir olay değildir?

A. U-2 Uçak Krizi
B. Vietnam Savaşı
C. Berlin Duvarı’nın İnşa Edilmesi
D. 11 Eylül Saldırıları
E. Küba Krizi

Cevap : D. 11 Eylül Saldırıları

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler
Telegram Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler grup

ABD Dış Politikası Final Deneme-1

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!