Aile DanışmanlığıauzefÇocuk Gelişimi

Aile Danışmanlığı 2022 Final Hatırlanan Sorular

Aile Danışmanlığı 2022 Final Hatırlanan Sorular

#1. Aşağıdakilerden hangisi Yıkıcı Davranış Problemi değildir?

NOT: Yıkıcı davranış problemleri içerisinde sinirli, kindar, saldırgan veya geçimsiz bir tutum ve hayvanlara zarar verme, zorbalık yapma, suç işleme, yalan söyleme, hırsızlık yapma, madde kullanma, yangın çıkarma gibi davranışlar bulunmaktadır.

#2. Aşağıdakilerden hangisi kanıta dayalı terapileri belirlemek için kullanılan yöntemlerden değildir?

NOT: Kanıta dayalı terapi, doğru kişide doğru bakımı sağlamak için meta-analiz, karar analizi, risk-fayda analizi ve randomize kontrollü çalışmalar gibi bilim, mühendislik, biyoistatistik ve epidemiyoloji tekniklerini kullanan disiplinler arası bir yaklaşımdır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi Ebeveyn Eğitimi Programı unsurları arasında değildir?

#4. Döngüsel Sorgulama Tekniği hangi aile danışmanlığında kullanılır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi boşanma için risk faktörü değildir?


#6. Boşanma sonrası, çocukların her iki ebeveynin ev hayatlarında benzer ve entegre kurallar ve rutinler geliştirdiği stil aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Prochaska’nın Değişim Aşamalarından biri değildir?

NOT: Prochaska madde kullanım bozukluğu olan bireylerin terapiye aktif bir şekilde katılım isteğini değerlendirmek için bir model oluşturmuştur.
Bu model 6 evreden oluşur:
-Karar Öncesi Evre
-Karar Verme Evresi
-Değişime Hazırlık Evresi
-Eylem Evresi
-Sürdürüm Evresi
-Yineleme Evresi

#8. Nesiller arası aile danışmanlığı ekolünde kullanılan ‘Benlik Ayrışması’ terimi hangi anlamda kullanılır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Ebeveyn Danışmanlığı ilkeleri arasında değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Bağlamsal Aile Danışmanlığına göre aile hayatının temel özelliklerinden değildir?

NOT: Ivan Boszormenyi-Nagy tarafından geliştirilen ve nesiller arası ekolü takip eden bağlamsal aile danışmanlığı yaklaşımında aile hayatı dört temel özelliğe sahiptir:
-Objektif özellikler (etnik köken, ailedeki fert sayısı),
-psikoloji (düşünceler ve duygular),
-alışverişler (ilişki kalıpları vb.),
-ilişkisel etik (kişiler arası adalet ve denge).


#11. Bölme, Yansıtmalı Özdeşim, Kapsama-Yorumlama terimleri hangi danışmanlık türünde kullanılır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapısalcı aile danışmanlığında Araştırmacı Soruların amacıdır?

#13. Soyağacı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#14. Aile yaşam döngüsünde , ailenin hangi evresinde ‘refah en düşük zorluk seviyesi en yüksek’tir?

#15. Babasının çocuğuna telefonunu düşürünce ‘Beceriksiz, bir işi de düzgün yap’ demesi aşağıdakilerden hangisidir?


#16. ‘İletişim’ ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

#17. I. Danışmanlık tipik olarak on seanstan kısa sürmektedir. II. Danışmanlığın amacı danışanların mevcut sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak. III. Danışanların problemi sürdüren etkileşim kalıplarından kurtulmasına yardımcı olacak müdahaleler tasarlanır. Yukarıdaki özellikler hangi yaklaşıma aittir?

#18. I.Güvenli bağlanma II.Aile bütünlüğü III.Düşük sosyoekonomik düzey IV.Yetersiz ebeveynlik becerileri Yukarıda verilen maddelerden hangisi/hangileri çocukta psikolojik sorun için koruyucu faktördür?

NOT: Aile kaynaklı değiştirilebilir risk faktörleri ve koruyucu faktörler ile çalışılması aile danışmanlığı
sürecinin önemli bir unsurudur.
Ailesel Risk Faktörleri:
-Ebeveynin psikolojik sorunları
-Ebeveyn kaybı
-Boşanma
-Düşük sosyoekonomik düzey
-Yetersiz ebeveynlik becerileri
-Aile içi şiddet ve çatışma
-Ebeveynde alkol-madde kullanım bozukluğu
-Otoriter ve kuralcı ebeveyn tutumu
-Aşırı hoşgörülü ebeveyn tutumu
-İlgisiz ve ihmalkar ebeveyn tutumu
-Düşük evlilik doyumu
Ailesel Koruyucu Faktörler:
-Güvenli bağlanma
-Aile bütünlüğü
-Ebeveyn izlemi
-Tutarlı ve destekleyici disiplin
-İyi sosyoekonomik şartlar
-Madde karşıtı tutum ve davranışlar
-İyi problem çözme becerisi
-Sıcak ve disiplinli ebeveyn tutumu
-Aile içi sağlıklı iletişimin varlığı
-Yüksek evlilik doyumu
-Sosyal destek sistemlerinin varlığı

#19. I. açık ve nettir II. anlaşılırdır III. anlaşılmazdır IV. iğneleme Yukarıdakilerden hangisi açık iletişim özelliklerindendir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

Aile Danışmanlığı
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

Aile Danışmanlığı
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Aile Danışmanlığı 2022 Final Hatırlanan Sorular

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

Aile Danışmanlığı
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aile Danışmanlığı 2022 Final Hatırlanan Sorular

Aşağıdakilerden hangisi Yıkıcı Davranış Problemi değildir?

A) saldırganlık
B) hırsızlık yapma
C) suç işleme
D) hayvanlara zarar verme
E) kaygılanma

Cevap : E) kaygılanma
NOT: Yıkıcı davranış problemleri içerisinde sinirli, kindar, saldırgan veya geçimsiz bir tutum ve hayvanlara zarar verme, zorbalık yapma, suç işleme, yalan söyleme, hırsızlık yapma, madde kullanma, yangın çıkarma gibi davranışlar bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi kanıta dayalı terapileri belirlemek için kullanılan yöntemlerden değildir?

A) psikanaliz
B) risk fayda analizi
C) kara analiz
D) meta-analiz
E) Randomize kanıta çalışma

Cevap : A) psikanaliz
NOT: Kanıta dayalı terapi, doğru kişide doğru bakımı sağlamak için meta-analiz, karar analizi, risk-fayda analizi ve randomize kontrollü çalışmalar gibi bilim, mühendislik, biyoistatistik ve epidemiyoloji tekniklerini kullanan disiplinler arası bir yaklaşımdır.

Aşağıdakilerden hangisi Ebeveyn Eğitimi Programı unsurları arasında değildir?

A) psikoeğitim
B) önleme stratejisi
C) bağlama
D) değerlendirme
E) genelleşme

Cevap : C) bağlama

Döngüsel Sorgulama Tekniği hangi aile danışmanlığında kullanılır?

A) Sistemik aile danışmanlığı
B) Nesiller arası danışmanlığı
C) Çözüm odaklı aile danışmanlığı
D) Öyküsel aile danışmanlığı
E) Stratejik aile danışmanlığı

Cevap : A) Sistemik aile danışmanlığı

Aşağıdakilerden hangisi boşanma için risk faktörü değildir?

A) Dini bağlılıkların az olması
B) Bilişsel esneklik
C) Psikolojik sorun
D) Sosyal medya
E) Yeni deneyimlere açık olma

Cevap : B) Bilişsel esneklik

Boşanma sonrası, çocukların her iki ebeveynin ev hayatlarında benzer ve entegre kurallar ve rutinler geliştirdiği stil
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paralel ebeveynlik
B) Demokratik ebeveynlik
C) Çatışmalı ebeveynlik
D) İşbirlikçi ebeveynlik
E) Gevşek ebeveynlik

Cevap : D) İşbirlikçi ebeveynlik

Aşağıdakilerden hangisi Prochaska’nın Değişim Aşamalarından biri değildir?

A) karar öncesi evre
B) sürdürüm evresi
C) modelleşme evresi
D) eylem evresi
E) değişime hazırlık evresi

Cevap : C) modelleşme evresi
NOT: Prochaska madde kullanım bozukluğu olan bireylerin terapiye aktif bir şekilde katılım isteğini değerlendirmek için bir model oluşturmuştur.
Bu model 6 evreden oluşur:
-Karar Öncesi Evre
-Karar Verme Evresi
-Değişime Hazırlık Evresi
-Eylem Evresi
-Sürdürüm Evresi
-Yineleme Evresi

Nesiller arası aile danışmanlığı ekolünde kullanılan ‘Benlik Ayrışması’ terimi hangi anlamda kullanılır?

A) Ebeveynlerin olgunlaşmamış taraflarını çocuklara yansıtması
B) Ailenin kural rol ve rutinlerdeki kaotik yapısı
C) Aile üyesinin haksız yere suçlanması
D) Aile sistemine üçüncü kişinin dahil edilmesi
E) Aile üyelerinin bilişsel ve duygusal sistemlerinin birbirinden ayrılması

Cevap : E) Aile üyelerinin bilişsel ve duygusal sistemlerinin birbirinden ayrılması

Aşağıdakilerden hangisi Ebeveyn Danışmanlığı ilkeleri arasında değildir?

A) Ebeveynler çocuklarıyla en fazla vakit geçiren kişilerdir, bu nedenle iyileşme için önemlidir
B) Danışmanlık, ebeveynlerin normal çocuk gelişimi, kendi çocuklarının ihtiyaçlarını ve sorunlarını anlamada yardımcı olur
C) Ebeveyn-çocuk çatışmalarında iki yönlü kısır döngü olduğu varsayılmaktadır
D) Ebeveynlerin problemleri tanımasına ve çocuğun sorunlarını kendi başına yönetmek için gereken becerileri öğrenmesine yardımcı olmak için danışmanlık sürecinde kullanılmaktadır
E) Ebeveynin yargılanmış ve suçlu hissetmesi motivasyonu artırarak iyileşmede katkıda bulunur

Cevap : E) Ebeveynin yargılanmış ve suçlu hissetmesi motivasyonu artırarak iyileşmede katkıda bulunur

Aşağıdakilerden hangisi Bağlamsal Aile Danışmanlığına göre aile hayatının temel özelliklerinden değildir?

A) Alışveriş
B) Sınırlar
C) İlişkisel etik
D) Objektif özellikler
E) Psikoloji

Cevap : B) Sınırlar
NOT: Ivan Boszormenyi-Nagy tarafından geliştirilen ve nesiller arası ekolü takip eden bağlamsal aile danışmanlığı yaklaşımında aile hayatı dört temel özelliğe sahiptir:
-Objektif özellikler (etnik köken, ailedeki fert sayısı),
-psikoloji (düşünceler ve duygular),
-alışverişler (ilişki kalıpları vb.),
-ilişkisel etik (kişiler arası adalet ve denge).

Bölme, Yansıtmalı Özdeşim, Kapsama-Yorumlama terimleri hangi danışmanlık türünde kullanılır?

A) Psikanalitik aile danışmanlığı
B) Psikoeğitim aile danışmanlığı
C) Bağlanma odaklı aile danışmanlığı
D) Deneyimsel aile danışmanlığı
E) Çözüm odaklı aile danışmanlığı

Cevap : A) Psikanalitik aile danışmanlığı

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapısalcı aile danışmanlığında Araştırmacı Soruların amacıdır?

A) Yeni olasılıkları göstermek
B) Gerçekler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak
C) Danışanları belli şekilde davranmaya yöneltmek
D) Göremedikleri gerçekleri ortaya çıkarmak
E) Hatalı bilişleri doğruları ile değişmek

Cevap : B) Gerçekler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak

Soyağacı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ekonomik zorluklarla ilgili bilgi verir
B) Farklı üyelerin aile ilişkileri hakkında görüşlerinin puanlanmasını sağlar
C) Aileyi etkileyen olayları tarih sırasına göre yazar
D) Bireylerin köken aldığı aile hakkında bilgi verir
E) Aile dışında yaşanan olayları inceler

Cevap : D) Bireylerin köken aldığı aile hakkında bilgi verir

Aile yaşam döngüsünde , ailenin hangi evresinde ‘refah en düşük zorluk seviyesi en yüksek’tir?

A) Küçük çocuklu aile
B) Çift olma
C) Ergen çocuklu aile
D) Ebeveynlerin yaşlarının ilerlemesi
E) Evden ayrılma

Cevap : C) Ergen çocuklu aile

Babasının çocuğuna telefonunu düşürünce ‘Beceriksiz, bir işi de düzgün yap’ demesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Günah keçisi yapma
B) Etiketleme
C) Üçgenleşme
D) Helikopter ebeveynlik
E) Görmezden gelmek

Cevap : B) Etiketleme

‘İletişim’ ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ben dili kullanımı karşıdaki tarafın yargılandığını hissetmesine neden olur
B) Sen dili kullanıldığında, duygu ve düşüncesi konusunda yorumda bulunduğu için iletişim karışır
C) Ben dili kullanıldığında, karşı taraf da karşısındakinin duygu ve düşünceleri hakkında konuşma eğilimine girer
D) Sen dili kullanıldığında, süreç kişinin kendisini anlatan ifadeler taşıdığı için karşı taraf savunmaya geçmek yerine uygun karşılıklar verir
E) Ben dili kullanıldığında süreç git gide bir gerginliğe sebep olabilir

Cevap : B) Sen dili kullanıldığında, duygu ve düşüncesi konusunda yorumda bulunduğu için iletişim karışır

I. Danışmanlık tipik olarak on seanstan kısa sürmektedir.
II. Danışmanlığın amacı danışanların mevcut sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak.
III. Danışanların problemi sürdüren etkileşim kalıplarından kurtulmasına yardımcı olacak müdahaleler tasarlanır.
Yukarıdaki özellikler hangi yaklaşıma aittir?

A) Yapısalcı aile danışmanlığı
B) Nesiller arası aile danışmanlığı
C) Deneyimsel aile danışmanlığı
D) Psikoeğitimsel aile danışmanlığı
E) MRI aile danışmanlığı

Cevap : E) MRI aile danışmanlığı

I.Güvenli bağlanma
II.Aile bütünlüğü
III.Düşük sosyoekonomik düzey
IV.Yetersiz ebeveynlik becerileri
Yukarıda verilen maddelerden hangisi/hangileri çocukta psikolojik sorun için koruyucu faktördür? (Soru tam hatırlanmadığı için bu şekilde oluşturuldu)

A) II ve III
B) I, II, III ve IV
C) III ve IV
D) I ve II
E) Yalnız III

Cevap : D) I ve II
NOT: Aile kaynaklı değiştirilebilir risk faktörleri ve koruyucu faktörler ile çalışılması aile danışmanlığı
sürecinin önemli bir unsurudur.
Ailesel Risk Faktörleri:
-Ebeveynin psikolojik sorunları
-Ebeveyn kaybı
-Boşanma
-Düşük sosyoekonomik düzey
-Yetersiz ebeveynlik becerileri
-Aile içi şiddet ve çatışma
-Ebeveynde alkol-madde kullanım bozukluğu
-Otoriter ve kuralcı ebeveyn tutumu
-Aşırı hoşgörülü ebeveyn tutumu
-İlgisiz ve ihmalkar ebeveyn tutumu
-Düşük evlilik doyumu
Ailesel Koruyucu Faktörler:
-Güvenli bağlanma
-Aile bütünlüğü
-Ebeveyn izlemi
-Tutarlı ve destekleyici disiplin
-İyi sosyoekonomik şartlar
-Madde karşıtı tutum ve davranışlar
-İyi problem çözme becerisi
-Sıcak ve disiplinli ebeveyn tutumu
-Aile içi sağlıklı iletişimin varlığı
-Yüksek evlilik doyumu
-Sosyal destek sistemlerinin varlığı

I. açık ve nettir
II. anlaşılırdır
III. anlaşılmazdır
IV. iğneleme
Yukarıdakilerden hangisi açık iletişim özelliklerindendir? (Soru tam hatırlanmadığı için bu şekilde oluşturuldu)

A) I ve II
B) I, II, III ve IV
C) II ve III
D) III ve IV

Cevap : A) I ve II

Aile Danışmanlığı 2022 Final Hatırlanan Sorular

LOLONOLO.COM

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Aile Danışmanlığı 2022 Final Hatırlanan Sorular

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!