Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nı oluşturan yaklaşımlardan birisi değildir?

#2. Neo-klasik Yönetim Kuramı doğrultusunda geliştirilen modellerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi örgüt ile çevre ilişkisini inceleyen araştırmalardan biri değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?

#5. Bir işletme organizasyonunda amaç belirleme sürecine kimler dâhil olmalıdır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi stratejik planların uygulanması için hazırlanan planlardır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst düzey yöneticilerinden birisi değildir?

#8. Yöneticinin yönetim hiyerarşisinde yükselmesiyle birlikte profesyonellik düzeyi genellikle;

#9. Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin temel unsurlarından (fonksiyonlarından) birisi değildir?

#10. “Yeni bir yönetici asistanı almak ve eğitmek” ifadesi aşağıdaki amaçlardan hangisi için bir örnek teşkil eder?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Fayol’un yönetim ilkelerinden birisi değildir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Neo-klasik Yönetim Kuramı’nın örgütlere bakış açısını tanımlar?

#13. Bir işletmede planlama fonksiyonundan önce aşağıdakilerden hangisi belirlenmelidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımının kabullerinden biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verme rolü ile ilgili değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Likert’ın işletmelerdeki yönetim yaklaşımlarıyla ilgili varsayımlarından birisi değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi yetki türlerinden birisi değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi sistem olan işletmenin girdilerinden biri değildir?

#19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sistem yaklaşımının yönetim alanına katkılarından biri değildir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi denetlenemeyen varsayımlardan biridir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

İŞL205U İşletme Yönetimi Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 1
Yönetim ve Yönetici

Yönetim kavramının değişik bakış açılarına göre yapılmış tanımlarında ortak olmayan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

a. Amaçlara ulaşmak
b. İşbirliğinin sağlanması
c. Beşeri bir eylem
d. Verimlilik, etkinlik ve iktisadilik
e. Üretim

Cevap : e. Üretim

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin temel unsurlarından (fonksiyonlarından) birisi değildir?

a. Planlama
b. Moral
c. Örgütleme
d. Yöneltme
e. Koordinasyon

Cevap : b. Moral

Amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanımına ne ad verilmektedir?

a. Verimlilik
b. Etkinlik
c. İktisadilik
d. İşbirliği
e. Amaç birliği

Cevap : a. Verimlilik

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst düzey yöneticilerinden birisi değildir?

a. Genel Müdür
b. Yönetim Kurulu Başkanı
c. Pazarlama Müdürü
d. Genel Müdür Yardımcısı
e. İcra Komitesi Üyesi

Cevap : c. Pazarlama Müdürü

İşletmeyi ve çevresiyle olan ilişkilerini bir bütün olarak kavrayabilme yetkinliğine sahip olan yöneticiler;

a. Üst düzey yöneticilerdir
b. Orta düzey yöneticilerdir
c. Bölüm yöneticileridir
d. Alt düzey yöneticilerdir
e. Hiçbirisi

Cevap : a. Üst düzey yöneticilerdir

Yöneticinin yönetim hiyerarşisinde yükselmesiyle birlikte profesyonellik düzeyi genellikle;

a. Artar
b. Azalır
c. Aynı kalır
d. Ortadan kalkar
e. Hiçbirisi

Cevap : a. Artar

Aşağıdakilerden hangisi yönetici ile girişimci arasındaki temel farklılığın göstergesidir?

a. Girişimci işletmeyi kurar, yönetici yönetir
b. Girişimci kar alır, yönetici ücret
c. Girişimci riske girer, yönetici girmez
d. Girişimci yöneticiye iş verir, yönetici yetki devreder
e. Girişimci stratejileri belirler, yönetici politikaları

Cevap : b. Girişimci kar alır, yönetici ücret

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin karar verme rolü ile ilgili değildir?

a. Girişimci rolü
b. Sorun çözen rolü
c. Kaynak bulan rolü
d. Müzakereci rolü
e. Gözlemci rolü

Cevap : e. Gözlemci rolü

İşletmenin kurumsal stratejilerinin ve rekabet stratejilerinin belirlenmesinde söz sahibi olan yöneticiler;

a. Üst düzey yöneticilerdir
b. Orta düzey yöneticilerdir
c. Bölüm yöneticileridir
d. Alt düzey yöneticilerdir
e. Departman yöneticileridir

Cevap : a. Üst düzey yöneticilerdir

Aşağıdakilerden hangisi yetki türlerinden birisi değildir?

a. Hat yetki
b. Kurmay Yetki
c. Komuta Yetkisi
d. Fonksiyonel Yetki
e. Beşeri Yetki

Cevap : e. Beşeri Yetki

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!