Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Ünite 1

Yönetim ve Yönetici

#1. İşletmenin kurumsal stratejilerinin ve rekabet stratejilerinin belirlenmesinde söz sahibi olan yöneticiler;

#2. Yöneticinin yönetim hiyerarşisinde yükselmesiyle birlikte profesyonellik düzeyi genellikle;

#3. Aşağıdakilerden hangisi yönetici ile girişimci arasındaki temel farklılığın göstergesidir?

#4. Amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanımına ne ad verilmektedir?

#5. Yönetim kavramının değişik bakış açılarına göre yapılmış tanımlarında ortak olmayan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi yetki türlerinden birisi değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin temel unsurlarından (fonksiyonlarından) birisi değildir?

#8. İşletmeyi ve çevresiyle olan ilişkilerini bir bütün olarak kavrayabilme yetkinliğine sahip olan yöneticiler;

#9. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verme rolü ile ilgili değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst düzey yöneticilerinden birisi değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL205U İşletme Yönetimi Ünite 1, Yönetim ve Yönetici

Yönetim ve Yönetici

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 1
Yönetim ve Yönetici

Yönetim kavramının değişik bakış açılarına göre yapılmış tanımlarında ortak olmayan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Amaçlara ulaşmak
b. İşbirliğinin sağlanması
c. Beşeri bir eylem
d. Verimlilik, etkinlik ve iktisadilik
e. Üretim

Cevap : e. Üretim

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin temel unsurlarından (fonksiyonlarından) birisi değildir?

a. Planlama
b. Moral
c. Örgütleme
d. Yöneltme
e. Koordinasyon

Cevap : b. Moral

Amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanımına ne ad verilmektedir?

a. Verimlilik
b. Etkinlik
c. İktisadilik
d. İşbirliği
e. Amaç birliği

Cevap : a. Verimlilik

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst düzey yöneticilerinden birisi değildir?

a. Genel Müdür
b. Yönetim Kurulu Başkanı
c. Pazarlama Müdürü
d. Genel Müdür Yardımcısı
e. İcra Komitesi Üyesi

Cevap : c. Pazarlama Müdürü

İşletmeyi ve çevresiyle olan ilişkilerini bir bütün olarak kavrayabilme yetkinliğine sahip olan yöneticiler;

a. Üst düzey yöneticilerdir
b. Orta düzey yöneticilerdir
c. Bölüm yöneticileridir
d. Alt düzey yöneticilerdir
e. Hiçbirisi

Cevap : a. Üst düzey yöneticilerdir

Yöneticinin yönetim hiyerarşisinde yükselmesiyle birlikte profesyonellik düzeyi genellikle;

a. Artar
b. Azalır
c. Aynı kalır
d. Ortadan kalkar
e. Hiçbirisi

Cevap : a. Artar

Aşağıdakilerden hangisi yönetici ile girişimci arasındaki temel farklılığın göstergesidir?

a. Girişimci işletmeyi kurar, yönetici yönetir
b. Girişimci kar alır, yönetici ücret
c. Girişimci riske girer, yönetici girmez
d. Girişimci yöneticiye iş verir, yönetici yetki devreder
e. Girişimci stratejileri belirler, yönetici politikaları

Cevap : b. Girişimci kar alır, yönetici ücret

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verme rolü ile ilgili değildir?

a. Girişimci rolü
b. Sorun çözen rolü
c. Kaynak bulan rolü
d. Müzakereci rolü
e. Gözlemci rolü

Cevap : e. Gözlemci rolü

İşletmenin kurumsal stratejilerinin ve rekabet stratejilerinin belirlenmesinde söz sahibi olan yöneticiler;

a. Üst düzey yöneticilerdir
b. Orta düzey yöneticilerdir
c. Bölüm yöneticileridir
d. Alt düzey yöneticilerdir
e. Departman yöneticileridir

Cevap : a. Üst düzey yöneticilerdir

Aşağıdakilerden hangisi yetki türlerinden birisi değildir?

a. Hat yetki
b. Kurmay Yetki
c. Komuta Yetkisi
d. Fonksiyonel Yetki
e. Beşeri Yetki

Cevap : e. Beşeri Yetki

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!