Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 1

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 1

#1. İlgilenilen nitel değişkenin ölçme düzeylerinin toplam birim sayısına göre paylarını göstermek için kullanılan grafiğe ne ad verilir?

#2. A maddesinin 2009 yılındaki satış miktarı 100 ton, 2010 yılındaki satış miktarı 120 ton ve 2011 yılındaki satış miktarı 150 olarak verilmiştir. 2011 yılı için değişken esaslı miktar endeks değerinin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken kesikli bir değişkendir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi duyarlı ortalama değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişken değildir?

#6. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu araştırmada birim nedir?

#7. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken nitel bir değişkendir?

#8. Tabloda verilen gruplandırılmış seriye göre değeri 100’den az birim sayısı nedir?

#9. Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#10. Beş maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin fisher miktar endeks değeri 64 ve paasche miktar endeksi 60 olarak verilmiştir. Buna göre laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#11. Birden fazla değişkenin ve/veya miktarının zaman içinde oransal değişimini gösteren endekse ne ad verilir?

#12. İki nicel değişken için derlenen verilerin bir koordinat sistemi içerisinde eşlenmiş olarak gösteriminde kullanılan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Yukarıda verilen gruplandırılmış serisinin aritmetik ortalaması nedir?

c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5c-min

#14. Fisher fiyat endeks değeri kaçtır?

Cevap : b. 89,22

#15. Bir portföy yöneticisi T60’lık A hisse senedinden 200 hisse, T250’lık B hisse senedinden 100 hisse ve T65’lık C hisse senedinden 200 hisse satın almıştır. Satın alınan hisse başına ödenen ortalama fiyat nedir?

c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9c-min

#16. Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?

#17. Bir hava alanında gecikmeyle (rötarlı) kalkan uçakların gecikme süreleri ve sayıları gruplandırılmış seri olarak verilmiştir. Buna göre, medyan ortalama gecikme süresi nedir?

#18. Laspeyres fiyat endeks değeri kaçtır?

Cevap : c. 90,32

#19. Yıllık ortalama üretim 5.000 adet ve standart sapma 750 adet iken değişim katsayısı nedir?

#20. Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması amacıyla kullanılan yöntemler topluluğuna ne ad verilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 1

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 1
İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi

Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olarak alınamaz?

a. Coğrafi Bölge
b. Doğum
c. Koku
d. Boykot
e. Aile

Cevap : c. Koku

Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?

a. Okul
b. Bina
c. Deprem
d. Sanayi Kuruluşu
e. Otomobil

Cevap : c. Deprem

Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

a. Medeni hâl
b. Cinsiyet
c. Bir okuldaki öğrenci sayısı
d. Üniversitedeki bina sayısı
e. Hanehalkı geliri

Cevap : e. Hanehalkı geliri

Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişken değildir?

a. Boy uzunluğu
b. Ağırlık
c. Hanehalkı geliri
d. Çocuk sayısı
e. Tüketilen su miktarı

Cevap : d. Çocuk sayısı

İstatistik biriminin sahip olduğu özelliklere ne ad verilir?

a. Değişken
b. Veri
c. Parametre
d. İstatistik
e. Örneklem

Cevap : a. Değişken

Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Maddesel bir varlığa sahip birimler sürekli birimlerdir.
b. Canlı ve cansız varlıklar birer istatistik birimidir.
c. Olay ya da fiil biçiminde ortaya çıkan birimler ani birimdir.
d. Nitelikleri açısından bir bütün olma özelliğini gösteren birimlere doğal birim adı verilir.
e. Bir birimin gerçek birim olabilmesi için mutlaka maddesel bir varlığa sahip olması gerekmez.

Cevap : e. Bir birimin gerçek birim olabilmesi için mutlaka maddesel bir varlığa sahip olması gerekmez.

A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor.
Bu araştırmada incelenen değişken nedir?

a. Fabrika
b. Üretilen bisküviler
c. Bisküvi paketleri
d. Bisküvi paketlerinin ağırlığı
e. Herhangi bir bisküvi paketinin ağırlığı

Cevap : d. Bisküvi paketlerinin ağırlığı

A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor.
Bu araştırmada birim nedir?

a. Bisküvi üreten fabrikalar
b. Bisküvi üreten A fabrikası
c. A fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin her biri
d. Bisküvi paketlerinin tamamı
e. Bisküvi üreten fabrikaların her biri

Cevap : c. A fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin her biri

A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor.
A fabrikasında üretilen her bir bisküvi paketi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

a. Sürekli birim
b. Gerçek birim
c. Maddesel birim
d. Varsayımsal birim
e. Doğal olmayan birim

Cevap : d. Varsayımsal birim

Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması amacıyla kullanılan yöntemler topluluğuna ne ad verilir?

a. İstatistik
b. Parametre
c. Örneklem
d. Örnekleme
e. Değişken

Cevap : a. İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!