Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 2

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde veri toplama kaynağı bulunmamaktadır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olarak alınamaz?

#3. Yukarıdaki tabloda 2009-2010 yılları için X ve Y mallarına ilişkin fiyatlar ve miktarlar verilmiştir. Buna göre 2009 yılı temel devre olmak üzere 2010 yılındaki laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

c. 119,56

#4. Tabloda verilen gruplandırılmış seri için çizilenden az birikimli frekans poligonu hangisidir?

İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8b-min

#5. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. A fabrikasında üretilen her bir bisküvi paketi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

#6. Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

#7. Bir değişkenin ya da değişkenlerin, zaman veya mekâna göre değişimini gösteren istatistiksel ölçüye ne denir?

#8. Üç maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin laspeyres fiyat endeks değeri 155,45 ve paasche fiyat endeksi 147,42 olarak verilmiştir. Buna göre fisher fiyat endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi duyarlı ortalama değildir?

#10. Bir maddeye ilişkin olarak I1/0 = %120, I2/0=%160, I3/0=%140 endeks değerleri verilmiştir. Buna göre, I3/2 endeks değeri kaçtır?

#11. Bir hava alanında gecikmeyle (rötarlı) kalkan uçakların gecikme süreleri ve sayıları gruplandırılmış seri olarak verilmiştir. Buna göre, medyan ortalama gecikme süresi nedir?

#12. Aşağıda verilen gruplandırılmış seride 50 ile 60 arasında değere sahip birimlerin oranı nedir?

Cevap : d. 0,233

#13. Yukarıda verilen gruplandırılmış serisinin aritmetik ortalaması nedir?

c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5c-min

#14. Üzerinde çalışılan özelliğin sonuçları sayısal değerlere sahip değilse araştırma değişkeni için ne ad verilir?

#15. Yıllık ortalama üretim 5.000 adet ve standart sapma 750 adet iken değişim katsayısı nedir?

#16. Bir portföy yöneticisi T60’lık A hisse senedinden 200 hisse, T250’lık B hisse senedinden 100 hisse ve T65’lık C hisse senedinden 200 hisse satın almıştır. Satın alınan hisse başına ödenen ortalama fiyat nedir?

c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9c-min

#17. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken sürekli bir değişkendir?

#18. İstatistik biriminin sahip olduğu özelliklere ne ad verilir?

#19. Paasche miktar endeks değeri kaçtır?

Cevap : e. 92,85

#20. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu araştırmada incelenen değişken nedir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 2

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 2
Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken nitel bir değişkendir?

a. Metre olarak uzunluk
b. Ton olarak ağırlık
c. Cinsiyet
d. Yaş
e. Seyahat süresi

Cevap : c. Cinsiyet

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken sürekli bir değişkendir?

a. Bir otoparktaki araç sayısı
b. Bir sınıftaki öğrenci sayısı
c. Bir evdeki oda sayısı
d. Öğrencinin boyu
e. Bir kutudaki misket sayısı

Cevap : d. Öğrencinin boyu

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken kesikli bir değişkendir?

a. Evinizin işyerinize olan km cinsi uzaklığı
b. Cebinizdeki metal para sayısı
c. Masanızın alanı
d. Yeni doğan bebek ağırlığı
e. Bir kolinin ağırlığı

Cevap : b. Cebinizdeki metal para sayısı

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde veri toplama kaynağı bulunmamaktadır?

a. Anket
b. Öğrenci kayıt bilgileri
c. Cep telefonu veri tabanı
d. Hane halkı tüketici anketi
e. Karadeniz’deki hamsi balığı sayısı

Cevap : e. Karadeniz’deki hamsi balığı sayısı

İki nicel değişken için derlenen verilerin bir koordinat sistemi içerisinde eşlenmiş olarak gösteriminde kullanılan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Histogram
b. Serpilme diyagramı
c. Sütun grafiği
d. -den az grafiği
e. -den çok grafiği

Cevap : b. Serpilme diyagramı

Üzerinde çalışılan özelliğin sonuçları sayısal değerlere sahip değilse araştırma değişkeni için ne ad verilir?

a. Nitel değişken
b. Nicel değişken
c. Sürekli değişken
d. İkili değişken
e. Sonsuz değişken

Cevap : a. Nitel değişken

İlgilenilen nitel değişkenin ölçme düzeylerinin toplam birim sayısına göre paylarını göstermek için kullanılan grafiğe ne ad verilir?

a. Pasta grafiği
b. Serpilme grafiği
c. Sütun grafiği
d. Histogram
e. Mekân grafiği

Cevap : a. Pasta grafiği

Tabloda verilen gruplandırılmış seri için çizilenden az birikimli frekans poligonu hangisidir?

İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8, Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme

a.İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8a-min

b.İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8b-min

c.İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8c-min

d.İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8d-min

e.İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 8d-min

Cevap : b.

Tabloda verilen gruplandırılmış seriye göre değeri 100’den az birim sayısı nedir?

İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 9, Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme

a. 1
b. 2
c. 3
d. 7
e. 10

Cevap : e. 10

Aşağıda verilen gruplandırılmış seride 50 ile 60 arasında değere sahip birimlerin oranı nedir?

 

İST203U İstatistik Ünite 2 Soru 10, Veri Derleme, Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme

a. 0,093
b. 0,186
c. 0,326
d. 0,233
e. 0,163

Cevap : d. 0,233

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!