Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Ünite 3

Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

#1. Bir portföy yöneticisi T60’lık A hisse senedinden 200 hisse, T250’lık B hisse senedinden 100 hisse ve T65’lık C hisse senedinden 200 hisse satın almıştır. Satın alınan hisse başına ödenen ortalama fiyat nedir?

c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9c-min

#2. Bir hava alanında gecikmeyle (rötarlı) kalkan uçakların gecikme süreleri ve sayıları gruplandırılmış seri olarak verilmiştir. Buna göre, medyan ortalama gecikme süresi nedir?

#3. Bir istatistik serisindeki gözlem değerlerini özetleyen tipik değere, genel olarak ne ad verilir?

#4. Yukarıda verilen gruplandırılmış serisinin aritmetik ortalaması nedir?

c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5c-min

#5. Yukarıda verilen gruplandırılmış serinin standart sapması hesaplanırsa ne elde edilir?

b. s = 2,278

#6. İşçiler için saat başı ortalama ücreti, tartılı aritmetik ortalamayla hesaplayınız?

d) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6cx

#7. Aşağıdakilerden hangisi duyarlı ortalama değildir?

#8. Yıllık ortalama üretim 5.000 adet ve standart sapma 750 adet iken değişim katsayısı nedir?

#9. Yukarıda verilen frekans serisinin aritmetik ortalaması nedir?

C) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4c-min

#10. Hesaplanan ortalamanın temsil kabiliyetini artıran en önemli unsur nedir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik Ünite 3, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 3
Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

Bir istatistik serisindeki gözlem değerlerini özetleyen tipik değere, genel olarak ne ad verilir?

a. Değişken
b. Ortalama
c. Sapma
d. Homejenlik
e. Dağılma

Cevap : b. Ortalama

Hesaplanan ortalamanın temsil kabiliyetini artıran en önemli unsur nedir?

a. Dağılım
b. Ortalama türü
c. Değişkenlik
d. Tesadüfilik
e. Homojenlik(türdeşlik)

Cevap : e. Homojenlik(türdeşlik)

3. Aşağıdakilerden hangisi duyarlı ortalama değildir?

a. Aritmetik
b. Tartılı Aritmetik
c. Geometrik
d. Kareli
e. Medyan

Cevap : e. Medyan

Aşağıda verilen frekans serisinin aritmetik ortalaması nedir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4c-min

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4e-min

 

Cevap : c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4c-min

5. Aşağıda verilen gruplandırılmış serisinin aritmetik ortalaması nedir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5c-min

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5e-min

 

Cevap : c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5c, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

İşçiler için saat başı ortalama ücreti, tartılı aritmetik ortalamayla hesaplayınız?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6cx

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6e-min

 

Cevap : d) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6d, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

Aşağıda verilen gruplandırılmış serinin standart sapması hesaplanırsa ne elde edilir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 7, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a. s = 1,815
b. s = 2,278
c. s = 3,015
d. s = 3,228
e. s = 3,512

Cevap : b. s = 2,278

8. Yıllık ortalama üretim 5.000 adet ve standart sapma 750 adet iken değişim katsayısı nedir?

a. D.K. = %15
b. D.K. = %25
c. D.K. = %5
d. D.K. = %10
e. D.K. = %7,5

Cevap : a. D.K. = %15

9. Bir portföy yöneticisi T60’lık A hisse senedinden 200 hisse, T250’lık B hisse senedinden 100 hisse ve T65’lık C hisse senedinden 200 hisse satın almıştır. Satın alınan hisse başına ödenen ortalama fiyat nedir?

a) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9c-min

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9e-min

 

Cevap : c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9c, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

Bir hava alanında gecikmeyle (rötarlı) kalkan uçakların gecikme süreleri ve sayıları gruplandırılmış seri olarak verilmiştir.
Buna göre, medyan ortalama gecikme süresi nedir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 10, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a. Med = 15 dakika
b. Med = 15,25 dakika
c. Med = 16 dakika
d. Med = 16,25 dakika
e. Med = 20 dakika

Cevap : d. Med = 16,25 dakika

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!