Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Ünite 4

Endeksler

#1. Paasche miktar endeks değeri kaçtır?

Cevap : e. 92,85

#2. Laspeyres fiyat endeks değeri kaçtır?

Cevap : c. 90,32

#3. Fisher fiyat endeks değeri kaçtır?

Cevap : b. 89,22

#4. Yukarıdaki tabloda 2009-2010 yılları için X ve Y mallarına ilişkin fiyatlar ve miktarlar verilmiştir. Buna göre 2009 yılı temel devre olmak üzere 2010 yılındaki laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

c. 119,56

#5. Üç maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin laspeyres fiyat endeks değeri 155,45 ve paasche fiyat endeksi 147,42 olarak verilmiştir. Buna göre fisher fiyat endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Bir maddeye ilişkin olarak I1/0 = %120, I2/0=%160, I3/0=%140 endeks değerleri verilmiştir. Buna göre, I3/2 endeks değeri kaçtır?

#7. Birden fazla değişkenin ve/veya miktarının zaman içinde oransal değişimini gösteren endekse ne ad verilir?

#8. Bir değişkenin ya da değişkenlerin, zaman veya mekâna göre değişimini gösteren istatistiksel ölçüye ne denir?

#9. Beş maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin fisher miktar endeks değeri 64 ve paasche miktar endeksi 60 olarak verilmiştir. Buna göre laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#10. A maddesinin 2009 yılındaki satış miktarı 100 ton, 2010 yılındaki satış miktarı 120 ton ve 2011 yılındaki satış miktarı 150 olarak verilmiştir. 2011 yılı için değişken esaslı miktar endeks değerinin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Endeksler

Endeksler

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 4
Endeksler

Bir değişkenin ya da değişkenlerin, zaman veya mekâna göre değişimini gösteren istatistiksel ölçüye ne denir?

a. Ortalama
b. Standart Sapma
c. Varyans
d. Endeks
e. Değişim Katsayısı

Cevap : d. Endeks

A maddesinin 2009 yılındaki satış miktarı 100 ton, 2010 yılındaki satış miktarı 120 ton ve 2011 yılındaki satış miktarı 150 olarak verilmiştir. 2011 yılı için değişken esaslı miktar endeks değerinin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

a. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2009 yılına göre %50 artmıştır.
b. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2010 yılına göre %25 artmıştır.
c. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2009 yılına göre %50 azalmıştır.
d. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2009 yılına göre %25 azalmıştır.
e. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2009 yılına göre %100 artmıştır.

Cevap : b. A maddesinin 2011 yılındaki satış miktarı 2010 yılına göre %25 artmıştır.

Bir maddeye ilişkin olarak I1/0 = %120, I2/0=%160, I3/0=%140 endeks değerleri verilmiştir. Buna göre, I3/2 endeks değeri kaçtır?

a. %125
b. %25
c. %12,5
d. % 87,5
e. %20 Bileşik

Cevap : d. % 87,5

Birden fazla değişkenin ve/veya miktarının zaman içinde oransal değişimini gösteren endekse ne ad verilir?

a. Basit Endeks
b. Değişken Esaslı Endeks
c. Sabit Esaslı Endeksi
d. Mekân Endeksi
e. Bileşik Endeks

Cevap : e. Bileşik Endeks

5. İzleyen tabloda 2009-2010 yılları için X ve Y mallarına ilişkin fiyatlar ve miktarlar verilmiştir. Buna göre 2009 yılı temel devre olmak üzere 2010 yılındaki laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

İST203U İstatistik Ünite 4 Soru 5, Endeksler

a. 117,35
b. 118,46
c. 119,56
d. 119,78
e. 120,69

Cevap : c. 119,56

Laspeyres fiyat endeks değeri kaçtır?

İST203U İstatistik Ünite 4 Soru 6-7-8

a. 88,14
b. 89,46
c. 90,32
d. 90,59
e. 91,44

Cevap : c. 90,32

Paasche miktar endeks değeri kaçtır?

İST203U İstatistik Ünite 4 Soru 6-7-8

a. 88,14
b. 89,22
c. 90,32
d. 91,67
e. 92,85

Cevap : e. 92,85

Fisher fiyat endeks değeri kaçtır?

İST203U İstatistik Ünite 4 Soru 6-7-8, Endeksler

a. 88,14
b. 89,22
c. 90,32
d. 91,59
e. 92,76

Cevap : b. 89,22

Üç maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin laspeyres fiyat endeks değeri 155,45 ve paasche fiyat endeksi 147,42 olarak verilmiştir. Buna göre fisher fiyat endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. 147,58
b. 148,63
c. 149,74
d. 150,21
e. 151,38

Cevap : e. 151,38

Beş maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin fisher miktar endeks değeri 64 ve paasche miktar endeksi 60 olarak verilmiştir. Buna göre laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. 47,58
b. 58,48
c. 67,88
d. 68,26
e. 69,32

Cevap : d. 68,26

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!