Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Ünite 2

Klasik ve Neo – Klasik Yönetim Kuramları

#1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın dayandığı temel düşünce nedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nın özelliklerinden birisi değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in bürokratik örgüt modelini açıklamakta kullanılabilir?

#4. Neo-klasik Yönetim Kuramı doğrultusunda geliştirilen modellerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmaları sonucunda saptanan çalışma koşullarındaki iyileştirmelerle üretim miktarı arasındaki ilişkiyi tanımlar?

#6. Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un yönetim ilkelerinden birisi değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik Yönetim Kuramı’nın örgütlere bakış açısını tanımlar?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nı oluşturan yaklaşımlardan birisi değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi Likert’ın işletmelerdeki yönetim yaklaşımlarıyla ilgili varsayımlarından birisi değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un Y Kuramı varsayımlarından birisi değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Klasik ve Neo - Klasik Yönetim Kuramları

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL205U İşletme Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Klasik ve Neo – Klasik Yönetim Kuramları

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 2
Klasik ve Neo-Klasik Yönetim Kuramları

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nın özelliklerinden birisi değildir?

a. İnsana önem vermek
b. Kurallar ve davranış standartları doğrultusunda
işçileri çalışmaya zorlamak
c. İşçilerin ücretle motive edilebileceklerini öngörmek
d. Yukarıdan aşağıya bir iletişimi benimsemek
e. Otoriter ve merkeziyetçi bir örgüt yapısını gerekli görmek

Cevap : a. İnsana önem vermek

Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nı oluşturan yaklaşımlardan birisi değildir?

a. İnsan İlişkileri Yaklaşımı
b. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı
c. Yönetim Süreci Yaklaşımı
d. Bürokrasi Yaklaşımı
e. Frederick Taylor’un Yaklaşımı

Cevap : a. İnsan İlişkileri Yaklaşımı

Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın dayandığı temel düşünce nedir?

a. Sosyal taraflar arasında refahın yükseltilmesi
b. İşçilerin sıkı bir şekilde denetlenmesi
c. İşçilere yüksek ücret ödenmesi
d. İşçilerin sürekli eğitilmesi
e. İşçilerin bilimsel yöntemlerle seçilmesi

Cevap : a. Sosyal taraflar arasında refahın yükseltilmesi

Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un yönetim ilkelerinden birisi değildir?

a. Karar verme
b. Yöneltme birliği
c. Yönetim birliği
d. Hiyerarşi zinciri
e. İnisiyatif

Cevap : a. Karar verme

Aşağıdakilerden hangisi Weber’in bürokratik örgüt modelini açıklamakta kullanılabilir?

a. Akılcı-yasal örgüt
b. Karizmatik örgüt
c. Geleneksel örgüt
d. Kırtasiyeci örgüt
e. Feodal örgüt

Cevap : a. Akılcı-yasal örgüt

Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik Yönetim Kuramı’nın örgütlere bakış açısını tanımlar?

a. İşletme sosyal bir sistemdir
b. İşletme teknik bir sistemdir
c. İşletme teknolojik bir sistemdir
d. İşletme doğal bir sistemdir
e. İşletme kültürel bir sistemdir

Cevap : a. İşletme sosyal bir sistemdir

Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmaları sonucunda saptanan çalışma koşullarındaki iyileştirmelerle üretim miktarı arasındaki ilişkiyi tanımlar?

a. Etkisi olmamıştır
b. Artırmıştır
c. Azaltmıştır
d. Çoğaltmıştır
e. Düşürmüştür

Cevap : a. Etkisi olmamıştır

Neo-klasik Yönetim Kuramı doğrultusunda geliştirilen modellerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Varsayımlara dayanmaları
b. Deneylere dayanmaları
c. Tecrübelere dayanmaları
d. Sezgisel olmaları
e. Akılcı olmaları

Cevap : a. Varsayımlara dayanmaları

Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un Y Kuramı varsayımlarından birisi değildir?

a. İnsanlar çalışmaktan hoşlanmaz
b. İnsanlar çalışırken kendilerini yönlendirebilir ve denetleyebilir
c. İnsanlar sorumluluk alabilmek için öğrenirler
d. İnsanlar örgütsel sorunların çözümüne yaratıcı katkıda bulunabilirler
e. İnsanlar mevcut yeteneklerini tam anlamıyla kullanmamaktadırlar

Cevap : a. İnsanlar çalışmaktan hoşlanmaz

Aşağıdakilerden hangisi Likert’ın işletmelerdeki yönetim yaklaşımlarıyla ilgili varsayımlarından birisi değildir?

a. Çalışanlara karışmayan yönetim
b. Çalışanları sömüren ve otoriter yönetim
c. İyilikçi ve otoriter yönetim
d. Ast’lara danışmaya önem veren yönetim
e. Kararlara katılmayı öngören yönetim

Cevap : a. Çalışanlara karışmayan yönetim

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!