Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 3

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 3

#1. İstatistik biriminin sahip olduğu özelliklere ne ad verilir?

#2. A maddesinin 2009 yılındaki satış miktarı 100 ton, 2010 yılındaki satış miktarı 120 ton ve 2011 yılındaki satış miktarı 150 olarak verilmiştir. 2011 yılı için değişken esaslı miktar endeks değerinin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Beş maddeye ve istenilen bir yıla ilişkin fisher miktar endeks değeri 64 ve paasche miktar endeksi 60 olarak verilmiştir. Buna göre laspeyres miktar endeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olarak alınamaz?

#5. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu araştırmada incelenen değişken nedir?

#6. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. A fabrikasında üretilen her bir bisküvi paketi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

#7. Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

#8. Fisher fiyat endeks değeri kaçtır?

Cevap : b. 89,22

#9. İlgilenilen nitel değişkenin ölçme düzeylerinin toplam birim sayısına göre paylarını göstermek için kullanılan grafiğe ne ad verilir?

#10. Birden fazla değişkenin ve/veya miktarının zaman içinde oransal değişimini gösteren endekse ne ad verilir?

#11. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken kesikli bir değişkendir?

#12. Laspeyres fiyat endeks değeri kaçtır?

Cevap : c. 90,32

#13. Tabloda verilen gruplandırılmış seriye göre değeri 100’den az birim sayısı nedir?

#14. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde yer alan değişken nitel bir değişkendir?

#15. Hesaplanan ortalamanın temsil kabiliyetini artıran en önemli unsur nedir?

#16. Yukarıda verilen frekans serisinin aritmetik ortalaması nedir?

C) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4c-min

#17. İki nicel değişken için derlenen verilerin bir koordinat sistemi içerisinde eşlenmiş olarak gösteriminde kullanılan grafik aşağıdakilerden hangisidir?

#18. İşçiler için saat başı ortalama ücreti, tartılı aritmetik ortalamayla hesaplayınız?

d) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6cx

#19. Bir istatistik serisindeki gözlem değerlerini özetleyen tipik değere, genel olarak ne ad verilir?

#20. Yukarıda verilen gruplandırılmış serinin standart sapması hesaplanırsa ne elde edilir?

b. s = 2,278

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 3

İST203U İstatistik Vize Deneme Sınavı 3

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 3
Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

Bir istatistik serisindeki gözlem değerlerini özetleyen tipik değere, genel olarak ne ad verilir?

a. Değişken
b. Ortalama
c. Sapma
d. Homejenlik
e. Dağılma

Cevap : b. Ortalama

Hesaplanan ortalamanın temsil kabiliyetini artıran en önemli unsur nedir?

a. Dağılım
b. Ortalama türü
c. Değişkenlik
d. Tesadüfilik
e. Homojenlik(türdeşlik)

Cevap : e. Homojenlik(türdeşlik)

3. Aşağıdakilerden hangisi duyarlı ortalama değildir?

a. Aritmetik
b. Tartılı Aritmetik
c. Geometrik
d. Kareli
e. Medyan

Cevap : e. Medyan

Aşağıda verilen frekans serisinin aritmetik ortalaması nedir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4c-min

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4e-min

 

Cevap : c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 4c-min

5. Aşağıda verilen gruplandırılmış serisinin aritmetik ortalaması nedir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5c-min

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5e-min

 

Cevap : c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 5c, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

İşçiler için saat başı ortalama ücreti, tartılı aritmetik ortalamayla hesaplayınız?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6cx

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6e-min

 

Cevap : d) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 6d, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

Aşağıda verilen gruplandırılmış serinin standart sapması hesaplanırsa ne elde edilir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 7, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a. s = 1,815
b. s = 2,278
c. s = 3,015
d. s = 3,228
e. s = 3,512

Cevap : b. s = 2,278

8. Yıllık ortalama üretim 5.000 adet ve standart sapma 750 adet iken değişim katsayısı nedir?

a. D.K. = %15
b. D.K. = %25
c. D.K. = %5
d. D.K. = %10
e. D.K. = %7,5

Cevap : a. D.K. = %15

9. Bir portföy yöneticisi T60’lık A hisse senedinden 200 hisse, T250’lık B hisse senedinden 100 hisse ve T65’lık C hisse senedinden 200 hisse satın almıştır. Satın alınan hisse başına ödenen ortalama fiyat nedir?

a) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9a-min

b)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9b-min

c)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9c-min

d)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9d-min

e)İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9e-min

 

Cevap : c) İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 9c, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

Bir hava alanında gecikmeyle (rötarlı) kalkan uçakların gecikme süreleri ve sayıları gruplandırılmış seri olarak verilmiştir.
Buna göre, medyan ortalama gecikme süresi nedir?

İST203U İstatistik Ünite 3 Soru 10, Ortalamalar, Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri

a. Med = 15 dakika
b. Med = 15,25 dakika
c. Med = 16 dakika
d. Med = 16,25 dakika
e. Med = 20 dakika

Cevap : d. Med = 16,25 dakika

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!